ggg ggg

Stanowczy sprzeciw Polskiego Stronnictwa Ludowego ws. budowy spalarni odpadów i podwyżkom w Wyszkowie

W związku z informacjami płynącymi z samorządu gminy Wyszków dotyczącymi usytuowania na terenie Wyszkowa spalarni odpadów oraz projektami drastycznego podniesienia opłat za śmieci, czy podwyżki cen energii cieplnej od 1 października 2019 r. Miejsko – Gminny Zarząd PSL odniósł się do w/w problemów w specjalnym „Stanowisku”, które publikujemy poniżej.

 

Stanowisko Zarządu PSL

W dniu 24.10.2010 odbyło się posiedzenie Miejsko Gminnego Zarządu PSL.
Głównym tematem były sprawy, które w ostatnich dniach mocno bulwersują mieszkańców Wyszkowa, chęć władz miasta do wprowadzenia na teren Wyszkowa inwestycji uciążliwej dla mieszkańców i środowiska p.n. spalarnia odpadów niebezpiecznych. Położenie Wyszkowa nad rzeką Bug (w widłach Bugu i Narwi), gdzie rzeka Bug i Narew oraz Puszcza Biała, tak cenne przyrodniczo wpisane do sieci Natura 2000, położone w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej wskazuje, że należałoby się raczej zastanowić jak je maksymalnie wykorzystać turystycznie, jako element gospodarki przynoszącej dochód. Włodarze miasta zamiast ochraniać środowisko próbują mu zagrażać wprowadzając odpady niebezpieczne stanowiące potencjalne zagrożenie i to, co Natura budowała przez wieki zniszczyć jednym pociągnięciem pióra. Zarząd Miejsko-Gminnego PSL wyraża stanowczy sprzeciw budowie spalarni odpadów. Władza mija, ludzie pozostają z chęcią życia w coraz bardziej komfortowych warunkach.
Drugim tematem, który omawiano na posiedzeniu Zarządu były sprawy związane z chęcią drastycznego podniesienia opłat za odpady komunalne. Dwukrotne powiększenie opłat jest kuriozalne i nie ma żadnego uzasadnienia. Porównanie z miastami otaczającymi Warszawę nie ma żadnych podstaw, Wyszków można porównać z takimi miastami jak Węgrów, Ostrów Maz., Pułtusk , Maków Maz. itp. Ponadto nośniki energii nie podrożały dwukrotnie. Zdajemy sobie sprawę, że utylizacja odpadów komunalnych stanowi istotny problem Wyszkowa, bo nie tylko z przestrzegania obowiązujących przepisów, ale i wzrastającym poziomem kultury i chęci życia w czystym nieskażonym środowisku. Jest to wymóg ludzki.
Proces sprawowania władzy jest ciągły, tak jak proces śmiecenia i gospodarowania odpadami i wymaga stałego nadzoru i planowania działań ze znacznym wyprzedzeniem oraz współpracy samorządów przynajmniej na szczeblu powiatowym. Wymaga również informowania i współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy nie mogą być zaskakiwani podejmowanymi decyzjami z dnia na dzień, szczególnie finansowymi. Musimy również pamiętać, że od 1 października znacząco, bo o 14 % podniesiono ceny energii cieplnej. Zarząd PSL nie zgadza się z takimi praktykami i prosi o ponowne przeanalizowanie proponowanych podwyżek. Należy w tej kalkulacji uwzględnić rodziny wielodzietne, seniorów i te grupy społeczne, które są w gorszej sytuacji materialnej.

Rzecznik Prasowy
J. J. Dawidzki

327 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gorzko – wesołe wpadki miłosne”

Mieszkańcy Pułtuska w ubiegła niedzielę 27 października 2019 r. mieli okazję obejrzeć kolejny spektakl teatralny wystawiony w Domu Polonii w...

Zamknij