ggg
ggg ggg

Sytuacja w DPS Brańszczyk okazała się mniej groźna niż przypuszczano

Ubiegły tydzień w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku okazał się trudny dla personelu i podopiecznych placówki. Wyniki COVID-19 dwóch pracowników okazały się pozytywne. Obecnie po kolejnych badaniach wiadomo, że wszystkie testy są ujemne.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego, zgodnie z informacją przekazaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie wydał komunikat na dzień 21 maja. Poinformował, że w dniu 20.05.2020 r. dotarły dwa pozytywne wyniki COVID-19 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, którzy przeszli badania zgodnie z decyzjami i zleceniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Osoby te zostały natychmiast odizolowane, ich stan był bezobjawowy. Oddziały i piętra, na których pracowały zostały odpowiednio zabezpieczone. Osoby te przeszły dodatkowe testy w Ostrołęce.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny rozpoczął standardowe procedury związane z identyfikacją osób, które miały kontakt z zakażonym personelem jednostki. Po powzięciu informacji w trybie pilnym zostało wykonanych blisko 100 tzw. testów szybkich (kasetkowych) polegających na identyfikacji przeciwciał z krwi. Wszystkie wyszły ujemne. Następnie zaplanowano pobieranie wymazów do testów genetycznych od wszystkich wytypowanych osób. Wszyscy pracownicy DPS-u, którzy znajdowali się w tym momencie w ośrodku musieli pozostać na miejscu do czasu otrzymania wyników.
Kadra i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku czuli się dobrze, a dyrekcja prowadziła nadzór i zastosowała przygotowane wcześniej wytyczne dla takich sytuacji. Placówka jest w pełni wyposażona w niezbędne środki ochrony osobistej. W tym okresie przebywało w niej 188 osób (limit to 194), gdyż ze względu na sytuację epidemiologiczną nie przyjmowano nowych mieszkańców. Podopieczni nie mogą wychodzić poza obszar DPS, ewentualne zakupy mogą robić jedynie w sklepie mieszczącym się na terenie ośrodka. W DPS-ie od 12 marca obowiązywał całkowity zakaz odwiedzin. Obecnie w DPS w Brańszczyku pracuje 138 osób, łącznie z administracją. Wszyscy pracownicy są wyposażeni w maski, rękawiczki, przyłbice oraz w fartuchy. Na stanie DPS posiada również profesjonalne kombinezony ochrony osobistej typu 4, 5 i 6. Kadra administracji i obsługi to osoby, które pracują tylko w jednej placówce. Już na początku marca dyrektor Jan Mroczkowski zalecił personelowi medycznemu i pielęgniarkom ustosunkowanie się do kwestii pracy w jednostce (wyłączność). Zostały powołane zespoły A, B, C, D – które pracują w systemie rotacyjnym po 2 tygodnie. Jeden zespół w godzinach 7-19, drugi 19-7. Co istotne – pracownicy nie spotykają się ze sobą, nie mieszają, wchodząc i wychodząc. Przed podjęciem pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu wszystkim jest mierzona temperatura, pracownicy dezynfekują części ciała, w tym ręce. Po dwóch tygodniach następuje zamiana. Gwarantuje to bezpieczeństwo mieszkańców i personelu, jeśli np. jeden zespół uległby zakażeniu, na jego miejsce wejdzie „płynnie” drugi. Tak, aby sytuacja wydawała się opanowana.
W dniu 22.05.2020 r. otrzymano wyniki testów molekularnych przeprowadzonych metodą RT-PCR, które zostały wykonane 146 pracownikom oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Otrzymano już komplet wyników – wszystkie są ujemne. Co istotne są wśród nich próbki 2 osób, u których zgodnie z informacją z dnia 20.05.2020 r. wskazano pozytywny wynik COVID-19.
Wszyscy pracownicy DPS-u, którzy do momentu otrzymania ujemnych wyników testu, ze względów bezpieczeństwa i na podstawie wewnętrznych procedur, przebywali nieprzerwanie w ośrodku, zostali zwolnieni do domów. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrekcja DPS w Brańszczyku na bieżąco monitorowała sytuację w placówce i była gotowa do podjęcia szybkich działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców oraz personelu ośrodka.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego monitoruje całodobowo sytuację w powiecie i jest gotowy do podjęcia natychmiastowych działań wynikających z ustanowionych procedur.
Informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w powiecie wyszkowskim są na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronach:
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie: wyszkow.psse.waw.pl
– Powiatu Wyszkowskiego: powiat-wyszkowski.pl

/oprac. J.Cz.; fot. www.dpsbranszczyk.pl/

334 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W Jadowie powstaną nowe Technikum oraz Szkoła Branżowa

Starosta Wołomiński Adam Lubiak wspólnie z Wicestarostą Robertem Szydlikiem podpisali z gminą Jadów porozumienie w sprawie utworzenia i prowadzenia przez...

Zamknij