ggg ggg

Tunel w Ząbkach otwarty przed terminem (01.07.2014)

Niezwykle uroczyście 28 czerwca 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie tunelu łączącego pod torami kolejowymi dwie części Ząbek.

4 miesiące przed terminem tunelem o długości 75,4 metra ruszyły samochody, a samorządowcy na czele z burmistrzem Ząbek Robertem Perkowskim świętowali oddanie tej największej inwestycji drogowej zrealizowanej w powiecie wołomińskim. 4 października 2012 roku została podpisana umowa z firmą Skanska na wykonanie zadania pn. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach wraz z układem komunikacyjnym na kwotę 34 977 683,87 zł. W ramach umowy przebudowano ciąg komunikacyjny od drogi 634 do drogi powiatowej – ulicy Batorego. Przebudowana została ul. Orla wraz ze skrzyżowaniem z droga wojewódzką – ul. Ks. Skorupki, ul. wojska Polskiego do ronda wraz z rondem i z ul. Leszczyńskiego oraz fragmentem ul. 3 Maja, a także fragmentem ul. Kolejowej, której oś jezdni została dostosowana do tunelu. Wybudowano jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki, odwodnienia – kanalizację deszczową. Dostosowano sieci: gazową, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Ogromna inwestycja potrzebująca współdziałania wielu podmiotów, firm i instytucji.

dscf5603
Na uroczystość przybyli: Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki, Jacek Sasin – poseł na Sejm RP (mieszkaniec Ząbek), Paweł Solis – przewodniczący rady Powiatu Wołomińskiego, Piotr Uściński- starosta wołomiński, Ryszard Madziar- Burmistrz Wołomina, Piotr Grubek- zastępca burmistrza Kobyłki, podinsp. Dariusz Korzeń – komendant Policji w Ząbkach, Zbigniew Forysiak – komendant Straży Miejskiej, radni powiatowi i radni ząbkowscy, dyrektorzy ząbkowskich jednostek oraz mieszkańcy i władze miasta. Oficjalne otwarcie tunelu zostało poprzedzone krótkim występem w wykonaniu orkiestry Dętej z Ząbek.
Burmistrz Perkowski w swoim przemówieniu przypomniał skąd wzięła się koncepcja połączenia obu stron miasta tunelem oraz jak doszło do jego wybudowania. Otóż zebrani usłyszeli, że pomysł połączenia obu stron miasta miał swój początek już w koncepcji Tołwińskiego – autora projektu Ząbek, jako miasta – ogrodu. W 2007 r. wrócono do tematu, aby po pozyskaniu środków zewnętrznych zaplanować inwestycję, sporządzić odpowiednią dokumentacją i wreszcie na początku października 2012 r. – podpisać umowę z firmą „Skanska”. Inwestycja była głównie sfinansowana ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2012, w kwocie niemal 21 mln. zł. Partnerami miasta w realizacji inwestycji są PKP Polskie Linie Kolejowe, które dofinansowały wykonanie tunelu w kwocie ponad ponad 8,5 mln. zł oraz Powiat Wołomiński, który dołożył 2 miliony złotych.
Wicepremier Piechociński gratulował sukcesu i życzył burmistrzowi kolejnych tak udanych inwestycji. Poseł Sasin, przewodniczący Solis oraz starosta Uściński także wyrazili radość z zakończenia tak istotnej dla miasta i okolic inwestycji. Wszyscy podkreślali, że tunel połączy obie strony Ząbek. Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy filmy z wypowiedziami gospodarzy i gości otwarcia inwestycji.
Burmistrz podziękował przybyłym za liczne przybycie i wręczył pamiątkowe grawertony osobom, które przyczyniły się do tak sprawnego wykonania tunelu i oddania go do użytku przed terminem. Podziękowania otrzymali: Józefa Majerczak- członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Sławomira Wierzchowska – dyrektor projektów krajowych, Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Jan Telecki – dyrektor projektów krajowych Centrum Realizacji Inwestycji SKM Warszawa, Piotr Uściński – starosta powiatu wołomińskiego, Paweł Solis – przewodniczący radny powiatu wołomińskiego, Dorota Kotecka – p.o. kierownika Wydziału Wdrażania Priorytetu III RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Joanna Pretzel – Bargieł – starszy inspektor w Wydziale Wdrażania Priorytetu III RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Paweł Piskorski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Firmy PM PARTNERS, Sławomir Ramski – dyrektor zespołu Projektów Firmy SKANSKA oraz Piotr Stasyk kierownik budowy firmy Skanska ( statuetki odebrał Bartosz Baran), Mieczysław Szczepański – prezes, dyrektor generalny firmy METROPROJEKT, Grzegorz Miros – naczelny projektant firmy METROPROJEKT, Barbara Koszelak – podinspektor Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie, Elżbieta Żmijewska – skarbnik Miasta Ząbki, Anna Paciorek – inspektor ds. Zamówień Publicznych Miasta Ząbki, Arkadiusz Powierża – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Rafał Balcerowski – inspektor ds. funduszy europejskich Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Henryk Cymerman – podinspektor ds. inwestycji Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Mariusz Koryciński – inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki, Jacek Szymczak – inspektor Referatu Inwestycji i Rozwoju Miasta Ząbki,
Marian Ślesicki- kierownik budowy firmy FAL – BRUK, firma WAMEL (podziękowanie odebrał Włodzimierz Michalski). Podkreślano również wielkie zaangażowanie zastępcy burmistrza Artura Murawskiego, a i sam burmistrz Robert Perkowski został uhonorowany pamiątkową statuetką.

dscf5596
Uroczystego poświęcenia tunelu dokonali wspólnie Andrzej Kopczyński- proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Edward Kowara – proboszcz parafii pw. św. Trójcy, w ten sposób inaugurując połączenie obu stron Ząbek ząbkowskim tunelem. Przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście oraz władze miasta i mieszkańcy Ząbek, w tym – najmłodsi. Kulminacją były petardy oraz wypuszczenie w niebo 1000 kolorowych balonów.
Po uroczystości zebrani zaproszeni zostali na kiełbaski z grilla, a następnie udali się na festyn w Parku Miejskim tuż obok tunelu.
/Janina Czerwińska, foto KW + info UM Iwona Potęga/

Galeria zdjęć

1 930 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz bez absolutorium! (01.07.2014)

25 czerwca 2014 r. odbyła się sesja, której najważniejsza uchwała było podjęcie tej dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi Władysławowi Krzyżanowskiemu. Ze...

Zamknij