ggg ggg
ggg ggg

Sebrny Jubileusz Zawsze Wiernych (swojemu ukochanemu) Miastu Cudu nad Wisłą… (29.10.2013)

Każdy ma swoją małą ojczyznę –
Skrawek ziemi pod jednakowym niebem,
(…) Bo nie ma ziemi wybieranej
Jest tylko ziemia przeznaczona…
– Nasze przeznaczenie pod „Okiem Opatrzności”
(Jadwiga Szczurowska)

W sobotę 19 października, w Miejskiej Sali Koncertowej odbyła się uroczysta gala z okazji dwudziestopięciolecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Radzymina.

Wciąż bardzo aktywni członkowie tej jednej z najbardziej zasłużonych i najprężniej działających radzymińskich organizacji świętowali swój srebrny jubileusz w gronie zaproszonych gości. Okolicznościową galę swoją obecnością zaszczycili: Paweł Solis – Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego wraz z wiceprzewodniczącą Martą Rajchert i radnymi, Zbigniew Piotrowski – Burmistrz Radzymina, Marek Brodziak – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z zastępcą Teresą Jóśk i radnymi oraz Halina Grzelak – sekretarz Gminy Radzymin. Szczególnymi gośćmi byli proboszczowie obydwu radzymińskich parafii; ks. prałat Stanisław Kuć i ks. Krzysztof Ziółkowski, a także przedstawiciele Towarzystw Regionalnych z terenu powiatu wołomińskiego. W okolicznościowym przemówieniu pan Jan Wnuk – prezes TPR pełniący tę funkcję od 25 lat, podsumował imponujący dorobek Towarzystwa, przypomniał akcje i działania na rzecz miasta. Goście skierowali do członków Towarzystwa wiele życzeń i ciepłych słów, wraz z okolicznościowymi prezentami. Wszyscy byli pełni podziwu dla ich działalności, dla pięknej współpracy we własnym gronie i ze środowiskiem. Szczególne podziękowanie za podejmowanie wszelkich akcji na rzecz mieszkańców skierował do członków TPR burmistrz Zbigniew Piotrowski i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Brodziak. Z ich rąk prezes TPR otrzymał w podarunku szablę z piękną dedykacją (Teraz może walczyć o wszystko co dla naszego miasta i dla TPR-u najlepsze). Przyjaciele Radzymina nie pozostali dłużni w podziękowaniach dla swoich dobroczyńców. Zarząd przyznał status honorowego członka TPR sponsorowi p. Markowi Czeredysowi, p. Edwardowi Kowalskiemu i p. Konradowi Rytlowi. Dyplomy Uznania za pracę w zarządzie TPR otrzymali: p. Elżbieta Bielec, p. Jolanta Chałupka, p. Grzegorz Koza oraz 25-letnia asysta pocztu sztandarowego TPR- p. Bogumiła Potęga, p. Zofia Siankowska i p.Henryk Strzemieczny. Specjalne podziękowania za swą pracę na rzecz Towarzystwa otrzymali również p. Witold Knecht i p. Magdalena Zagrajek. Urodzinowa gala stała się także okazją do przekazania szczególnego daru, jaki Towarzystwo Przyjaciół Radzymina przygotowało dla powstającego muzeum przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II na Osiedlu Victoria. (Na ręce ks. Krzysztofa Ziółkowskiego – proboszcza parafii złożono unikatowy zbiór 21 dużych, oprawionych fotogramów, dokumentujących wizytę Ojca Św. w Radzyminie 13.06.1999r.). Jak podkreślili członkowie TPR – Mamy nadzieję, że wraz z uroczystym Aktem Przekazania, dar ten będzie w przyszłości stanowił istotną część zbiorów muzealnych. Członkowie TPR obdarowali także swego niezastąpionego prezesa ogromnym, pięknym koszem kwiatów i pamiątkowym gravitonem z podziękowaniem za wspólne ćwierćwiecze pracy. Śliczną oprawę artystyczną tego jubileuszu przygotował barwny chór Zespołu Szkół w Słupnie, który swymi występami już wielokrotnie uświetniał uroczystości TPR-u. Urocza młodzież, doskonale przygotowana przez p. Marzannę Getkę i p. Ewę Nowakowską, zachwyciła widownię recytacją i śpiewem. Był to program wyjątkowy, bowiem związany z Radzyminem. Poezja autorstwa p. J. Wożniak, J. Szczurowskiej i p. A Grzegorek. (Gratulujemy p. dyr. Elżbiecie Bielec, członkini TPR, tak wspaniałego występu jej uczniów). Zespół Szkół w Słupnie przygotował nie tylko występ, ale też piękne życzenia na dalsze lata pracy, które przekazał na ręce prezesa p. Jana Wnuka i p. Witolda Knechta. Z kolei, pani Hanna Grzegorek od uczniów i opiekunów chóru otrzymała podziękowanie za 5-letnią współpracę i jako autorka tekstów piosenek wykonywanych w tym programie. (Wielu radzyminiaków zna już ,,Maleńką kropkę na mapie”, a tego dnia w premierowym wykonaniu usłyszeliśmy kolejny piękny utwór ,,Czas na Radzymin” p. Ewy Nowakowskiej. Wraz z Towarzystwem mamy nadzieję, że spodoba się naszemu społeczeństwu). Niespodziankę w postaci wyjątkowego upominku przygotował dla wszystkich obecnych p. Władysław Dyniewicz -właściciel baru ,,Varsovia”, który od wielu lat wspiera działalność TPR. (Każdy z gości otrzymał wraz z folderem TPR kalendarz na nowy rok 2014 z dwunastoma portretami najbardziej zasłużonych radzyminiaków). W drugiej części programu ,,RADZYMINIACY-RADZYMINIAKOM’’ przed gośćmi wystąpili artyści opery i operetki Europejskiej Promocji Sztuki Wokalnej znanej radzyminianki p. Beaty Wardak. (Cudne głosy, uroczy repertuar z nutą polskiego patriotyzmu oraz wspaniały kontakt z publicznością stanowił prawdziwą wokalną ucztę dla wszystkich zebranych).
Przyłączając się do serdecznych życzeń na kolejne 25 lat dla jubilatów, składamy w Ich imieniu serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pięknej i wzruszającej urodzinowej gali. Dziękujemy artystom. Dziękujemy gospodarzowi Sali Koncertowej p. Michałowi Kamińskiemu, dziękujemy gościom i prowadzącym program.
/opr. Hanna Grzegorek, R.S. Lewandowski
foto: R.L., Zbigniew Pachulski/

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Towarzystwo Przyjaciół Radzymina od 25 lat w służbie swojemu miastu…

Z miłości do rodzinnego miasta, z potrzeby przywrócenia Radzyminowi jego bogatej historii, 28 marca 1988 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Nawiązało ono do bogatych doświadczeń organizacji społeczno – kulturalnych, które istniały w Radzyminie w czasach II Rzeczyspospolitej. Przez dwudziestopięciolecie swojego istnienia Towarzystwo na stałe wpisało się w obraz swojego miasta, przywracając, w różnych formach swojej bogatej działalności, jego chlubną historię oraz popularyzując w kraju, a także za granicą bogatą przeszłość i teraźniejszość Radzymina. U zarania III Rzeczypospolitej – Towarzystwo wskrzesiło, obchodzone uroczyście w okresie międzywojennym, zgromadzenia patriotyczne na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w rocznice Cudu nad Wisłą – 15 sierpnia i w dniu Święta Niepodległości – 11 listopada. Z inicjatywy Towarzystwa, Radzyminowi, jako pierwszemu miastu w Polsce, przywrócono historyczne nazwy ulic związane z historia miasta, a szczególnie z wydarzeniami zwycięskiej bitwy z bolszewikami w sierpniu 1920 roku. W 1990 roku Towarzystwo wystąpiło z inicjatywą i projektem organizacji Apelu Poległych przy Pomniku Żołnierzy 28 pułku Strzelców Kaniowskich, który realizuje Gmina Nieporęt. W ciągu dwudziestopięciolecia Towarzystwo wydało 34 publikacje książkowe, 4 foldery i 3 zestawy pocztówek związanych z dziejami Radzymina i jego mieszkańców oraz opublikowało wiele artykułów, które ukazywały się w prasie regionalnej, krajowej i zagranicznej. Wydawano biuletyn „Ziemia Radzymińska” oraz pierwszą w dziejach Radzymina gazetę – miesięcznik „Gościniec Radzymiński”. Towarzystwo upamiętniło kilka miejsc pamięci narodowej oraz ufundowało cztery tablice pamiątkowe: mieszkańcowi Radzymina Isaacovi B. Singerowi – laureatowi Nagrody Nobla, „Radzymińskiej Ciuchci” w stulecie jej uruchamiania, radzymińskim żołnierzom AK w Orzeszniku, miejscu ich koncentracji do Akcji „Burza” oraz kolejarzom radzymińskiej kolejki wąskotorowej za ich udział we wspieraniu żołnierzy podczas bitwy o miasto w sierpniu 1920 roku. W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Towarzystwo ufundowało krzyż na kurhanie z napisem „Boże zbaw Polskę” oraz wspólnie ze starostwem powiatu wołomińskiego pamiątkową tablicę poświęconą Romanowi Żulińskiemu, nauczycielowi matematyki w radzymińskim Instytucie Nauczycieli Elementarnych, członkowi Rządu Narodowego Romualda Traugutta. Zorganizowało kilka sesji popularno – naukowych związanych z historią Radzymina i jego wybitnymi mieszkańcami oraz wiele spotkań o charakterze patriotycznym, naukowym i kulturalno – rozrywkowym. Od 1988 roku, corocznie Towarzystwo organizuje Wieczory Patriotyczne w wigilię Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada. Występują na nich szkolne zespoły artystyczne oraz odbywa się wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Członkowie Towarzystwa uczestniczą aktywnie w życiu miasta i gminy, pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji w strukturach samorządów, gminnego i powiatowego. Z inicjatywy Towarzystwa powołano społeczne Komitety: Reaktywowania Powiatu Radzymińskiego, Przygotowania Miasta do Wizyty Ojca Świętego i Jubileuszy Radzymina w 2000 roku oraz Upamiętnienia Bitwy o Radzymin w 1920 roku. Zorganizowano wiele konkursów, głównie dla dzieci i młodzieży, o różnej tematyce. Z inicjatywy Towarzystwa i przy dużym udziale jego członków zbudowano Drogę Golgoty Narodu Polskiego, upamiętniającą czyn zbrojny Żołnierzy Polskich 1920 roku i będącą wotum dziękczynnym dla Ojca Świętego za Jego dar wizyty w Radzyminie. Towarzystwo nawiązało kontakty ze Związkami Polaków na Białorusi, kombatantami AK i szkołą polską na Wileńszczyźnie oraz Polskim Radiem „Lwów”. Owocem współpracy był pobyt w Radzyminie delegacji kombatantów z Grodna oraz harcerzy z Grodzieńskiego Hufca ZHP, praz częste wyjazdy członków Towarzystwa na Kresy z pomocą materialną dla Polaków na Wileńszczyźnie i Ukrainie. Członkowie Towarzystwa mieli swoje audycje o naszym mieście w Polskim Radio „Lwów”. Z inicjatywy Towarzystwa w Kaplicy cmentarnej radzymińskiego Cmentarza Żołnierzy Polskich 1920 roku składowane były urny z ziemią z miejscowości na Białorusi i Wileńszczyźnie, z którymi związane były pułki walczące o Radzymin w wojnie z bolszewikami. Delegacja Towarzystwa złożyła też ziemię z radzymińskiego cmentarza na Cmentarzu „Orląt Lwowskich”, w Zadwórzu – „Polskich Termopilach” oraz na Golgocie Beskidów koło Żywca podczas Zaduszek Narodowych. Towarzystwo dla swoich członków i sympatyków organizuje wycieczki po Ziemi Radzymińskiej, Mazowszu i kraju oraz wycieczki na dawne polskie Kresy Wschodnie. Wspólnie z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje spływy kajakowe. Opracowało też dwa pierwsze w Polsce szlaki rowerowe związane z Bitwą Warszawską 1920 roku, na których organizuje rajdy rowerowe. W lokalu Towarzystwa zorganizowano wiele wystaw o różnej tematyce. Wystawy przygotowane przez Towarzystwo prezentowane były też w Powiatowej Galerii „Korozja i Kolor”, w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, w domu Pomocy Społecznej, hallu Sali Koncertowej oraz w Mareckim Ośrodku Kultury. W lokalu TPR prezentowana była galeria portretów ludzi zasłużonych dla Radzymina oraz makieta pola bitwy o Radzymin 1920 roku. Towarzystwo współpracuje z radzymińskimi szkołami udostępniając im różnorodne materiały związane głównie z historią Radzymina, organizuje dla nich wycieczki, lekcje w lokalu Towarzystwa oraz pomaga w wyborze Patronów. Członkowie Towarzystwa oprowadzają też wycieczki krajowe i zagraniczne przybywające do naszego miasta, głównie na Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920 roku. Towarzystwo opiekuje się radzymińskim kołem Światowego Związku Żołnierzy AK organizując wspólne spotkania, wycieczki oraz uroczystości rocznicowe powstania

Polskiego Państwa Podziemnego i Radzymińskiego Obwodu AK „Rajski Ptak”. Kilku członków AK należy do Towarzystw, a kilku członków Towarzystwa otrzymało tytuły członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Światowego Związku Żołnierzy AK. W 2012 roku, podczas Wieczoru Patriotycznego w wigilię Święta Niepodległości sztandar Towarzystwa został odznaczony Medalem za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 1990 roku Towarzystwo było inicjatorem utworzenia radzymińskiego Koła Sybiraków. Z inicjatywy Towarzystwa i według jego projektu, w 1999 roku zbudowano na Cmentarzu Poległych Mogiłę – Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie w uroczystym pogrzebie złożono szczątki Żołnierzy AK, poległych w boju pod Jerzyskami. Towarzystwo było współorganizatorem pierwszej uroczystości upamiętnienia zrzutu Cichociemnych i broni dla Armii Krajowej w Kołakowie, w gminie Dąbrówka. Towarzystwo utrzymuje kontakty z towarzystwami regionalnymi z terenu powiatu wołomińskiego i Towarzystwem Przyjaciół Legionowa. Owocem tej współpracy były, zorganizowane przez Towarzystwo, wpólne wycieczki oraz inicjatywa wydawania powiatowego rocznika regionalnego. W 2012 roku uroczyście podpisano porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Radzymina i Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Towarzystwo miało swój udział w organizacji festynów przy Sanktuarium bł. Jana Pawła II, na osiedlu Victoria, z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Ciemnem oraz Dniu Otwartym Domu Pomocy Społecznej. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli w jubileuszach 100-lecia pensjonariuszy tego domu. W dowód wdzięczności za zasługi dla Radzymina i pomoc w realizacji celów i zadań Towarzystwa, nadaje ono instytucjom i osobom, Akty Uznania i dyplomy. Towarzystwo ma swoje symbole: Godło, sztandar i pieśń.

1 361 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Realizacja projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza” jest już na finiszu… (29.10.2013)

W minioną środę, 23 października w sali obrad tłuszczańskiego magistratu zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację dużego projektu wodno-kanalizacyjnego w południowo-wschodniej...

Zamknij