ggg ggg ggg

To był dobry rok dla Zabrodzia (17.01.2012)

Jak ocenia Pan ubiegły 2011r?

To był dobry rok dla naszej Gminy, ale nie ukrywam, że zarazem bardzo trudny.
Zrealizowanych zostało wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji, w większości finansowanych ze środków pozyskanych. Łącznie na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 5 mln zł, przy tak niewielkich dochodach, w gminie liczącej niewiele ponad 5 tysięcy mieszkańców. W miarę naszych możliwości finansowych z roku na rok staramy się coraz więcej inwestować w infrastrukturę gminną, aby podnieść poziom życia naszych mieszkańców.
Tak wysoki poziom inwestycji rzędu 5 mln zł w tak niewielkiej gminie utrzymujemy od początku mojej pierwszej kadencji. Wykorzystywaliśmy szanse, jakie stwarzała nam Unia Europejska inwestując tak naprawdę ponad nasze możliwości.


Niestety, z roku na rok jest coraz trudniej z uwagi na nowe obowiązki, jakie nakłada na samorządy rząd, za którymi nie są przekazywane środki dla gmin. Coraz trudniej jest także z uwagi na zmniejszające się dochody własne m.in. z PIT oraz rosnące z roku na rok koszty utrzymania np. szkół. Gmina dokłada rocznie prawie 2 mln zł środków własnych do utrzymania szkół.
Przy tej okazji pragnę także wspomnieć, że nowe inwestycje, z których cieszą się mieszkańcy niestety generują wydatki a przykładów jest bardzo wiele:
– chociażby budowa kompleksu boisk ORLIK wymaga zatrudnienia opiekuna, oświetlenia obiektu i ubezpieczenia,
– zakup 2 nowych samochodów strażackich wymaga z kolei zwiększonych środków na ubezpieczenia,
– zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych czy ciągnika do wywozu nieczystości wymagają zatrudnienia kierowcy, bieżącego utrzymania w postaci paliwa, opon, przeglądów, ubezpieczenia,
– budowa kanalizacji sanitarnej, do której utrzymania rokrocznie dokładamy środki. 

Jakie ważne dla mieszkańców inwestycje udało się Panu zrealizować w 2011 r?

Łączny koszt zrealizowanych inwestycji w 2011 r. wyniósł ponad 5 mln zł, zapewne dla każdego z moich mieszkańców najważniejsze są inwestycje realizowane w jego rejonie. Do najważniejszych zrealizowanych w 2011r należą:   
 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – etap III. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 700 tys. zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, a obejmowała wykonanie ok. 10 km sieci kanalizacyjnej.
– Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adelin, Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów, Kiciny.
Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 010 tys. zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej a obejmowała wykonanie 20 km sieci wodociągowej.
– Przebudowa drogi gminnej – ul. Starowiejskiej w miejscowości Zabrodzie.
Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 036 tys. zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 449 tys. zł oraz 10 tys. zł dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Cichej w miejscowości Dębinki.
Koszt inwestycji wyniósł 300 tys. zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 58 tys. zł.
– Zintegrowana e-Platforma informacyjna Gminy Zabrodzie.
    Łączny koszt inwestycji wynosi 877 tys. zł, natomiast koszt inwestycji w 2011 r. – 648 tys. zł. Inwestycja ma przyznane dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej –    707 tys. zł.
– Przebudowa drogi powiatowej Zabrodzie – Adelin.
    Koszt inwestycji wyniósł 360 tys. zł, inwestycja Starostwa Powiatowego, Gmina udzieliła dotacji w wysokości 150 tys. zł.
– Wymiana pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w Niegowie.
– Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Publicznym w Zabrodziu.
– Zakup pługa do odśnieżania dróg.
– Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg.
– Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu – prace wykończeniowe.
Poza tym dzięki bardzo dobrej współpracy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa udało się wybudować sieć gazową w miejscowości Mostówka oraz części miejscowości Choszczowe. Inwestycja obejmowała wykonanie sieci gazowej o łącznej długości 14 km.

Gmina Zabrodzie jest liderem w pozyskiwaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jakie projekty były realizowane w 2011r

Zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w trakcie realizacji 26 projektów, które są w 100% finansowane z funduszy Unii Europejskiej. W ciągu 4 lat udało się pozyskać ponad 10 mln zł na różnorodne projekty, które są bezpłatne dla mieszkańców.
W 2011r realizowaliśmy 9 projektów o wartości ponad 5 mln, z czego 5 zostało zakończonych, tj.
– Cała naprzód – obejmujący kursy prawa jazdy kat. C
– Mam talent – obejmujący zajęcia teatralne dla dzieci
– Plik umiejętności – obejmujący kurs księgowości
– Edukacja przez ruch – obejmujący kurs tańca dla dzieci i młodzieży
– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi – obejmujący kursy zawodowe dla osób bezrobotnych,
5 jest w trakcie realizacji:
– Hola hola do przedszkola – obejmuje uruchomienie i utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Adelinie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
– Szkoła Równych Szans III – obejmujący dodatkowe zajęcia, wyjazdy do teatru, letni wypoczynek oraz konkursy dla młodzieży z gimnazjum z Zabrodzia
– Jacek i Ola idą do przedszkola – obejmuje uruchomienie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w Zabrodziu dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
– Trzymaj stery swojej kariery – obejmuje bezpłatne szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli i kadry zarządzającej
– Szansa na 6 – obejmujący zajęcia dodatkowe, letni wypoczynek, wycieczki jednodniowe, happeningi we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum
 
Jestem zdania, że tak samo ważne, jak jeździć po dobrych drogach jest otwierać przed ludźmi możliwości podnoszenia kwalifikacji, skutkujące w przyszłości pomocą w poszukiwaniu pracy.

Jakie ma Pan plany na 2012 rok?

Realizacja gminnych planów niestety uwarunkowana jest od panującego kryzysu.
Gmina Zabrodzie ma 5 tys. mieszkańców i najniższe dochody wśród okolicznych gmin, więc możliwości inwestycyjne zależą od środków pozyskanych, ale będę robił wszystko, aby Gmina rozwijała się na wielu płaszczyznach.
Z uwagi na kryzys zmuszeni będziemy do ograniczania wydatków bieżących oraz ograniczania wydatków zbędnych.
W przyszłym roku priorytetem będzie budowa dróg gminnych, tam gdzie jeszcze ich nie ma, są to drogi, przy których zlokalizowane jest kilkanaście zabudowań mieszkalnych.
Gmina ma przyznane środki z funduszy Unii Europejskiej na trzy inwestycje tj. budowę chodników w miejscowościach Adelin, Choszczowe i Mostówka, ale prawdopodobnie przeniesiemy te inwestycje na 2013r, z uwagi na konieczność budowy w pierwszej kolejności dróg.
Niestety z uwagi na niż demograficzny w tym roku zmuszeni będziemy do likwidacji szkoły podstawowej w Kicinach.

Czym spowodowana jest decyzja o likwidacji tej placówki?

W chwili obecnej do szkoły w oddziałach I – VI uczęszcza 28 uczniów. Wśród tych osób jest 6 osób spoza obwodu nauczania, więc z obwodu szkoły jest tylko 22 osoby.
Najważniejsze w tej sprawie jest to, że w przyszłych latach przewidywana liczba uczniów wacha się od 2 do 4 osób w roku, więc nie ma żadnych perspektyw, aby ta szkoła się utrzymała. Koszt utrzymania szkoły kształtuje się na poziomie 600 tys. zł rocznie, więc porównując go np. z podatkiem rolnym tj. za grunty, budynki mieszkalne i gospodarcze z 22 miejscowości, który wynosi niecałe 70 tys. zł rocznie, widać jak ogromna jest to kwota.
Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w tej szkole wynosi 15 tys. zł, natomiast w gimnazjum w Zabrodziu 6 tys. zł, więc widać, jaka jest różnica i nie stać naszej gminy na dalsze jej utrzymanie. Z likwidacją tej szkoły wstrzymywaliśmy się od kilku lat, ale demografia w czasach kryzysu niestety wygrała. Jednocześnie zapewniam rodziców, ze ich dzieci będą dowożone do pobliskiej, dobrej szkoły w Adelinie, natomiast nauczycielom zaproponujemy pracę w innych placówkach na terenie gminy.
W szkole w Kicinach uruchamiamy od lutego kolejny oddział przedszkolny finansowany w całości z funduszy unijnych. Będzie to przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat dla dzieci z terenu naszej gminy, więc budynek szkoły będzie nadal wykorzystywany.
Dziękujemy.
Z wójtem Adamem Ołdakiem rozmawiała Janina Czerwińska

2 110 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Na skuteczność trzeba zapracować (17.01.2012)

Pomimo kryzysu władze Ząbek dokładają wszelkich starań, by dynamika rozwoju miasta nie została zmniejszona. O swoich działaniach i podjętych przedsięwzięciach,...

Zamknij