ggg ggg

Święto Plonów Powiatu Wyszkowskiego (28.08.2012)

Barcice jedna z wsi gościnnej gminy Somianka w ubiegłą niedzielę 26 sierpnia stała się dożynkową stolicą Powiatu Wyszkowskiego.


Tradycyjnie już obchody dożynkowe rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą dziękczynną, która została odprawiona w kościele Św. Stanisława BM w Barcicach. Poświęcone wieńce dożynkowe w barwnym korowodzie prowadzonym przez starościnę dożynek Grażynę Jakacką z Suwina oraz starostę dożynek Mirosława Bryczyńskiego z Jasienieńca zostały przeniesione na plac pobliskiej remizy i wystawione przed sceną, gdzie później odbyła się oficjalna i artystyczna część obchodów dożynkowych.

 

 Gospodarzami uroczystości byli: starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski oraz wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński. Obaj włodarze serdecznie powitali zebranych gości i mieszkańców, m.in.: Jarosława Kalinowskiego – europosła RP, Mariana Krupińskiego – radnyego Sejmiku Woj. Maz., Tadeusza Nalewajk – podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, generała Wiesława Leśniakiewicza – głównego komendanta Straży Pożarnej, Justynę Garbarczyk – przewodnicząca Rady Powiatu, przewodniczącego Rady Gminy Somianka Krzysztofa Rakowskiego, radnych powiatu i gminy, wicestarostę Zdzisława Bociana, wicestarostę Teresę Trzaskę, wójtów gmin powiatu: Mieczysław Pękula, Stanisława Jastrzębskiego oraz zastępców wójtów: Ewę Karczewską, Agnieszkę Salwin, Janusza Wóltańskiego, przewodniczącego Rady Zabrodzia Andrzeja Garbarczyka, zastępcę burmistrza Wyszkowa Adama Warpasa, sołtysów oraz duchowieństwo na czele z ks. kanonikiem Waldemarem Krzywińskim dziekanem Dekanatu Wyszkowskiego.


„Dożynki to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy… Tradycyjnie chcemy Wam rolnikom – mieszkańcom wsi podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia. Dzisiejszy dzień, to także – co było już dziś naszym udziałem podczas uroczystej Mszy Świętej – okazanie wdzięczności Boskiej Opaczności i prośba o błogosławieństwo na przyszły rok. Ta piękna tradycja uroczystości dożynkowych stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości jak: przywiązanie do zawodu, szacunek do przyrody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. Cieszę się ogromnie, że ten piękny dożynkowy zwyczaj pielęgnowany jest również w powiecie wyszkowskim.

 

 Dla każdego rolnika jest oczywiste, że ziemia i chleb są świętością” – zwracał się do zebranych starosta wyszkowski Bogdan Pągowski.
„Tradycyjny bochen chleba, który corocznie otrzymujemy od naszych rolników, to najwspanialszy symbol chłopskiej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro. W dzisiejszych czasach wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka, to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą ludzkiej egzystencji” – zapewniał wójt Adam Żołyński. 
„Jestem świadom Waszego trudu i wielu poświęceń. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców powiatu wyszkowskiego dziś oddaję Wam należny szacunek i jeszcze raz dziękuję” – kontynuował swoją wypowiedz starosta, a wójt Żołyński dopowiadał: „Podziękujmy za piękne, misternie wykonane, okazałe dożynkowe wieńce, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony”.


Życzyli lepszych plonów, zdrowia, pomyślności i satysfakcji z niezastąpionej pracy rolnika. Goście zechcieli również podzielić się z rolnikami swoimi spostrzeżeniami i wiedzą. Europoseł Jarosław Kalinowski złożył życzenia, mówił o polityce unijnej zapewniając obecnych na obchodach dożynkowych rolników, że mimo zmian i przesunięć dopłaty wzrosną „My jesteśmy po to by pilnować interesów polskiego rolnictwa” – wyjaśniał. Podsekretarz Tadeusz Nalewajk wyrażał radość, że samorządy kultywują tradycję, podkreślają odrębność chłopską. Zapewniał, że sytuacja jest lepsza niż się niektórym wydaje, a jeśli chodzi o przynależność do UE, to jest okres ostatnich ośmiu lat i wszyscy uczymy się korzystać i wydatkować pieniądze, które otrzymujemy ze środków unijnych. Radny Sejmiku Marian Krupiński przekazał podziękowania i życzenia w imieniu nieobecnego marszałka Adama Struzika.

Zapewniał, że samorząd mazowiecki stara się zapewnić zróżnicowany rozwój Mazowsza wspiera pomimo trudności finansowych straż, policję i samorządy gminne. Dożynki są również okazją do wręczenia odznaczeń i nagród. Odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” wręczono rolnikom, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną, a także swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyniają się do podniesienia poziomu gospodarstw rolnych w powiecie wyszkowskim.

Odznakę otrzymali:
1. Gmina Brańszczyk
– Janusz Uchal
– Ireneusz Rudzki
2. Gmina Długosiodło
– Feliks Rogalski
– Eugeniusz Pakieła
– Czesław Kulesza
3. Gmina Rząśnik
– Krzysztof Bloch
– Michał Wróbel
4. Gmina Somianka
– Piotr Skwarski
– Sylwester Kuchta
– Jerzy Staśkiewicz
5. Gmina Wyszków
– Lech Grycz 
6. Gmina Zabrodzie
– Janusz Puławski
 – Andrzej Urbaniak.

Kolejne dyplomy i nagrody pieniężne otrzymali najwięksi producenci mleka i najlepsi dostawcy Firmy MLEKS. Z rąk prezesa Jerzego Księżaka oraz europosła J. Kalinowskiego, podsekretarza stanu T. Nalewajk, starosty Bogdana Pągowskiego. Wyróżnienia otrzymali:  
Waldemar Kosek – Winnica,
Daniel Dmochowski – Seroczyn,
Stanisław Świercz – Nowe Płudy,
Andrzej Nowicki – Czarnia,
Waldemar Kulesza – Poręba Średnia,
Sławomir Komorowski – Repki,
Edward Skwarski – Przykory,
Sławomir Wróbel – Gulczewo,
Wojciech Mościcki – Mościska
Jacek Olbryś – Poręba Średnia,
Sylwester Kuchta – Jasieniec,
Sylwester Łada – Dudowizna,
Jacek Gajewski – Jackowo Górne,
Katarzyna Świercz – Barcice,
Jan Kapla – Stare Kozłowo,
Bogdan Król – Stare Kozłowo
Teresa Szczerba – Stare Kozłowo,
 Zdzisław Król – Zdziebórz,
Jan Rakowski – Barcice,
Jan Szyszkowski – Znamiączki.

Nieoczekiwanym, ale wyjątkowym odznaczeniem został wyróżniony europseł Jarosław Kalinowski. Komandor Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej Julian Bielawski w imieniu Pana Marszałka Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z Uchwałą Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej z 1 marca 2012 r. na wniosek Kapituły odczytał decyzję, że Związek „ Za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych Polaków, nadał Panu Jarosławowi Kalinowskiemu Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej”.  Jednocześnie w imieniu Pana Marszałka Edmunda Ząbka złożył serdeczne gratulacje, przekazał wyrazy szacunku i poważania oraz to, że Pan Marszałek bardzo sobie ceni współpracę, która trwa od szeregu lat. Wręczenia dokonał Konrad Wróbel – prezes Koła Związku Piłsudczyków RP w Wyszkowie. Zostały również docenione piękne wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne gminy powiatu wyszkowskiego. Nagrody w wysokości 500 zł oraz dyplomy otrzymali przedstawiciele wszystkich gmin: Długosiodła, Brańszczyka, Somianki, Rząśnika, Wyszkowa. Nagrodzono wieńce przygotowane przez miejscowości z terenu gminy Somianka. I miejsce otrzymały Barcice, II miejsce – Suwin wraz z Wolą Mystkowską, III miejsce: Jasieniec Górny, Somianka Zaszosie, Wólka Somiankowska. Wielką niespodziankę utalentowanym twórcom wieńcy dożynkowych sprawił europoseł Jarosław Kalinowski, który ufundował własną nagrodę. Twórczynie wieńca z Suwina pojadą na wycieczkę do Brukseli. Pierwszym występem w części artystycznej były ludowe piosenki i tańce zaprezentowane przez Zespół Ludowy „Przepióreczka” działający od 1994 r. przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jackowie Górnym. Rozpoczęli skocznym krakowiakiem, poprzez piosenki regionu Puszczy Białej, pieśni i tance regionu śląskiego, aby zakończyć Suitą Lubelską. Kolejny zespół, to dziewczęta z Rewii Dziecięcej „Sylaba” z Wyszkowa, który jak zawsze gorąco został przyjęty przez widzów. Publiczność rozbawił komendant straży z Kopydłowa, do wspólnego śpiewania, a nawet tańców skłonił uczestników dożynek przebojowy występ gwiazdy wieczoru D-bomb, a następnie zespołów: Maxx Dance oraz Skalar. /J.Cz./

Galeria zdjęć

1 838 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Historia i teraźniejszość, czyli sierpniowe wspominanie (28.05.2012)

21 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie „Promenada’’ działające we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie zorganizowało spotkanie integracyjnego dla kombatantów...

Zamknij