ggg ggg
ggg ggg

SESJA RADY MIEJSKIEJ

22 maja w sali konferencyjnej Dworca odbyła się VIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Łochowie.

Zaraz po otwarciu przewodniczący Rady Sławomir Ryszawa przekazał głos zaproszonemu na środowe obrady dyrektorowi węgrowskiego SPZOZ Arturowi Skórze, który w swoim wyczerpującym wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w służbie zdrowia na terenie powiatu węgrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Łochów.
W trakcie Sesji radni oprócz standardowych zmian w Budżecie Gminy Łochów po pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej w Radomiu przy jednym głosie wstrzymującym podjęli uchwałę likwidującą Straż Miejską, która na przestrzeni wielu lat borykała się z kłopotami kadrowymi. Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która pozwala grupie, co najmniej 10 mieszkańców na założenie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Komitet taki po utworzeniu i zebraniu podpisów od co najmniej 200 mieszkańców ma prawo złożyć do Rady projekt uchwały. Rada przy jednym głosie wstrzymującym i jednym sprzeciwie podjęła uchwałę w sprawie stanowiska popierającego działania burmistrza dotyczące budowy bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z linią kolejową poprzez budowę wiaduktu. Temat ten powrócił w punkcie sprawy różne, kiedy to przedstawiciel trójki mieszkańców ul. Wyszkowskiej odczytał oświadczenie odnoszące się do wyżej wspomnianej uchwały zarzucając radnym działanie wbrew woli osób protestujących. W dalszej dyskusji radni podkreślali, że rozpoczęcie tej inwestycji jest od lat wyczekiwane przez mieszkańców Łochowa i na dziś jest to jeden z najpilniejszych problemów do rozwiązania. Zdziwienie co do samego oświadczenia wyraziła zastępca burmistrza Małgorzata Łotarska podkreślając, że tego typu oświadczenie byłoby zasadne na kolejnej Sesji Rady, ponieważ przyniesienie gotowego pisma w momencie, kiedy jeszcze nie wiadomo, jakim wynikiem zakończy się głosowanie jest dla niej trudne do zrozumienia. Burmistrz Gołaszewski mówił, że przy tej okazji jest zmuszony kolejny raz prostować rozpowszechnianą nieprawdziwą informację, iż podjął jakąkolwiek decyzję zmieniającą koncepcję budowy z tunelu na wiadukt. Podkreślał, że wydał jedynie opinię do przedstawionego projektu wiaduktu.

/Info/

367 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W powiecie wołomińskim wygrał PiS

W powiecie wołomińskim wyniki ubiegłoniedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego kształtują się następująco: PiS - 55,24%; Koalicja Europejska - 28,89%; Wiosna...

Zamknij