ggg ggg ggg

STABILNY ROZWÓJ – DZIAŁAJMY WSPÓLNIE

13 marca 2024 r. w SP nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu wyborczym kandydata na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej i kandydatów do Rady Miejskiej oraz kandydatów do Rady Powiatu Ostrowskiego udział wzięło liczne grono mieszkańców.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z Ostrowi Mazowieckiej oraz Powiatu Ostrowskiego, kandydują w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r. z hasłem „Stabilny rozwój, działajmy wspólnie”. Jerzy Bauer – reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, obecny burmistrz miasta i kandydat na następną – trzecią – kadencję, zaplanował spotkania wyborcze we wszystkich okręgach wyborczych. Jedno z nich odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 w dniu 13 marca br. Sala gimnastyczna SP nr 3 w dniu 13 marca okazała się zbyt mała na potrzeby spotkania wyborczego, gdyż licznie przybyli mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, chcieli uczestniczyć w prezentacji. Należy też przyznać, że kandydaci zaprezentowali się dobrze. Energiczni, pełni zapału oraz wyróżniający się małym czerwonym kwiatkiem w klapie. Spotkanie poprowadził Przemysław Kamiński. Przedstawił kandydata na burmistrza Jerzego Bauera i kandydatów do Rady Miasta i Powiatu. „Przedstawiamy Państwu ludzi kompetentnych, którzy kochają swoją małą Ojczyznę i pragną ją rozwijać” – mówił prowadzący. Przedstawiono zebranym prezentację multimedialną na temat tego, jak zmieniała się Ostrów przez ostatnie lata, a która to zakończyła się zdjęciem miejskiej choinki, bo jak powiedziano… wiosny jeszcze nie było!
Następnie został zaproszony Jerzy Bauer wieloletni samorządowiec, były radny, wicestarosta, obecny burmistrz oraz kandydat w wyborach na burmistrza w kolejnej kadencji.
„Rozwój Ostrowi Mazowieckiej i tworzenie optymalnych warunków życia dla jej mieszkańców to nasza misja. Z zaangażowaniem i doświadczeniem wspólnie odpowiadamy na oczekiwania społeczności, kształtując nasze miasto, jako miejsce, gdzie każdy znajdzie przestrzeń dla siebie – od najmłodszych, przez osoby aktywne zawodowo, po seniorów. Łączymy globalną perspektywę z głębokim zrozumieniem potrzeb lokalnych. W oparciu o doświadczenie, aktywną postawę i otwartość na dialog, chcemy nieustannie pracować nad rozwojem Ostrowi Mazowieckiej, aby stała się miastem jeszcze bardziej przyjaznym, bezpiecznym i innowacyjnym. Mamy ambitny plan, który obejmuje kluczowe dziedziny życia miasta, takie jak: bezpieczeństwo, infrastrukturę, gospodarkę, edukację, kulturę, sport, zabezpieczenie społeczne oraz ekologię. Naszym celem jest nie tylko podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców, ale również promowanie Ostrowi Mazowieckiej, jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i wypoczynku. (…)Nasza wizja dla Ostrowi Mazowieckiej zakłada miasto, które rozwija się w sposób zrównoważony, otwarty na innowacje, ale jednocześnie mocno zakorzeniony w swojej lokalnej społeczności i tradycjach. Misja harmonijnego rozwoju naszego miasta to dla nas zobowiązanie do tworzenia przyszłości, w której każdy mieszkaniec znajdzie miejsce dla siebie, zrealizuje swoje pasje i rozwinie talenty. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej do wspierania nas w realizacji programu wyborczego. Tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć sukces i tworzyć miasto, które będzie dumą dla obecnych i przyszłych pokoleń.” – deklaruje Jerzy Bauer.
Przedstawił osiem priorytetów odpowiadających na potrzeby miasta i mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z programem wyborczym Jerzego Bauera zatytułowanym „Stabilny rozwój, działajmy wspólnie” na stronie https://jerzybauer.eu/program-wyborczy/, gdzie zawarto wiele szczegółowych propozycji i planów na przyszłą kadencję. Jak zapewniał Jerzy Bauer: „5-lat (ubiegła kadencja), to był dobry czas dla wykorzystania przez tych, którzy mieli szanse realizacji naszych projektów i planów m.in. Stara Elektrownia, Jatki, targowisko, itp.” i jak mówił dalej: „Uczyniliśmy Ostrów Mazowiecką miastem dobrym na przyszłość”. Z kolei przedstawiając dokonania i priorytety realizowane lub już wykonane stwierdzał, że obecnie: „Mamy Program na kolejne 5 lat – materiał pisany nie ucieknie”.
W związku z tym, że podczas spotkania byli zaproponowani kandydaci do Rady Powiatu, także przedstawiono w materiałach pisanych zgodnie z hasłem „Stabilny rozwój, działajmy wspólnie dla powiatu” priorytety dot.: infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej, ochrony zdrowia, edukacji i rynku pracy, finansów, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, komunikacji, kultury i dziedzictwa, turystyki i ochrony środowiska, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, sektora pozarządowego.
Przedstawiono kandydatów do Rady Miasta i do Rady Powiatu, których zamieszczamy na stronie 16 naszej gazety Kurier – W… Zachęcamy do zapoznania się z ich materiałami wyborczymi.
Został również przedstawiony kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Krzysztof Winiarski.
Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali koncertu Zespołu Acoustic Duo. Konwencję zakończył słodki poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
/J.Cz./

274 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Kobiet

8 marca br. Stowarzyszenie „Kobiety wspierają Kobiety”, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi...

Zamknij