ggg
ggg ggg

Spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock” rozpoczyna działalność!

W poniedziałek, 15 lutego założona została spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock”, która zaoferuje mieszkańcom dostęp do ekologicznego, niskoemisyjnego źródła energii oraz dopełni dzieła rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Dębem.

Miasto i Gmina Serock we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego przystąpiło do realizacji innowacyjnego projektu, którego celem jest wsparcie idei utworzenia pierwszych spółdzielni energetycznych w naszym regionie.
Ambitne przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na coraz silniej rysujący się w społeczeństwie trend zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.
Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, w poniedziałek 15 lutego zorganizowane zostało uroczyste zebranie założycielskie, podczas którego powołano do istnienia spółdzielnię energetyczną „Słoneczny Serock”.
Oficjalnego otwarcia spotkania inauguracyjnego dokonali: burmistrz Serocka Artur Borkowski oraz prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego Rafał Czaja. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister Ireneusz Zyska – Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, który dzięki połączeniu w trybie on-line, skierował do uczestników okolicznościowe przemówienie.
Jak zapowiedziano, utworzenie spółdzielni energetycznej „Słoneczny Serock” (której grono założycielskie liczy 30 osób) ma pozwolić każdemu chętnemu mieszkańcowi na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych.
Podstawą działania spółdzielni będzie zrealizowana jej staraniem centralna instalacja fotowoltaiczna o szacowanej mocy 0,5 – 0,7 MW.
Panele będące źródłem wytwórczym, zostaną zainstalowane na terenie dawnego składowiska odpadów w Dębem, wieńcząc jednocześnie proces jego rekultywacji.
Spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Serock” zacznie prowadzić działalność, jako czynny podmiot, po spełnieniu kryteriów formalno-prawnych oraz po wybudowaniu pierwszego źródła wytwórczego. Jak poinformował p. Jakub Szymański – Prezes Zarządu Spółdzielni „Słoneczny Serock”, założenia czasowe przewidują, że stanie się to w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy.


Na podkreślenie zasługuje fakt, że spółdzielnia będzie posiadała formułę otwartą. Wobec powyższego, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu, zadawania pytań i dołączania do tej pionierskiej inicjatywy na lokalnym rynku energetycznym.
(W sprawach związanych ze spółdzielnią energetyczną „Słoneczny Serock” można kontaktować się telefonicznie:
nr tel.: 22 782-88-27 lub 22 782-88-31 albo korespondencyjnie e-mail:
konsultacje@serock.pl).

/opr. R.L.; foto: UMiG Serock/

151 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij