ggg
ggg ggg

Spotkanie Wigilijno – Noworoczne powiatu ostrowskiego

14 grudnia 2017 r. w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie samorządowców powiatu ostrowskiego.

Świąteczno – Noworoczne podsumowanie zostało poprzedzone XXVIII sesją Rady Powiatu, podczas której został uchwalony budżet powiatu na 2018 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 18 głosami radnych ZA. Planowane dochody budżetu powiatu na przyszły rok to ok. 57,8 mln zł, a wydatki 62,4 mln zł. Deficyt – ok. 4,6 mln zł – ma być pokryty kredytem. Na dochody składają się m.in. subwencje – 31,7 mln zł, czyli 56,3 proc. dochodów, udziały w podatkach CIT i PIT – 12,7 mln zł (22,6 proc.), dotacje na zadania zlecone – 7,1 mln zł (12,6 proc.), opłaty stanowiące dochód powiatu – 2,8 mln zł (5 proc.). Wydatki planują w kwocie 62,4 mln. Na infrastrukturę drogową – 9,6 mln zł, a najważniejsze spośród nich to przebudowa: drogi z Andrzejewa do granicy województwa – 850 tys. zł, drogi Zaręby Kościelne – Kępiste Borowe z rozbudową skrzyżowania – 660 tys. zł, drogi Szulborze Wielkie – Uścianek Dębianka aż do drogi krajowej – 1 mln 526 tys. zł, drogi Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń – Rząśnik – 1 mln 250 tys. zł, drogi Podborze – Kalinowo – Króle Duże – 1 mln zł oraz rozbudowa mostu z dojazdami w Kosewie – 625 tys. zł. Między innymi o tym mówił starosta ostrowski Zbigniew Kamiński podczas późniejszego spotkania świąteczno – noworocznego.
Na początku zebrani wysłuchali programu o tematyce świątecznej przygotowanego przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi. Następnie gospodarz spotkania starosta Zbigniew Kamiński przywitał wszystkich zebranych oraz gości m.in.: duchowieństwo, radnych, wójtów, prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz.– Bartosza Kublika, dyrektorów ZUS, US, przedsiębiorców oraz przedstawicieli Związków Zawodowych ZNP i NSZZ „Solidarność”.
Jak stwierdził starosta Zbigniew Kamiński: „Udało się zrealizować sporo większych inwestycji w trakcie mijającego roku” i tu wyliczył osiągnięcia zrealizowane oraz omówił nowy budżet na 2018 r. Starosta podziękował za dobrą współpracę z samorządami gmin, odpowiedzialną pracę radnych oraz wsparcie radnych. Ksiądz dziekan Mirosław Mierzejewski odczytał fragment Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, a po modlitwie podzielił się swoimi wspomnieniami z Wigilii 1956 roku. Potem przyszedł czas na życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne biesiadowanie przy wigilijnym stole.
Podczas spotkania goście otrzymali świąteczne upominki przygotowane
przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli.

/Janina Czerwińska/

3 726 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
WIGILIA MIEJSKA W WOŁOMINIE

W minioną niedzielę, 17 grudnia na Placu 3 Maja w Wołominie po raz pierwszy odbyła się Wigilia Miejska. Do wspólnej...

Zamknij