ggg ggg ggg

Spółdzielnie Socjalne z Kobyłki i Zabrodzia rozpoczęły akcję wydawania posiłków dla uchodźców z Ukrainy

Od 1 października do końca miesiąca Kobyłka prowadzi akcję wydawania codziennych posiłków dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy. W ubiegłą środę, 28 września zawarte zostało porozumienie pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Podkowa, a Spółdzielnią Socjalną Integracja z Zabrodzia o współpracy w tej sprawie.

Dzięki kolejnym środkom zewnętrznym, pozyskanym przy wsparciu i udziale Spółdzielni Socjalnej Integracja oraz Spółdzielni Socjalnej Podkowa, najbardziej potrzebujący obywatele Ukrainy, którzy z powodu wojny znaleźli się w Kobyłce otrzymają konkretną pomoc.
– Począwszy od 1 października, przez cały najbliższy miesiąc będziemy jako Miasto wydawać posiłki dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy. W tym celu zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Podkowa (powołaną z ramienia Miasta Kobyłka oraz Gminy Jadów), a Spółdzielnią Socjalną Integracja z Zabrodzia. Obie spółdzielnie będą współpracować przy realizacji zadania, jakim jest przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków – informuje Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć.
Zestawy obiadowe (dwudaniowe) będą wydawane 100 osobom dziennie w budynku po bibliotece (przy ul. Fałata 4A). Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce przeprowadził diagnozę zapotrzebowania i wyłonił 100 najbardziej potrzebujących osób, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Kobyłki z powodu działań wojennych.
Środki na ten cel w całości zostały pozyskane z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach działań pomocowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego. (Spółdzielnia Socjalna Integracja, działając na zlecenie MCPS przygotowuje i wydaje bezpłatne posiłki dla uchodźców z Ukrainy. W następstwie podpisanego porozumienia o współpracy ze Spółdzielnią Socjalną Podkowa, Urzędem Miasta i kobyłkowskim OPS, darmowe obiady trafią również do ludności ukraińskiej, która schronienie znalazła w Kobyłce).
– Uprzedzając pytania, nasze działanie jest spowodowane wieloma sytuacjami, z jakimi stykają się instytucje wspierające uchodźców na terenie Kobyłki. Jasno z nich wynika, że wydawanie posiłków, choć przez krótki czas, jest bardzo potrzebne. Sygnalizowało nam taką potrzebę wiele osób, w tym również nasze jednostki organizacyjne, w których odbywają się zajęcia dla dzieci. Potrzebę w tym zakresie zgłaszały zarówno nasze organizacje, które prowadzą pomoc Uchodźcom z Ukrainy, jak i Ośrodek Pomocy Społecznej, również bezpośrednio współpracujący z naszymi gośćmi z Ukrainy – wyjaśnia Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć.
Jednocześnie zapewnia, że dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Spółdzielniami Socjalnymi, posiłki trafią do najbardziej potrzebujących osób, które znalazły się czasowo w trudnej sytuacji życiowej.
/opr. KW/

203 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pamięć o Bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego wciąż pozostaje żywa

W sobotę, 24 września na Cmentarzu Poległych w Radzyminie odbyły się uroczystości patriotyczne, upamiętniające 83. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego,...

Zamknij