ggg ggg
ggg ggg

Strażacy z Radzymina podsumowali pracowity rok oraz zaapelowali do władz miasta o zakup ubrań specjalnych i przywrócenie etatu kierowcy

W minionym roku OSP Radzymin pod względem czasu przepracowanego na akcjach ponownie zajęła pierwsze miejsce w powiecie wołomińskim, a pod względem liczby interwencji drugie, ustępując jedynie kolegom z OSP Marki. Okazję do podsumowania ubiegłorocznych działań, a także wyznaczenia celów na najbliższą przyszłość stanowiło doroczne, walne zebranie sprawozdawcze jednostki.

Druh Edmund Szymankiewicz (na zdjęciu w środku) uhonorowany został tytułem Honorowego Członka OSP Radzymin.

Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radzymin za 2018 rok, które odbyło się w sobotę, 30 marca było ostatnim z cyklu tegorocznych zebrań walnych w jednostkach OSP na terenie gminy Radzymin.
Oficjalnego otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu jednostki dh Edward Szymankiewicz, kierując słowo powitalne pod adresem strażaków i gości, wśród których znaleźli się m.in.: członek Zarządu Rady Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, wiceburmistrzowie Radzymina: Krzysztof Dobrzyniecki i dh Andrzej Nocoń, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Piotr Rembelski, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, Inspektor ds. Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Radzymin st. asp. sztab. Dariusz Dąbkowski oraz reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Piotr Stach.
W trakcie zebrania zgromadzeni strażacy i goście uczcili chwilą ciszy ś.p. dh Władysława Całkę – wieloletniego członka i byłego Prezesa OSP Radzymin, który w lutym br. odszedł na wieczną wartę
Po odczytaniu i przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz wyłoniono przewodniczącego zebrania, którym tradycyjnie został dh Tomasz Żmijewski. W dalszej części obrad obszerne sprawozdanie z działalności OSP Radzymin w 2018 r. przedstawił zebranym prezes jednostki dh Edward Szymankiewicz.
W okresie sprawozdawczym Zarząd OSP Radzymin pracował w następującym, niezmienionym składzie: Edward Szymankiewicz – Prezes Zarządu, Grzegorz Łapiński – Wiceprezes-Naczelnik, Tomasz Całka – Zastępca Naczelnika, Paweł Żmijewski – Skarbnik, Wojciech Walczak – Sekretarz, Krzysztof Rostkowski – Gospodarz, Michał Adamski – Członek Zarządu.
Jednostka OSP Radzymin zrzesza obecnie: 50 członków zwyczajnych (czynnych) z 3 kobietami, 3 członkami honorowymi, a także 13 członków MDP.
– Ubiegły rok zamknęliśmy ilością 255 zdarzeń, w tym: 101 pożarów, 144 miejscowych zagrożeń, 10 alarmów fałszywych. 12 razy interweniowaliśmy poza terenem gminy, w tym 1 poza powiatem. Braliśmy udział w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP Wołomin: wodnych na Bugu i Rządzy, leśnych na poligonie w Zielonce, w kościele w Radzyminie i firmie Nederman w Markach – poinformował Druh Prezes. W 2018 roku najwięcej czasu na akcjach przepracowali następujący druhowie: Jakub Chojnacki – 372 h; Marcin Załoga – 278 h; Michał Adamski – 278 h; Paweł Kaźmierczak – 267 h; Krzysztof Rostkowski – 203 h; Jakub Muszyński – 203 h; Łukasz Kawecki – 200 h; Grzegorz Łapiński – 171 h; Marcin Pich – 170 h; Kamil Szkodziński – 110; Dariusz Jaźwiński – 104; Marcin Dobrowolski – 92.
Obok działań ratowniczo-gaśniczych, jednostka aktywnie włączała się w społeczne życie miasta, gminy i powiatu uczestnicząc m.in.: w pokazach sprzętu w radzymińskich przedszkolach i szkołach oraz zabezpieczając najważniejsze wydarzenia o charakterze patriotycznym, religijnym i sportowym. OSP Radzymin aktywnie włączyła się m.in. w obchody jubileuszu 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. (Odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą radzymińskim strażakom, którzy brali udział w odzyskaniu niepodległości i rozbrajaniu Niemców w 1918 r.).
Strażacy z Radzymina uczestniczyli w Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich w Tłuszczu, zdobywając I i IV lokatę. Pod opieką dh Piotra Stacha i dh Pawła Kaźmierczaka przy jednostce prowadziła prężną działalność drużyna MDP.
W minionym roku zrealizowano szereg prac modernizacyjnych w strażnicy, tj.: remont pomieszczeń sanitarnych w części bojowej, (na wykonanie tych prac poza środkami własnymi, otrzymano dofinansowanie z Gminy Radzymin i Samorządu Województwa Mazowieckiego) wykonanie wentylacji w szatni wraz z zakupem klimatyzatora, remont instalacji elektrycznej w starej części, malowanie ścian garażowych.
W 2018 r. udało się również pozyskać dodatkowy sprzęt w tym: zakupiono nowoczesny samochód gaśniczy typu średniego GBA 3/29 Man TGM 14.290BB 4×4. (Środki finansowe na jego zakup pochodziły z następujących źródeł: Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 415 tys. zł, Gm. Radzymin – 200 tys. zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego – 130 tys. zł, środki KSRG – 35 tys. zł, środki własne jednostki 62550 zł).
W dalszej części przedstawiono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wyrazem pełnej aprobaty dla działalności Zarządu było bezdyskusyjne i jednomyślne absolutorium, po którym zaprezentowano plan działalności wraz z planem finansowym na rok bieżący.
Jak poinformował dh prezes Edward Szymankiewicz, w 2019 r. Zarząd będzie czynił starania nad wymianą sprzętu hydraulicznego do ratownictwa techniczno-drogowego, gdyż obecny, wysłużony zawodzi podczas interwencji przy wypadkach drogowych.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż temat konieczności wymiany sprzętu i wyposażenia oraz kwestie związane z możliwością prowadzenia skutecznej działalności ratowniczej zdominowały dyskusję nad planami na rok bieżący.
– W naszej jednostce zaczyna prowadzić do nieszczęścia brak stałego etatu dla kierowcy. Etat kierowcy był u nas od czasów burmistrza Jana Wnuka. Teraz nie mamy etatu. Jest człowiek zatrudniany na umowę-zlecenie, ale jest to niebezpieczne, zarówno dla tego człowieka jak i pracodawcy, czyli Urzędu Gminy. Wkrótce możemy mieć problem z wyjazdami do akcji. W sąsiednich jednostkach tj. Wołomin, Kobyłka czy Zielonka jest po kilka etatów, bo podobnie jak u nas jest to niezbędne – dowodził dh Tomasz Żmijewski, odwołując się do dotychczasowej dobrej współpracy z samorządem i apelując do wiceburmistrzów o zajęcie się sprawą.
Odnosząc się do tej kwestii wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki przypomniał, że za politykę kadrową odpowiada wyłącznie burmistrz Krzysztof Chaciński. Niemniej, jak zapewnił zajmie się tematem i porozmawia o tym z przełożonym. – Szanowne Druhny i Druhowie. Jesteście najaktywniejszą jednostką w gminie Radzymin, zaprezentowane sprawozdania świadczą o Waszych bardzo wysokich kwalifikacjach. Plany macie ambitne, oczekiwania realne. Będziemy Was wspierać w zakupie niezbędnego sprzętu na tyle, na ile będzie to możliwe – zapewnił wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki, gratulując Zarządowi absolutorium.
W podobnym duchu wypowiedział się Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, który w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu pogratulował absolutorium i zadeklarował pomoc dla OSP Radzymin ze strony powiatu wołomińskiego przy zakupie niezbędnego sprzętu.
Z kolei, uczestniczący po raz pierwszy w zebraniu walnym jednostki, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Piotr Rembelski zwrócił uwagę na wielką rolę OSP Radzymin w życiu miasta. – Cieszę się, że są z nami osoby, które od lat wspierają strażaków: pan Paweł Dąbrowski, wieloletni burmistrz – pan Zbigniew Piotrowski, jak też obecne władze naszego miasta. Wszyscy wiemy, jak straż z Radzymina ciężko pracuje, nie bylibyśmy radzyminiakami, gdybyśmy tego wsparcia nie okazali. Niestety, nie można tyle dać, ile by się chciało, ponieważ mamy 7 jednostek. Razem z Radą Miejską będziemy pomagać, na ile to będzie możliwe – mówił Piotr Rembelski.
W trakcie dyskusji o głos poprosił również jeden ze strażaków, dh Kamil Szkodziński:
– Tak ładnie Panowie mówicie na temat tego, jak nas doposażacie. Chciałbym, żeby któryś z Panów Burmistrzów, z Rady Miejskiej, przyszedł i odwiedził naszą szatnię, zobaczył w jakich ubraniach ta najlepsza jednostka w tej gminie, czołowa w województwie mazowieckim, jeździ do akcji.
Wstyd nam jest jak ludzie widzą, w jakich ubiorach udajemy się na akcje ratownicze. To jest nasze życie, nasze zdrowie, a my czasami nie mamy nawet jednorazowych rękawiczek, żeby udzielić pierwszej pomocy. Chcielibyśmy jeździć na akcje tak, jak należy. Tymczasem najnowsze ubranie specjalne jakim obecnie dysponujemy pochodzi z… 2011 roku (!). Wraz z kolegami przygotowaliśmy te ubrania, aby Wam pokazać. Chcielibyśmy usłyszeć, że w tym roku rzeczywiście zakupicie nam ubrania specjalne – mówił dh Kamil Szkodziński, podczas gdy dh Marcin Pich prezentował zebranym mocno wysłużone i zużyte „nomexy”.
– Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do odwiedzenia szatni. Zapewniam jednak, że temat nie jest dla mnie zaskoczeniem. Mam świadomość jaka jest sytuacja i mogę zapewnić, że deklaracje o zakupie nie są z mojej strony gołosłowne. W tym roku wyposażymy dwa zastępy w nowe stroje, proszę być w tym zakresie spokojnym – potwierdził wiceburmistrz Krzysztof Dobrzyniecki.
Zapewnienia przedstawicieli władz miasta przyjęto z entuzjazmem, a po zakończeniu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwał.
Niewątpliwie, szczególnie doniosłą chwilą było przyjęcie uchwały walnego zebrania o nadaniu tytułu Członka Honorowego OSP Radzymin, druhowi Edmundowi Szymankiewiczowi – wieloletniemu strażakowi OSP Radzymin, wielce zasłużonemu w działalności na rzecz jednostki oraz w służbie społeczeństwu. Szanowny Panie Mundku, serdecznie gratulujemy!
Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek!
/R. S. Lewandowski/

585 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podwórko Talentów NIVEA

Od 22 kwietnia do 20 czerwca 2019r. trwać będzie głosowanie internetowe, w którym główną nagrodą jest Podwórko Talentów wybudowane przez...

Zamknij