ggg ggg

Trwają badania sejsmiczne ziemi radzymińskiej… (31.07.2012)

– Czego oni tu szukają, może gazu łupkowego? – zastanawiają się mieszkańcy gminy Radzymin, których podwórka zdążyła już odwiedzić tajemnicza ekipa badawcza. W gminie Radzymin podobnie jak w wielu innych miejscach kraju prowadzone są szeroko zakrojone prace geologiczne w ramach ogólnopolskiego programu Poland SPAN.

Projekt Prac Geologicznych Poland SPAN polega na rozpoznaniu wgłębnej budowy geologicznej Polski za pomocą badań sejsmicznych i magnetotellurycznych oraz zintegrowanej interpretacji geologiczno-geofizycznej.
Mówiąc prościej, badania prowadzone na gruntach gminy i na posesjach prywatnych mają na celu rozpoznanie struktury skorupy ziemskiej. Prace polegają na wzbudzeniu fal sejsmicznych przez samojezdne pojazdy generujące sygnał do gruntu i odbierające je po odbiciu od warstw geologicznych.
Na terenie gminy Radzymin można już spotkać przedstawicieli firmy Coldstream Holding, zajmującej się uzyskiwaniem pozwoleń na wstęp na nieruchomości celem przeprowadzenia prac geosejsmicznych oraz ekspertów z firmy prowadzącej badania Viking Petrol. W projekt zaangażowane są również polskie instytuty naukowo-badawcze: Instytut Nauk Geologicznych PAN wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym.
Od kilku tygodni uczeni prowadzą badania na terenie kilku sołectw. Obecnie można ich spotkać m.in. w Łąkach Radzymińskich i w rejonie Dybowa. (O dokładnym terminie prowadzenia badań w obrębie poszczególnych wsi mieszkańcy informowani są na kilka dni przed ich rozpoczęciem. Przedstawiciele firmy indywidualnie ustalają z właścicielami gruntów warunki i terminy wejść na posesje prywatne).
Badania na terenie gminy Radzymin będą prowadzone do stycznia 2013 roku. Natomiast całościowy czas realizacji projektu Poland SPAN wynosi aż 15 – 16 lat.
Warto nadmienić, że to ambitne przedsięwzięcie jest projektem badań geologicznych prowadzonych z wykorzystaniem technik sejsmiki refleksyjnej o najwyższej dostępnej dziś rozdzielczości. Planowane prace sejsmiczne stanowić będą materiał bez precedensu w historii badań geologicznych w Polsce. Dzięki nim możemy uzyskać ważne dane dla dalszego rozwoju państwa. Projekt, wykonywany w czterech etapach, obejmie swym zasięgiem większość jednostek tektonicznych Polski w sposób zintegrowany i metodycznie ujednolicony.
Po realizacji każdego etapu badań dokonywana będzie integracja uzyskanych wyników z wynikami pozyskanymi we wcześniej zrealizowanych etapach. W ten sposób, stopniowo, ma powstać pełniejszy obraz przestrzennej budowy geologicznej Polski. Poza obszarem badań mają pozostać Sudety i wyniesienie mazurskie.
/opr. R. S. Lewandowski/

4 124 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Bocian Biały – symbol Mazowsza”- prezentujemy efekty tegorocznych wiosenno-letnich obserwacji… (31.07.2012)

,,Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo  na gruszy bocianie Bo wszystkim służą… tęskno mi Panie” (C .K....

Zamknij