ggg ggg
ggg ggg

Spotkanie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem –

W dniu 27.02.2019 r. o godz. 11.30 na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego, zaś o godz. 13.00 z Burmistrzami, Wójtami z terenu powiatu ostrowskiego, Zarządem i Radą Powiatu, kierownictwem powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownictwem służb, inspekcji, straży, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, Kierownictwem Powiatu i Miasta, a także kadrą kierowniczą SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.

Młodzież miała okazję uczestniczyć w szczególnej, otwartej „lekcji o środowisku”, która poświęcona była tematyce poprawy jakości powietrza w Polsce. Minister Henryk Kowalczyk mówił o głównych źródłach zanieczyszczeń powietrza, wyjaśnił czym jest smog i jakie są jego negatywne skutki dla naszego zdrowia.
Poruszył także temat palenia w piecach C.O. odpadami, czy złej jakości paliwem. Dlatego właśnie na młodych ludziach winna spoczywać odpowiedzialność za przyszłość naszego środowiska, np. dzięki stosowaniu segregacji odpadów w rodzinnych domach oraz na szerzeniu wiedzy na ten temat wśród najbliższych i znajomych.
Dodał, iż Ministerstwo Środowiska na walkę ze smogiem w najbliższych latach przeznaczyło ponad 100 mld zł w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze. Minister podkreślił także, jak ważne jest budowanie odpowiednich ekologicznych nawyków, które przyczyniają się do realnego dbania o środowisko.
Na zakończenie „lekcji” młodzież miała możliwość zadawania pytań Ministrowi, z której po przełamaniu pierwszej nieśmiałości chętnie skorzystała. Po spotkaniu z uczniami Starosta wraz z Ministrem udali się do SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. Minister obejrzał infrastrukturę szpitala.
Spotkanie z lokalnymi władzami samorządowymi, przedstawicielami urzędów miast i gmin rozpoczął Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, który powitał przybyłych na spotkanie i jednocześnie przedstawił pana Artura Wnuka powołanego przez Zarząd Powiatu do pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala od dnia 1 marca br. do czasu wyłonienia kandydata w procedurze konkursowej.
Na spotkaniu z samorządowcami Minister przedstawił założenia Programu Czyste Powietrze, zachęcając do elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego oraz termomodernizacji przez mieszkańców gmin i miast. Powiedział, iż dzięki Programowi możliwe jest otrzymanie dotacji i taniej pożyczki na zakup pieca C.O. Pożyczkę można spłacać chociażby z zaoszczędzonych pieniędzy na ogrzewanie. Wszystkie szczegóły Programu dla zainteresowanych dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie podany jest szczegółowy program i wniosek do wypełnienia w formie on-line.
Kolejnym tematem jaki podjął Minister Środowiska na spotkaniu była gospodarka odpadami.
Pan Henryk Kowalczyk wspomniał, że ceny za zbiórkę odpadów mocno zaczynają rosnąć, samorządy robią przetargi, ale firmy proponują coraz wyższe ceny. Wskazał, iż przez ostatnich kilka lat zaistniało wiele monopoli, co bezpośrednio przyczynia się do wzrostu cen. Według Ministra najczęściej widać to w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Regionalizacja, czyli przypisanie do danego RIPOK – u utrudnia cały system odbioru odpadów.
W Sejmie trwają prace nad zmianą prawną tego systemu, aby rozbić monopole i uwolnić rynek.
Pan Minister poinformował, iż wzmocniona została Główna Inspekcja Ochrony Środowiska, która pracuje w systemie całodobowym, dzięki czemu można informować o wszelkich nieprawidłowościach związanych z zanieczyszczeniem środowiska np. wypuszczaniem ścieków bezpośrednio do gleby, czy porzucaniem śmieci w lesie.
Na zakończenie spotkania włodarze gmin oraz miast mieli możliwość zadawania pytań Ministrowi oraz przedstawienie najpilniejszych do rozwiązania problemów związanych
ze środowiskiem w gminach.

/info Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

Minister środowiska rozmawiał z mieszkańcami Ostrowi

Minister środowiska Henryk Kowalczyk spotkał się mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej.

Głównym tematem spotkania, które odbyło się 27 lutego w Starej Elektrowni był program rządowy „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.
Minister przekazał też informacje na temat nowych form pomocy, jakie rząd kieruje do mieszkańców Polski, a wśród nich 500+ dla wszystkich dzieci, dodatkowe wynagrodzenie dla emerytów i rencistów, obniżenie kosztów pracy dla osób młodych.
Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w oddziałach terenowych – dla naszego miasta – w Ostrołęce, a także na stronie internetowej https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
Obecni na spotkaniu mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiadał minister Henryk Kowalczyk, a także burmistrz Jerzy Bauer i starosta Zbigniew Chrupek.

/Info/

333 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uczciliśmy pamięć o Żołnierzach Niezłomnych

1 marca w Ostrowi Mazowieckiej, podobnie jak w całym kraju, oddano hołd Żołnierzom Wyklętym. Uroczystości z tej okazji miały charakter...

Zamknij