ggg
ggg ggg

Spokojna sesja Rady z minutą ciszy

Sesja Rady Miejskiej w Łochowie zwołana na dzień 30 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej łochowskiego LO rozpoczęła się z czasowym poślizgiem.

Opóźnienie zostało spowodowane udziałem niektórych radnych w ceremonii pogrzebowej śp. dh Henryka Balcera – komendanta gminnego Straży Pożarnej Gminy Łochów i prezesa OSP Fabryczna. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.
Sesja potoczyła się z nieco zmienionym porządkiem obrad. Zwyczajowo na wniosek burmistrza Łochowa, wysłuchano informacji na temat działalności komisariatu policji. Podsumowanie za 2014 r. przedstawił komendant Mariusz Okulus. Z danych wynika, że w ubiegłym roku na terenie powiatu węgrowskiego dokonano 1165 przestępstw w tym 534 na terenie gminy Łochów. Ogólna liczba w porównaniu do roku 2013 jest mniejsza o 500. Najwięcej na terenie gminy jest nadal kradzieży – 82 i kradzieży z włamaniem – 40. Kolejną ważną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym: w 2014 r. 8 osób zginęło ogółem w wypadkach, a w tym 4 osoby na terenie gminy. Policja zintensyfikowała działania prewencyjne. W przeciągu roku wylegitymowano 41.800 osób, skróceniu uległ czas przejazdu do zdarzenia oraz podjęto działania edukacyjne. Chcieliby, aby stosowanie odblasków przez pieszych i zasady poruszania się przez mieszkańców były ogólnie stosowane, a to poprawiłoby bezpieczeństwo na drodze. Podkreślił też dużą pomoc uzyskaną od samorządów, a w szczególności od gminy Łochów (budowa placu na terenie komendy w Węgrowie, współfinansowanie 3 radiowozów oraz otrzymane 50 tys. zł na zakup sprzętu np. alkomatów.
Kolejnym punktem było przedstawienie przez burmistrz Łochowa Mariana Dzięcioła sprawozdania z podjętych działań w okresie międzysesyjnym np. rozdzielenie środków dla poszczególnych klubów sportowych np.: Łochów – 107 tys. zł, 130 tys. zł na kontynuowanie budowy zaplecza ŁKS, unihokej – 56 tys. zł, ŁKS Ostrówek – 66 tys. zł, itd.
Burmistrz poinformował również o działaniach dot. modernizacji dróg nr 50 i 62 oraz wiaduktu. W tej sprawie zostały podjęte rozmowy z marszałkiem Adamem Struzikiem w sprawie wsparcia działań gminy. Zarząd Województwa Maz. w swoim programie wstawił wiadukt i drogę 62, jako zadanie pilne i wyjątkowo ważne dla społeczności Mazowsza. Nadal jest problem z nieruchomością należącą do kolei na terenie Łochowa, którą gmina chciałaby przeznaczyć na parking dla mieszkańców dojeżdżających do pracy koleją. Możliwe rozwiązanie to: albo Mazowiecka Kolej przekaże ziemię gminie za darmo, albo kolej zbuduje parking, a gmina kupi tę ziemię. Ważną dla mieszkańców jest również sprawa przystanków w Łojewie. Z informacji burmistrza wiadomo, że ma ruszyć od 1 lutego, oraz w Kaliskach: jeden, na który nie zgadza się kolei) i drugi ma być wprowadzony od 1 marca. Poruszano również sprawę budowy wieży przekaźnikowej w Gwizdałach, na co nie zgadzają się mieszkańcy, przejazdu kolejowego, drogi w Pogorzelcu oraz konieczności budowy domów dla wychowanków Domu Dziecka. Obiekt dotychczasowy nie będzie spełniał wymagań, które będą obowiązywać od 2017 roku. Powstaje, więc konieczność budowy 3 kampusów – budynków dla max. 14 dzieci w jednym. Takim miejscem będzie wydzielony teren szkoły w Julinie.
Jednym z punktów sesji były zmiany w budżecie na 2015 rok oraz dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej. Jak wyjaśniła Pani skarbnik Krystyna Wetoszka, zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące na rzecz wydatków inwestycyjnych. Zmiany radni uchwalili jednogłośnie. Podjęto również decyzję o sfinansowaniu deficytu i wcześniejszych zobowiązań i zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 mln. 760 tys. zł, który zostanie spłacony ze wpływów z podatku dochodowego. Dyskusja wywiązała się przy punkcie z podjęciem zmian uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów. Mieszkańcy kilku miejscowości w okolicach Baczek i Majdanu zgłosili, że są przeciwni powstaniu w ich okolicy fermy do hodowli kurczaków. Racje mieszkańców przedstawił sołtys Baczek – Grzegorz Śliwowski. Radni przychylili się do postulatu wyłączenia tego punktu z głosowania, aby nie blokować pozostałych zmian wprowadzanych dla innych terenów. Jednogłośnie również przyjęto uchwałę dot. usuwania wyrobów zawierających azbest oraz uchwałę w sprawie zmian dot. określenia przystanków komunikacyjnych – doszedł punkt przy drodze gminnej 425 w Kaliskach, Kaliska Centrum – na żądanie, przystanek – las. Radni zatwierdzili również plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2015.
/Janina Czerwińska/

 

2 131 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
WSPARCIE I POPARCIE dla wyszkowskiego szpitala

Korzystając z możliwości zwrócenia się do władz samorządowych o sytuacji szpitala w Wyszkowie podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Zamknij