ggg ggg ggg ggg

Spotkanie z Panią Marleną Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu 04.08.2022 roku Pani Urszula Wołosiewicz – Wójt Gminy Zaręby Kościelne oraz Pani Magdalena Świerczewska Kierownik Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych spotkały się z Panią Marleną Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych na terenach wiejskich. Dla Pani Minister bardzo ważna jest opinia o potrzebie tworzenia i zasadach funkcjonowania tego typu instytucji. Pani Wójt wręczyła Pani Minister pamiątkową statuetkę ze zdjęciem budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych.
Centra Opiekuńczo – Mieszkalne to resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Zarębach Kościelnych jest drugim na Mazowszu, które rozpoczęło swą działalność. Swoim wsparciem obejmuje jednorazowo 24 osoby niepełnosprawne, w tym 18 na pobyt dzienny i 6 na pobyt całodobowy. Mają one zapewnione wsparcie w postaci usług opiekuńczych, mieszkalnych, pielęgniarskich, rehabilitację, terapię zajęciową oraz wyżywienie. Pobyt w Centrum jest bezpłatny.
Po pierwszym miesiącu funkcjonowania widzimy, jak bardzo tego typu jednostka potrzebna jest osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Serdecznie dziękujemy Pani Minister za poświęcony czas, merytoryczną rozmowę i ogromne zainteresowanie losem osób niepełnosprawnych.

/Info UG Zaręby Kościelne/

489 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij