ggg ggg ggg

Ścieżki pieszo-rowerowe przy drodze nr 50

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie została zawarta umowa pomiędzy gminami: Łochów, Jadów i Strachówka, a firmą PRO STUDIO Paulina Grochowalska na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi krajowej nr 50 przebiegającej przez gminy Strachówka, Jadów, Łochów.

Uczestnikami tego wydarzenia byli: Małgorzata Łotarska – wiceburmistrz Łochowa, Dariusz Kokoszka – wójt gminy Jadów i skarbnik gminy Barbara Wójcik, Piotr Orzechowski – wójt gminy Strachówka i skarbnik gminy Małgorzata Rymer. Firmę PRO STUDIO reprezentował Robert Grochowalski.
Ciąg pieszo-rowerowy w gminie Strachówka rozpoczynać się będzie od skrzyżowania drogi Równe-Księżyki i biec będzie na odcinku 5,020 km. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej po stronie gminy Strachówka wynosi 150.449,00 zł brutto.

Niniejsza umowa to efekt porozumienia zawartego 13.11. 2017 roku, na mocy którego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrealizuje tę inwestycję, jeśli gminy poniosą koszty opracowania dokumentacji.
Wójt wraz z radnymi przewidują zawarcie podobnego porozumienia z gminami Dobre i Stanisławów, by móc zrealizować budowę kolejnych ciągów pieszo-rowerowych przy drodze nr 50.

/Info/

2 632 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
PÓŁ WIEKU RAZEM, CZYLI ZŁOTY JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

Pary małżeńskie z terenu gminy Łochów, które obchodzą jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, świętowały 14 kwietnia 2018 r. Złote Gody, czyli...

Zamknij