ggg ggg ggg

Serock, Wieliszew i Nasielsk zawarły porozumienie w sprawie budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów

We wtorek, 1 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki oraz Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisali porozumienie w sprawie budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów.

Trzy Samorządy – Nasielsk, Wieliszew i Serock podpisały porozumienie o współpracy na rzecz budowy instalacji do przetwarzanie bioodpadów.
Gminy będą podejmowały działania na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych do zrealizowania inwestycji.
Sformalizowanie współpracy podjętej pomiędzy Miastem i Gminą Serock, Gminą Wieliszew oraz Gminą Nasielsk, w zakresie wypracowania optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiło we wtorek, 1 lutego.
Podpisanie porozumienia pomiędzy gminami, jest zwieńczeniem prac zespołu oraz przygotowanej z udziałem Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. koncepcji, dotyczącej możliwości zagospodarowania terenu Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie na cele budowy instalacji do przetwarzania bioodpadów.
Na bazie zawartego porozumienia samorządy będą współpracowały w zakresie m.in. wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i obsługą planowanych do realizacji przedsięwzięć, mających na celu zbudowanie efektywnego systemu gospodarki odpadami, poszukiwania źródeł finansowania przyszłych inwestycji, a także przekazywania sobie dotacji celowych lub pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację opracowań, materiałów i robót niezbędnych w prowadzonym procesie decyzyjnym.

/opr. KW; źródło: UMiG Serock/

533 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„GRAMY, BY POMAGAĆ”

– Takie hasło towarzyszyło amatorskim grupom siatkarzy, biorącym udział w Charytatywnym Turnieju Amatorskiej Piłki Siatkowej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,...

Zamknij