ggg ggg ggg

Tłuszczańskie inwestycje

Jeśli ktoś dawno nie przejeżdżał ulicą Przejazdową na os. Borki może się zdziwić. Odcinek 132 m od skrzyżowania z ulicą Lipową został rozbudowany, dzięki czemu droga przeszła całkowitą modernizację. Dotychczasowa nawierzchnia z trylinki została rozebrana i zastąpiła ją nowa jezdnia o powierzchni 823 m2, pobocza oraz odcinki kanalizacji drenażowej wraz z wpustami deszczowymi i studniami. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa pieszych i kierowców pojawiło się oznakowanie poziome wraz z wyznaczonym przejściem dla pieszych. Na inwestycję z budżetu Gminy Tłuszcz została przeznaczona kwota 328 000 zł.

Dla mieszkańców Szczepanka jest to wspaniała wiadomość. Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku 440 m. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 2420 m2. Obecnie trwają prace przygotowawcze. Wartość zadania wynosi ponad 220 tys. zł, z czego 110 tys. zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na ulicy Familijnej w miejscowości Chrzęsne zostało wykonane podwójne powierzchniowe utrwalenie w ilości 510 m2 z wykorzystaniem warstwy wyrównawczej z asfaltu frezowanego (destruktu). Wartość zadania wyniosła 25 tys. zł.

Mieszkańcy os. Centrum w Tłuszczu, w szczególności bloków przy ulicy Mickiewicza i okolicznych, po obfitych opadach deszczu często musieli się mierzyć w ogromnymi kałużami zbierającymi się w tym miejscu. Ich problem już wkrótce zostanie rozwiązany. Dzięki wygospodarowaniu z budżetu Gminy Tłuszcz kwoty 330 tys. zł, możliwe było podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Tłuszczu w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt i budowa ulicy Mickiewicza”. Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek podpisał umowę z Panem Eugeniuszem Gaworem, prowadzącym działalność pn. PPUH „GAW- BUD” na ww. zadanie, w ramach którego wykonane zostaną roboty z zakresu kanalizacji deszczowej – wpusty deszczowe, studnie kanalizacji sanitarnej oraz wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Sienkiewicza do Kraszewskiego, demontaż przepompowni w ulicy Sienkiewicza oraz odtworzenie nawierzchni jezdni ulic Mickiewicza i Sienkiewicza.

Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek podpisał umowę z Panem Dawidem Szpańskim, który reprezentuje firmę Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość s.j. z siedzibą w Wołominie na modernizację ulicy Centralnej w Jasienicy. Inwestycja obejmuje frezowanie, wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1 km, ścięcie poboczy, wymianę niektórych przepustów pod zjazdami oraz wykonanie punktowych elementów odwodnienia. Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników ruchu zostaną wykonane 2 progi zwalniające oraz odtworzone i uzupełnione oznakowanie poziome. Wartość robót wynosi
420 tys. zł.
Prace zostaną rozpoczęte z ciągu kilku tygodni. Już dziś zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość względem prowadzonych prac oraz utrudnień z tym związanych. Prosimy o stosowanie się do wprowadzanej czasowej organizacji ruchu.

Dzięki przekazaniu środków w wysokości 10 tys. zł
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 możliwa była budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan. Jest to kolejna inwestycja na terenie naszej gminy służąca rozbudowie infrastruktury oświetleniowej.

777 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dożynki Powiatu Węgrowskiego w Łochowie

Kolorowy, roztańczony Łochów`21 – Dożynki Powiatu Węgrowskiego w Krainie Norwida, zachwyciły wieńcami, roztańczonymi zespołami i atmosferą rozjaśniając korowodem dożynkowym tereny...

Zamknij