ggg

Strażacy z Zawad podsumowali pierwszy rok służby w ramach KSRG

Ubiegłosobotnie, walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach za 2018 r. przyniosło nieoczekiwaną, ale ważną deklarację ze strony burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, który zapowiedział wsparcie jednostki w staraniach o zakup nowego, średniego samochodu gaśniczego.

SONY DSC

Zebranie, które odbyło się w sobotę, 9 lutego, zgodnie z wieloletnią tradycją jednostki tradycyjnie zainaugurowane zostało uroczystą zbiórką, podczas której meldunek przed mł. bryg. Jarosławem Kłakiem z Komendy Powiatowej PSP w Wołominie złożył dh prezes Kazimierz Wielocha.Następnie odegrano hymn Rycerze Św. Floriana.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru, dh prezes Kazimierz Wielocha dokonał otwarcia obrad i powitania przybyłych gości.
Wśród nich znaleźli się m.in. prezesi honorowi OSP Zawady: dh Franciszek Jankowski, dh Tadeusz Banaszek, dh Jan Rasiński i dh Jan Majewski, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Jarosław Kłak, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z wiceburmistrzem Krzysztofem Dobrzynieckim, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Wiesław Solarz oraz radna Ewelina Kostrzewa.
Obecni byli również: prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski wraz z Komendantem Miejsko – Gminnym ZOSP RP dh Arturem Kacperczakiem, prezes OSP St. Załubice dh Andrzej Siarna, Inspektor ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Przeciwpożarowej Miasta i Gminy Radzymin Dariusz Dąbkowski wraz z Tomaszem Bielcem z GCRK w Radzyminie.
Podczas części oficjalnej zebrania, którego przewodniczącym wybrano dh Romana Sulejewskiego, dokonano podsumowania działań jednostki i Zarządu w okresie sprawozdawczym, obejmującym 2018 r., w którym to Zarząd pracował w następującym składzie: Kazimierz Wielocha – prezes, Sławomir Górecki – naczelnik, Stanisław Jankowski – zastępca naczelnika, Paweł Banaszek – gospodarz, Roman Sulejewski – skarbnik, Sylwester Sołowiej – sekretarz, Jan Rasiński – członek Zarządu. Jednostka liczyła ogółem 46 członków, w tym 7 kobiet oraz 4 członków honorowych.
Z rocznego sprawozdania przedstawionego przez naczelnika dh Sławomira Góreckiego wynika, iż w minionym roku strażacy OSP Zawady odnotowali 79 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych z dyspozycji Stanowiska Kierowania KP PSP w Wołominie oraz 5 do likwidacji zdarzeń z polecenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radzyminie. Zarząd wyróżnił druhów, którzy w 2018 r. wykazali się największą aktywnością, a byli to: dh Mateusz Pisarek, dh Maateusz Górecki, dh Paweł Jabłecki, dh Bartłomiej Banaś, dh Kamil Rosa, dh Patryk Rosa, dh Sebastian Rosa oraz dh Mateusz Dzięciołowski.
Jednocześnie podziękowano wszystkim druhom biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zaangażowanym w prace na rzecz jednostki. (Słowa wdzięczności skierowano również do osób, które już nie mieszkają w Zawadach, niemniej wciąż należą do jednostki i wspierają jej działalność).
W ubiegłym roku, obok działalności ratowniczej, strażacy OSP Zawady wykazali się także dużym wkładem pracy społecznej. Wykonano remont wnętrza strażnicy – wynajmowanej komercyjnie sali tanecznej oraz pomieszczeń technicznych. (Wszystkie prace, które nie wymagały fachowców zostały wykonane bezpłatnie przez druhów, co pozwoliło obniżyć koszty remontu).
Tradycyjnie obok działań ratowniczych i prac społecznych na rzecz jednostki druhowie uczestniczyli również w uroczystościach patriotycznych, religijnych i strażackich na terenie Gminy Radzymin, w tym w obchodach 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W pierwszym roku funkcjonowania jednostki w ramach KSRG udało się pozyskać nowe wyposażenie. Przy wydatnej pomocy gminy Radzymin zakupiono m.in.: wyważarkę do drzwi, automatyczny defibrylator AED, cylindry rozpierające z zestawem końcówek a także trzy pary obuwia specjalnego.
W roku sprawozdawczym, trzech druhów ukończyło jednoetapowe szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, przeprowadzone przez KP PSP w Wołominie, a siedmiu druhów kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Z kolei, plan działalności na rok 2019 przedstawił zebranym dh prezes Kazimierz Wielocha zapowiadając m.in. reaktywację MDP oraz wsparcie dla funkcjonującej przy jednostce sekcji sportowej. Ponadto, Zarząd zasygnalizował konieczność kontynuowania w bieżącym roku szkoleń strażaków, a także zaapelował do władz gminy o wsparcie finansowe remontu łazienek w strażnicy.
W dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło zaprezentowane plany i sprawozdania.
Na zakończenie oficjalnej części zebrania głos zabrali zgromadzeni goście, którzy pogratulowali Zarządowi absolutorium i nie szczędzili pochwał druhom za ich całoroczną pracę. Reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Jarosław Kłak komplementował jednostkę za profesjonalizm i dyscyplinę, podkreślając jej działalność w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski wyraził słowa uznania dla druhów OSP Zawady, za aktywne włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z kolei, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak zachęcał druhów z Zawad do solidnego przygotowania się do tegorocznych zawodów sportowo-pożarniczych.
Szczególnie istotne okazały się jednak słowa burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, który w imieniu władz samorządowych gminy zapowiedział wsparcie finansowe jednostki, w staraniach o zakup nowego średniego samochodu gaśniczego. Zdaniem burmistrza perspektywa pozyskania nowoczesnego wozu dla OSP Zawady jeszcze w tej kadencji jest realna. Kolejną dobrą wiadomość przekazał druhom wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Solarz, który w imieniu Rady zadeklarował wsparcie zaplanowanego na ten rok remontu łazienek w strażnicy.
Wobec tylu dobrych informacji, po wyczerpaniu porządku obrad i zamknięciu oficjalnej części zebrania przyszedł czas na strażacki poczęstunek w rodzinnej atmosferze.
Ze swej strony przyłączamy się do gratulacji dla Zarządu z tytułu otrzymanego absolutorium, a całej jednostce OSP Zawady, życzymy jak najszybszego pozyskania środków na zakup nowego średniego samochodu gaśniczego. Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek!

/R.S. Lewandowski/

706 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uczniowie „Stalowej Jedynki” rywalizując w sporcie i nauce, oddali hołd Bohaterom walk o niepodległość

Zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, to również...

Zamknij