ggg ggg
ggg ggg

Strażacy znad Rządzy mają za sobą dobry, ale pracowity rok… (28.02.2012)

W roku sprawozdawczym 2011 wyspecjalizowana w ratownictwie wodnym jednostka OSP Stare Załubice uczestniczyła w 94 akcjach ratowniczych, z których większość stanowiły wyjazdy do walki z podtopieniami. Strażacy znad Rządzy prowadzili również patrole na obszarze Zalewu Zegrzyńskiego oraz na rzece Bug, strzegąc bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad wodą.


Podobnie jak w innych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej, właściwą okazję do szczegółowego podsumowania działań strażaków z Załubic stanowiło walne zebranie sprawozdawcze, które odbyło się w sobotę, 18 lutego.
Punktualnie o godzinie 18-ej otworzył je wiceburmistrz Radzymina i zarazem prezes jednostki druh Andrzej Siarna, który rozpoczął od powitania wszystkich zgromadzonych (za sprawą mrozu nie w murach strażnicy, lecz w ogrzewanym wnętrzu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starych Załubicach) strażaków i gości. Wśród nich obecni byli: burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka wraz z zastępcami Pawłem Dąbrowskim i Mirosławem Fabisiakiem oraz radnymi Krystyną Pałaszewską i Haliną Bonecką. Obecny był także: dyrektor Zespołu Szkół pan Edward Biernacki, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wołominie mł. kpt. Edward Szymankiewicz (piastujący również stanowisko prezesa OSP Radzymin), komendant miejsko-gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak, (będący naczelnikiem OSP St. Załubice) oraz honorowy naczelnik jednostki, druh Jan Sokołowski.


Mając za sobą słowo powitalne, druh prezes Andrzej Siarna przystąpił do przedstawienia proponowanego porządku obrad, po którym strażacy dokonali wyboru przewodniczącego zebrania (został nim sam prezes) i protokólanta (w tej roli dha Bożena Rybarczyk). Następnie powołana została komisja uchwał i wniosków. Druh prezes Andrzej Siarna przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2011 roku.
W okresie sprawozdawczym OSP St. Załubice zrzeszała 64 członków, w tym 10 kobiet, jednego członka wspierającego i jednego honorowego oraz pięciu druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zarząd jednostki pracował w następującym składzie: Prezes dh Andrzej Siarna, Naczelnik dh Artur Kacperczak, z-ca Naczelnika dh Grzegorz Wrona, Skarbnik dh Wojciech Rybarczyk, Gospodarz dh Grzegorz Paterek, Sekretarz dha Dorota Pyśkiewicz, oraz członek Zarządu dh Paweł Wyszyński.


 W roku sprawozdawczym jednostka OSP St. Załubice uczestniczyła w 94 akcjach ratowniczych, 26 razy wyjeżdżając do pożarów (2 poza terenem gminy) i aż 59 razy do likwidowania miejscowych zagrożeń, głównie podtopień (6 interwencji poza terenem gminy). Odnotowano jeden fałszywy alarm. W styczniu jednostka brała udział w akcji poszukiwania ciała tragicznie zmarłej kobiety w Czarnowie (gm. Dąbrówka). W sezonie wiosenno-letnim strażacy patrolowali obszar Zalewu Zegrzyńskiego i rzeki Bug, pilnując bezpieczeństwa wypoczywających. Ponadto prowadzony był stały monitoring wałów przeciwpowodziowych i terenów zagrożonych powodzią.
W akcjach ratowniczych wyróżnili się następujący druhowie: Kaza Jan, Paterek Grzegorz, Kacperczak Artur, Kaza Mateusz, Roszkowski Łukasz, Roszkowski Zbigniew, Jagielski Rafał, Wyszyński Paweł, Wrona Łukasz, Siarna Tomasz i Salwerowicz Michał. Z kolei, w pracach nad sprawozdaniami i w prowadzeniu dokumentacji wyróżnili się druhowie: Rybarczyk Wojciech, Siarna Andrzej, Paterek Grzegorz i Paterek Kacper.  W roku sprawozdawczym druhowie przeprowadzili szereg prac remontowo-modernizacyjnych na terenie strażnicy (w tym kapitalny remont pomieszczeń zaplecza socjalnego i kuchenno-magazynowego). Jak co roku, druhowie brali udział w kursach i ćwiczeniach. Jednostka


aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie gminy Radzymin. Druhowie z dużym powodzeniem zorganizowali dzień dziecka w Załubicach oraz pomagali przy organizacji Wianków, które na stałe wpisały się w kalendarz radzymińskich imprez. Ochotnicza Straż Pożarna w Załubicach współorganizowała doroczne manewry służb z zakresu ratownictwa wodnego. Była również gospodarzem miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, (w których jak humorystycznie zaznaczył dh Siarna zajęła pierwsze miejsce… od końca :).
Aktywność druhów znad Rządzy zasługuje na słowa pochwały. Podobnie zresztą jak ich mobilność. Jak podkreślił przedstawiciel wołomińskiej KP Państwowej Straży Pożarnej dh Edward Szymankiewicz – jednostka z Załubic w roku 2011 spisała się na piątkę. I to dosłownie, bowiem kontrola gotowości operacyjnej strażaków i sprzętu przeprowadzona w 2011 roku przez KP PSP Wołomin przyniosła OSP St. Załubice jako jedynej w gminie Radzymin, najwyższą ocenę w pięciopunktowej skali.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania gospodarza oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które odczytał przewodniczący druh Marcin Głażewski, stawiając wniosek o absolutorium. Zgromadzeni druhowie bezdyskusyjnie poparli ten postulat i jednomyślnie udzielili Zarządowi absolutorium.


Gratulując ,,swojemu najbliższemu współpracownikowi” absolutorium, burmistrz miasta i gminy Radzymin Zbigniew Piotrowski nie szczędził pochwał strażakom z Załubic.
– W szczególności pragnę Wam podziękować za całodobowe dyżury przy podtopieniach. Wyrazy uznania należą się Wam również za udział w uroczystościach patriotycznych na terenie naszej gminy. Posiadacie wspaniały oddział żeński, który stanowi piękną oprawę największych radzymińskich świąt. Dziękuję.
Słów uznania nie szczędziła również przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka. – Cieszę się, że trud strażackiej służby znajduje zrozumienie w obrębie całych rodzin. Najlepszym tego przykładem jest jak widać rodzina Siarnów, w której niemal wszyscy noszą mundury. Na pewno łatwiej jest się Wam porozumieć, ponieważ macie wspólną pasję. I to jest najważniejsze – mówiła z przekonaniem przewodnicząca.
Podsumowując rok 2011 w OSP St. Załubice śmiało można powiedzieć, że był to rok pracowity ale zarazem pomyślny. Jednostka wzbogaciła się m.in. o aparaty tlenowe, piłę spalinową, czujniki ruchu oraz torbę medyczną z deską ortopedyczną. Pozyskany sprzęt cieszy strażaków znad Rządzy, bowiem dzięki niemu będą mogli nieść jeszcze bardziej skuteczną pomoc poszkodowanym.
/opr. Rafał S. Lewandowski,
Dawid Kaza/

2 045 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Z potrzeby serca. Z Radzymina do Wołomina płynie pomoc… (28.02.2012)

Podczas zebrania sprawozdawczego druhowie OSP St. Załubice zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla jednej z rodzin, która ucierpiała w pożarze kamienic w...

Zamknij