ggg ggg
ggg ggg

Trudny budżet gminy, ale z inwestycjami ruszamy do przodu!

KURIER W…:
– Jak wyglądają sprawy bieżące w Gminie Zaręby Kościelne?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wójt gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz:

Najważniejszą sprawą w naszej gminie jest dokończenie i rozliczenie budowy kanalizacji wraz z przyłączami. Rozliczyliśmy budowę oczyszczalni ścieków – wniosek o pożyczkę złożony do WFOŚiGW na tę inwestycję został pozytywnie rozpatrzony, ale jeszcze czeka na finał, czyli podpisanie umowy. Tegoroczny budżet, jaki zastałam obejmując urząd wójta jest bardzo trudny. Przewidywany kredyt na koniec tego roku przekracza 10 mln zł, co przy 19 mln w budżecie utrudnia realizację dalszych inwestycji. Niestety budowa oczyszczalni i kanalizacji została przez poprzedników zaplanowana na kredyt, a jest to inwestycja bardzo droga wynosząca ok. 10,7 mln zł.

KURIER W…:
– Jakie nowe wyzwania w najbliższej przyszłości stoją przed gminą Zaręby Kościelne oraz Panią Wójt?

Wójt gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz:

Mimo bardzo trudnego budżetu realizujemy zaplanowane inwestycje drogowe gminne i powiatowe oraz planujemy szereg nowych inicjatyw, które nie obciążają zbytnio budżetu, a są bardzo potrzebne. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na drogę gminną Skłody Średnie – Grabowo, a powiat ostrowski na drogę relacji Zaręby Kościelne – Szulborze Wielkie. Przygotowujemy do budowy niewielki odcinek drogi gminnej w Kietlance oraz w Gąsiorowie. Wspólnie z powiatem realizujemy inwestycję drogową Zaręby Kościelne – Kępiste Borowe.
Otrzymaliśmy informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że złożony przez nas wniosek o dofinansowanie projektu w zakresie „Programu rozwoju edukacji przedszkolnej” przeszedł pozytywną ocenę formalną, czekamy na ocenę merytoryczną. Dotychczas mieliśmy przedszkole 5- godzinne, projekt zakłada wydłużenie opieki dla przedszkolaków do 10 godzin dziennie oraz remont pomieszczeń, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, wynagrodzenia – ogółem wartość projektu to prawie 344 tys. zł. Udział finansowy gminy ogranicza się do udostępnienia pomieszczeń na realizację projektu.
Złożyliśmy dwa wnioski do WFOŚiGW – jeden standardowo jak każdego roku na usuwanie azbestu, natomiast drugi wniosek dotyczy zagospodarowania działki przy rzece Brok „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne”- pozyskujemy z funduszu i od sponsorów 88 tys. zł, własnych dokładamy tylko 985 zł.
Pięć wniosków aplikujemy do Samorządu Województwa Mazowieckiego do programu „MIAS Mazowsze 2019” na budowę 4 placów zabaw w sołectwach: Kietlanka, Zakrzewo Kopijki, Pętkowo, Chmielewo oraz wiatę rekreacyjną wraz z grillem w sołectwie Zaręby Kościelne.
Otrzymaliśmy również grant na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Mazowsza”. Z przeszkolenia skorzysta 48 mieszkańców naszej gminy oraz pozyskamy 3 laptopy.
Po raz pierwszy planujemy zorganizować w naszej szkole w Zarębach Kościelnych dwutygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży, a na 1 czerwca długo oczekiwany Festyn Rodzinny. Na wszystkie działania pozyskujemy dodatkowe fundusze.
Jednym z ważniejszych zamierzeń jakie planujemy już w tym roku jest zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach. Budynek stoi zamknięty i niszczeje od prawie 10 lat. Chcemy ogłosić przetarg na jego adaptację z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej. Warunek, jaki stawiamy przyszłemu właścicielowi jest udostępnienie pomieszczenia na świetlicę wiejską. Tym sposobem uratujemy budynek, stworzymy miejsca opieki dla osób starszych, stworzymy nowe miejsca pracy i dodatkowo wieś będzie miała swoją świetlicę. Zmiany zachodzące w społeczeństwie stawiają również nowe wyzwania dla samorządów, a my racjonalnie gospodarując powierzonym mieniem dostosowujemy działania do tych zmian.

KURIER W…:
– Jak wygląda sytuacja w waszej gminie związana ze strajkiem w oświacie?

Wójt gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz:

Nauczyciele naszej szkoły nie przystąpili do strajku, chociaż ten strajk popierają. Na budynku szkoły wywieszone są flagi Solidarności i ZNP. Zdajemy sobie sprawę, że zaległości płacowe w oświacie sięgają wielu lat i ich wyrównanie nie jest ani proste, ani łatwe. Egzaminy gimnazjalne i na zakończenie szkoły podstawowej przebiegały zgodnie z planem, bez zakłóceń. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 40 uczniów oraz 34 uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

KURIER W…:
Dziękujemy za rozmowę i życzymy szybkiej realizacji inwestycji.

/z Wójt Gminy Zaręby Kościelne rozmawiała Janina Czerwińska/

471 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szkoły wróciły do pracy

Burmistrz Łochowa informuje, że na terenie Gminy Łochów wszystkie Szkoły Podstawowe zakończyły bądź zawiesiły akcję strajkową. W związku z powyższym od...

Zamknij