ggg ggg

Święto Niepodległości i Nagroda Burmistrza „Primus inter Pares im. J. Ochorowicza” dla Zbigniewa Pachulskiego

Główne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Radzyminie, tradycyjnie zainaugurowała Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w Kolegiacie. Następnie, zgromadzeni w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali na Plac Tadeusza Kościuszki, gdzie odbył się uroczysty apel oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

W miniony poniedziałek, 11 listopada, w obchodach pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, obok strażackiej kompanii honorowej złożonej z pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy Radzymin, a dowodzonej przez dh Kazimierza Wielochę, udział wzięły także liczne poczty sztandarowe organizacji społecznych i placówek oświatowych, w tym poczet I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła jak zawsze niezawodna Radzymińska Orkiestra Dęta.
W tegorocznych obchodach udział wzięli licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.: poseł Jan Grabiec, poseł Piotr Uściński, reprezentujący starostę członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cezary Wnuk, radna powiatowa Marta Rajchert, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Rytel, radni miejscy na czele z przewodniczącym Piotrem Rembelskim, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z zastępcami: Krzysztofem Dobrzynieckim i Andrzejem Noconiem, dziekan radzymiński ks. prał. Stanisław Popis, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży ks. Emil Parafiniuk, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Tomasz Żmijewski, Komendant KP Radzymin podins. Rafał Trzaskoma i jego zastępca nadkom. Mariusz Sycik, prezes Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej Władysław Kolatorski wraz z młodzieżą oraz delegacje instytucji i organizacji społecznych.
– Cieszy mnie tak liczna obecność Państwa w dniu dzisiejszym, bo nie zawsze i nie każdego 11 listopada tak chętnie i tak licznie Państwo uczestniczycie w obchodach. Także jestem dumny, że w dniu dzisiejszym tak właśnie jest – zauważył podczas oficjalnego powitania burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, który w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał, że „droga Polski do niepodległości była bardzo długa i bardzo krwawa od momentu utraty tego, co jest najcenniejsze dla państwowości. – W dniu urodzin Rzeczypospolitej, życzę nam wszystkim Polakom, żebyśmy mieli szczęście do dobrego przywództwa, dobrych dyplomatów i żebyśmy nigdy więcej nie musieli płacić ceny naszego życia w obronie naszej Ojczyzny – powiedział burmistrz Radzymina.
Następnie głos zabrał poseł Piotr Uściński: – Bardzo mi miło, że jestem tutaj z Państwem. Bardzo lubię być na uroczystościach w Radzyminie. To jest wspaniałe święto patriotyzmu, przywiązania do Ojczyzny, bo chyba właśnie w Radzyminie bije serce patriotyczne Polski. Tutaj w 1920 r. pokonaliśmy bolszewików, tutaj również zawsze dobrze wspominamy św. Jana Pawła II, który 13 VI 1999 r. odwiedził Radzymin.
101. lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Analizując jak to się stało, trzeba powiedzieć, że pomogło nam przywiązanie do wiary i kościół katolicki, który podgrzewał patriotyzm, pomogły nam polskie rodziny. Byliśmy wzorcowym modelem tradycyjnej rodziny i to pomogło ocalić nam polskość w sercach.
W Radzyminie, który jest symbolem walki o niepodległość musimy pamiętać, że naród polski walczył przeciwko ideologii bolszewickiej, która była wroga człowiekowi, wroga rodzinie, wroga naszej świętej wierze, czyli tym wartościom, które dla nas są tak cenne. Polska w przededniu stulecia Bitwy Warszawskiej powinna być obrońcą tradycyjnych wartości rodzinnych i chrześcijaństwa. Musimy tak, jak prawie 100 lat temu nasi przodkowie, również dzisiaj walczyć z ideologiami, które są wrogie społeczeństwu i nam wszystkim. Bardzo bym chciał, żebyśmy uchronili przed nimi naszą młodzież i dzieci – mówił poseł Piotr Uściński, dodając na zakończenie: – Bardzo dziękuję, bo wiem, że tutaj w Radzyminie to na pewno się uda, oby udało się też w całej Polsce.
Do historycznych wydarzeń, które przywróciły Polsce niepodległość odniósł się także następny z mówców, poseł Jan Grabiec:
– Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście, 11 listopada być w Radzyminie, to być we właściwym miejscu, gdzie w sposób godny, od lat świętuje się rocznice polskiej niepodległości.
Wszyscy wspominamy dziś te czasy sprzed 101 lat, które znamy z pamiętników i historii. Zastanawiamy się jaka płynie z tamtego czasu dla nas nauka. Całe pokolenia modliły się i nie mogły doczekać wolnej Ojczyzny. Jedni wierzyli, że warto wesprzeć armię niemiecką i austriacką i pod sztandarami tej armii walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Inni stanęli w mundurach armii rosyjskiej i wierzyli, że wraz z tym wojskiem przyniosą Polsce niepodległość. Symbolem tych rozterek, były losy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, który wspominał i patrzył na postać wielkiego poprzednika – Tadeusza Kościuszki, tego dowódcy pierwszego wielkiego powstania – mówił poseł Jan Grabiec, spoglądając na pomnik naczelnika insurekcji za plecami, a następnie przypomniał o losach Legionów, krwawiących podczas I wojny światowej.
– To Ci oficerowie, internowani po kryzysie przysięgowym w 1917 r. niedaleko stąd, w Beniaminowie tworzyli elitę II RP. Ale niepodległa Rzeczpospolita, która zaczęła się 11 listopada 101 lat temu nie przetrwałaby, gdyby nie bohaterstwo żołnierzy w 1920 r., tutaj pod Warszawą, w Radzyminie i na całym szlaku Bitwy Warszawskiej. Tu, w Radzyminie szczególnie wspominamy tamten właśnie moment, oddajemy hołd bohaterom tamtych dni i cieszymy się dzisiaj wolnością. Cieszymy się niepodległością i zastanawiamy się jak wspólnie te wartości: wolności, niepodległości nieść w przyszłość. Niezależnie od podziałów, niezależnie od poglądów stajemy razem pod biało-czerwoną i oddajemy hołd naszym bohaterom – podkreślił poseł Jan Grabiec, po którym głos zabrał członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Paweł Dąbrowski: – Spotkaliśmy się na ziemi uświęconej. To jest Miasto Cudu nad Wisłą – przypomniał, a następne odczytał okolicznościowy list od starosty Adama Lubiaka: „Dziś obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to nie tylko święto, ale też wielki symbol umiłowanej przez Polaków wolności. Świętując to wielkie wydarzenie pamiętajmy o Tych, którzy oddali swe życie na ołtarzu Ojczyzny. Miejmy w pamięci wysiłek i ofiarę Tych, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość i troszczmy się o nią każdego dnia, aby pokolenia, które przyjdą po nas powiedziały tak: Oni prawdziwie służyli Ojczyźnie” – brzmiało przesłanie, skierowane przez Pana Starostę w liście do radzyminiaków.
Po zakończeniu wystąpień okolicznościowych przyszedł czas na wzruszającą ceremonię, podczas której burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie Piotrem Rembelskim, dopełnili uroczystego aktu wręczenia Nagrody Burmistrza Radzymina „Primus inter Pares im. J. Ochorowicza”. Miło nam poinformować, że wyróżnienie honorowe otrzymał pan Zbigniew Pachulski – znany i ceniony społecznik, a nade wszystko fotograf radzymińskiej historii, nazywany niekiedy „Drugim Okiem Radzymina”.
– Pan Zbigniew Pachulski od wielu lat zatrzymuje i utrwala dla nas, i dla przyszłych pokoleń radzymińską historię. Wszyscy znamy jego postać – człowieka skromnego, uśmiechniętego, oddanego swojej pasji i nierozerwalnie związanego z atrybutem jakim jest aparat fotograficzny. Znamy także jego zdjęcia, które pokazują piękno ziemi radzymińskiej. Pan Zbigniew fotografuje zdarzenia, ludzi oraz krajobrazy, tworząc od dziesiątek lat kronikę naszej małej Ojczyzny. W jego zbiorach znajdują się nieprzebrane ilości zdjęć, które są świadectwem rozwoju naszego miasta. Powstały nie tylko z miłości do fotografii, ale także z miłości do Radzymina i naszej gminy. Stąd także chęć dzielenia się swoim dorobkiem fotograficznym z innymi. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc w utrwalaniu ważnych chwil z życia naszej społeczności, za co mu teraz serdecznie dziękuję. Doceniamy także wkład autorski w przygotowanie licznych książek, publikacji, konkursów fotograficznych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, których istotnym elementem są zdjęcia jego autorstwa. Chciałbym tu szczególnie wyróżnić albumy: „Zabytki Radzymina”, „Jan Paweł II w Mieście Cudu nad Wisłą” czy też „10-lecie Radzymińskiej Orkiestry Dętej”. Pan Zbigniew nie tylko udostępnia zdjęcia, ale angażuje się w cały proces tworzenia publikacji, aby pomóc autorom osiągnąć zamierzony cel. W przypadku publikacji historycznych warto wspomnieć o pracy, której efektem jest digitalizacja bardzo starych zdjęć Radzymina z początków ubiegłego wieku – podkreślał w wygłoszonej laudacji przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Rembelski, dodając:
– Ja, osobiście zawdzięczam Zbigniewowi to, że zaraził mnie pasją odkrywania tajemnic dawnego Radzymina na starych fotografiach. To dzięki niemu dowiedzieliśmy się o kolorowych zdjęciach H. N. Cobba, które udało się pozyskać z USA, a które zdobią obecnie radzymińską salę koncertową. To we współpracy ze Zbigniewem powstaje także radzymińskie archiwum cyfrowe przy bibliotece. Ta miłość do naszego miasta ukształtowała Pana Zbigniewa także jako społecznika, na którego miasto może zawsze liczyć, kiedy potrzebny jest nie tylko aparat fotograficzny, ale też człowiek. Warto wspomnieć tutaj o dużym zaangażowaniu naszego laureata w powstanie i funkcjonowanie Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Jako społecznik i rodowity radzyminiak dał się poznać z jak najlepszej strony angażując się choćby w organizację wizyty Jana Pawła II w naszym mieście w 1999 r. Szczególnie chciałbym podziękować za ostatnią okazję współpracy, przy powstaniu dekoracji graficznych w zrewitalizowanym Domku Ogrodnika. Zbyszku, serdecznie dziękuję za wspaniałe zdjęcia oraz za radzymińską kronikę, która powstaje od kilku dekad i mam nadzieję, że systematycznie będzie się powiększać.
Proszę, przyjmij w podziękowaniu za zdjęcia oraz za wybitne zaangażowanie w sprawy miasta i gminy Radzymin to honorowe wyróżnienie – mówił Piotr Rembelski do wzruszonego i mile zaskoczonego p. Zbigniewa Pachulskiego.
Podczas, gdy laureat odbierał pamiątkowy medal, zgromadzeni na placu mieszkańcy nie szczędzili braw pod jego adresem, co najwymowniej świadczy, że nagroda trafiła we właściwe ręce. (Panie Zbyszku, serdecznie gratulujemy).
Oficjalną część obchodów zakończyła ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem T. Kościuszki. Następnie, wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie orkiestry odśpiewali Hymn Państwowy w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Po wspólnym śpiewaniu można było posilić się gorącą grochówką serwowaną przez harcerzy ze Szczepu 9 Radzymińskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Labirynt”. Na koniec, wszystkich zaproszono do Miejskiej Sali Koncertowej na okolicznościowy koncert Radzymińskiej Orkiestry Dętej, występ chóru CANTO ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie oraz spektakl pt. „Żołnierz i salonowiec, czyli Piłsudski i Paderewski na polską nutę” w wykonaniu młodzieży Teatru „Maskarada”, z udziałem znanych aktorów scen polskich.
/R.L./

393 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zaproszenie na obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Zaproszenie na obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się...

Zamknij