ggg ggg

Samorządowcy z czterech powiatów jednoczą siły w sprawie budowy Kolei Północnego Mazowsza

W minioną środę, 29 lipca w serockim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie samorządowców z terenu powiatów: legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego w sprawie budowy nowego szlaku kolejowego relacji: Zegrze-Przasnysz. W spotkaniu uczestniczył także poseł Henryk Kowalczyk.

Ubiegłośrodowe spotkanie było konsekwencją wcześniejszych rozmów oraz porozumienia o współpracy zawartego w dniu 24 czerwca br. w Przasnyszu, pomiędzy: Miastem i Gminą Serock, Miastem Pułtusk, Miastem Maków Mazowiecki i Miastem Przasnysz.
Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatów: legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego, miast: Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz, a także gmin: Pokrzywnica, Szelków, Przasnysz, Wieliszew i Nieporęt. Na spotkaniu obecny był również b. minister środowiska a obecnie Poseł na Sejm RP, Henryk Kowalczyk.
Spotkanie miało na celu zgromadzenie jak najszerszego grona samorządowców zainteresowanych powstaniem nowego szlaku kolejowego i ustalenia dalszych kroków cementujących współpracę samorządów na rzecz tej inicjatywy. Uczestniczący w nim przedstawiciele samorządów wyrazili chęć partycypacji w projekcie, a na jego lidera, przynajmniej na początkowym etapie, wybrali Miasto i Gminę Serock. (W najbliższym czasie planowane jest utworzenie stowarzyszenia na podstawie umowy pomiędzy samorządami, dedykowanego dla wspierania i rozwoju tej inicjatywy).
Kolej Północnego Mazowsza to nowa inicjatywa, która potrzebuje ogromnego wsparcia w dalszych procesach związanych z jego planowaniem oraz realizacją. Dostrzegając te potrzeby, władze samorządów ulokowanych na trasie przyszłego szlaku przyjęły aktywną pozycję w procesie budowania zrozumienia i uświadamiania wagi realizacji tej inicjatywy. Aktywność Miasta i Gminy Serock w tym przedsięwzięciu podyktowana jest przede wszystkim dostrzeganiem w nim racjonalnego rozwiązania istniejących i przewidywanych wyzwań społeczności Miasta i Gminy, szczególnie w kontekście sprawnego skomunikowania z Warszawą.
Jak informuje UMiG Serock: „ (…) w swoich działaniach staramy się integrować wszystkich potencjalnych zainteresowanych realizacją projektu, stąd liczne w ostatnim czasie spotkania z przedstawicielami administracji centralnej, samorządowej różnych szczebli, a także spółek kolejowych, ukierunkowane na przedstawianie znaczenia Kolei Północnego Mazowsza dla Miasta i Gminy Serock, regionu północnego Mazowsza, jak również Rzeczypospolitej.
Szerokie zrozumienie i poparcie jakie zyskuje projekt nie pozwala nam zwolnić tempa, dlatego czynimy starania, aby w trwającym naborze wniosków w programie rządowym „Kolej+”, Kolej Północnego Mazowsza była jednym z projektów nad którym ruszą dynamiczne prace koncepcyjne i studialne, które pozwolą zmierzyć się z wyzwaniami m.in. przyszłego trasowania linii”.
/opr. KW, źródło: UMiG Serock/

151 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij