ggg ggg ggg ggg

Strażacy OSP Słupno aspirują do gminnej czołówki

W ostatnią sobotę marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie, na którym druhowie podsumowali kolejny pracowity rok. Okazuje się, że świętująca dopiero siódme urodziny jednostka, pod względem liczby interwencji uplasowała się na czwartym miejscu w Gminie Radzymin.

SONY DSC

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Słupno za 2021 rok odbyło się w sobotni wieczór, 26 marca w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej.
Otwarcia zebrania wraz z powitaniem przybyłych gości dokonał Prezes Zarządu OSP Słupno dh Adam Łupiński. W tegorocznych obradach, które zamknęły cykl walnych zebrań sprawozdawczych za 2021 rok w jednostkach OSP na terenie Gminy Radzymin, wzięli udział znamienici goście, a wśród nich: Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka, Skarbnik Gminy Radzymin Artur Goryszewski, Radna dha Agnieszka Kacprzak, a także: Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Tomasz Żmijewski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Krzysztof Rostkowski, Inspektor ds. OC, Zarządzania Kryzysowego i Obronności UMiG Radzymin dh Stanisław Jankowski.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Adam Łupiński, protokolanta (dha Grażyna Biedrzycka) oraz komisji uchwał i wniosków, a także przyjęto porządek zebrania. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2021 roku, które zaprezentował naczelnik dh Mariusz Burakowski.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP Słupno zrzeszała łącznie 38 członków, w tym:
7 kobiet, a także 1 adepta Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (pozostali członkowie MDP osiągnęli już wiek, który umożliwił im przejście do OSP).
W 2021 r. wybrany został Zarząd, który pracował w następującym składzie: Prezes – dh Adam Łupiński, Wiceprezes – dh Sławomir Wardak, Naczelnik – dh Mariusz Burakowski, Z-ca Naczelnika – dh Jacek Łukasik, Skarbnik – dh Artur Pieczarka, Sekretarz – dha Grażyna Biedrzycka, Gospodarz – dh Zbigniew Wróblewski, Kronikarz – dh Dariusz Sieradzki. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – dh Łukasz Giera, Sekretarz: dh Andrzej Giera, Członek – dh Jan Rębelski.
Godne odnotowania, że w szóstym roku po reaktywacji, jednostka OSP Słupno zalicza się do najbardziej aktywnych, spośród siedmiu Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących na terenie Gminy Radzymin. Pod względem liczby interwencji w 2021 r. druhowie ze Słupna zajęli bowiem czwarte miejsce w gminie, ustępując miejsca tylko jednostkom włączonym do KSRG (tj. OSP Radzymin, OSP Zawady i OSP St. Załubice).
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, w ubiegłym roku jednostka OSP Słupno uczestniczyła w 49 akcjach ratowniczo – gaśniczych, odnotowując na swoim koncie:
18 wyjazdów do pożarów, 26 interwencji związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń, 5 alarmów fałszywych i
1 wezwanie poza teren gminy.
W działaniach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: dh Jacek Łukasik (33 wyjazdy), dh Grzegorz Łupiński (28 wyjazdów), Adam Łupiński (26 wyjazdów), dh Włodzimierz Wróblewski (26 wyjazdów), dh Mariusz Burakowski (20 wyjazdów), dh Janusz Koszewski (19 wyjazdów), dh Artur Pieczarka (16 wyjazdów), dha Agnieszka Winek (15 wyjazdów), dh Sebastian Sobolewski (14 wyjazdów), dh Artur Winek (8 wyjazdów), dh Rafał Gałązka (4 wyjazdy), dh Bartłomiej Kaczorek
(4 wyjazdy), dh Łukasz Giera (3 wyjazdy), dh Adrian Sieradzki (1 wyjazd).
Obok działalności ratowniczej, druhowie uczestniczyli w szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje. W ramach działalności prewencyjnej zorganizowali pogadanki dla młodzieży i dorosłych, a także zrealizowali działania związane z profilaktyką Covid-19, tj. roznoszenie ulotek informacyjnych i maseczek ochronnych oraz transport mieszkańców na szczepienie.
Ponadto, strażacy aktywnie angażowali się w życie lokalnej społeczności, uczestnicząc i pomagając w organizacji uroczystości gminnych, parafialnych i sołeckich.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ostatnim czasie jednostka we współpracy właśnie z lokalną społecznością zorganizowała pomoc dla walczącej Ukrainy. (Strażacy ze Słupna osobiście dostarczyli znaczną część zebranych darów na granicę, a resztę do Radzymińskiego Punktu Pomocy Ukrainie).
W okresie sprawozdawczym OSP Słupno z powodzeniem ubiegała się o dotacje, dzięki czemu udało się pozyskać dodatkowy sprzęt i wyposażenie, w tym m.in.: rękawice techniczne (14 par), rękawice specjalne (12 par), ubrania specjalne typu nomex (6 kpl.), hełmy (6 szt.), buty bojowe (6 szt.), latarki (6 szt.), sygnalizatory bezruchu (2 szt.).
Niewątpliwie jednak do najważniejszych osiągnięć w tym względzie należy zaliczyć zrealizowany na początku bieżącego roku zakup samochodu Renault Trafic, który zastąpił wysłużonego Fiata Ducato. Nowy nabytek słupeckich druhów (który z dumą zaprezentowano przed gośćmi biorącymi udział w zebraniu) został już wcielony do służby, a swój chrzest bojowy przeszedł podczas wspomnianej akcji dostarczenia darów na granicę z Ukrainą. (Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na zakup tego jakże potrzebnego auta).

SONY DSC

Jednostka OSP Słupno zakupiła ostatnio samochód Renault Trafic. Pojazd został już wcielony do służby, a chrzest bojowy przeszedł podczas akcji dostarczenia darów na granicę z Ukrainą.

W dalszej części zebrania, przedstawione zostały sprawozdania: finansowe oraz Komisji Rewizyjnej.
Uczestnicy obrad z dużym zainteresowaniem wysłuchali planu finansowego i planu działalności na rok bieżący, w którym to jednostka planuje m.in. kolejne zakupy umundurowania i ochrony osobistej, a także sprzętu, w tym komponentów, niezbędnych do skompletowania zestawu do ratownictwa drogowego Holmatro. Ponadto, w planach na 2022 rok przewidziano zakup garażu blaszanego, remont pomieszczeń socjalnych w remizie, zorganizowanie zbiórki elektrośmieci oraz złomu. Obok przyjęcia nowych członków, Zarząd planuje też zintensyfikowanie działań, mających na celu zwiększenie stanu osobowego MDP.
Walne Zebranie wyraziło pełną aprobatę dla działalności Zarządu jednostki, udzielając jednomyślnego absolutorium za okres sprawozdawczy, a następnie jednomyślnie przyjmując zaprezentowane plany na rok bieżący.
– Jesteście młodą jednostką, ale aspirującą do wysokiej pozycji w naszej gminie – podkreślił Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, gratulując Zarządowi absolutorium i dziękując strażakom za ubiegłoroczną aktywność.
W podobnym tonie wypowiedział się także Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Artur Kacperczak, który chwaląc zaangażowanie i wielopłaszczyznową aktywność strażaków-ochotników ze Słupna, podziękował im za niedawną akcję pomocy dla Ukrainy.
Jako ostatni wystąpił dh Tomasz Żmijewski, który przybliżył druhom szczegóły związane z ubieganiem się o strażacki dodatek do emerytury, wprowadzony obowiązującą od początku roku Ustawą o OSP, a także poinformował o bieżących sprawach, związanych z funkcjonowaniem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie.
Wszyscy goście, którzy tego wieczoru zabrali głos nie szczędzili jednostce komplementów. Jednocześnie zachęcali strażaków ze Słupna do podjęcia starań nad rozwojem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wszelkie obawy w tym względzie rozwiał jednakże Druh Prezes Adam Łupiński zapewniając, że współpraca z młodzieżą i placówkami oświatowymi, którą przez ostatnie dwa lata skutecznie ograniczały obostrzenia związane z pandemią, już została wznowiona.
(Potwierdzeniem słów Prezesa może być fakt, że we wtorek 12 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie strażaków z uczniami klasy VIIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie, podczas którego w ciekawy sposób przybliżono zagadnienia związane z tematyką bezpieczeństwa i zaproszono młodzież do służby w strukturach MDP OSP Słupno).
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R.S. Lewandowski/

1 155 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzona została koncepcja budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 440108W w miejscowości Trzcianka na odcinku od istniejącego chodnika do działki...

Zamknij