ggg ggg

Seminarium pn. „Tworzenie projektów społecznych”

W środę, 1 lutego 2023 r., w sali OSP w Brańszczyku z inicjatywy wójta gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego odbyło się seminarium pn. „Tworzenie projektów społecznych”, prowadzone przez Pana Łukasza Wachowskiego z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce.

Zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie organizowane było dla przedstawicielek i przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Omówione zostały zasady tworzenia projektów społecznych zgodnych z logiką projektową, elementy składowe projektu, formularz wniosku na otwarty konkurs ofert dla organizacji ogłaszany przez organy administracji publicznej, a także przegląd aktualnych konkursów dotacyjnych dla organizacji. W Gminie Brańszczyk ogłoszonych jest w chwili obecnej 5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki; ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. Zapraszamy do składania ofert. Termin mija 16 lutego 2023 r. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk.

/Info UG Brańszczyk/

266 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wicepremier Henryk Kowalczyk w Mińsku Mazowieckim

W piątek, 3 lutego 2023 roku została otwarta nowa siedziba Placówki Terenowej KRUS w Mińsku Mazowieckim. W wydarzeniu uczestniczył Wicepremier,...

Zamknij