ggg ggg ggg

„Rzeczywistość jest zupełnie inna” – mówi burmistrz Robert Gołaszewski podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łochowie

4 grudnia 2019 r. odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Wśród wielu bieżących spraw została poruszona sprawa dotycząca artykułów i wywiadów udzielanych w mediach oraz zamieszczanych na portalach internetowych, a odnoszących się do zarzutów wobec burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego (konflikt wokół budowy wiaduktu opisywany w poprzednich numerach naszej gazety).

 

W punkcie dot. sprawozdania z działalności burmistrza Łochowa w okresie między sesjami radni i zebrani zostali poinformowani o spotkaniu burmistrza Roberta Gołaszewskiego z nowo powołanym dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jarosławem Wąsowskim. Rozmowy dotyczyły obwodnicy Łochowa, która znalazła się w rządowym programie „100 obwodnic”, obecnie jest procedowana decyzja środowiskowa. Przewiduje się również, że mogą nastąpić pewne zmiany w związku z projektem dużej obwodnicy Warszawy, ale to nie ma wpływu na obecne procedowanie decyzji środowiskowej projektu dotyczącego Łochowa. Burmistrz zrelacjonował także spotkanie w Kamionnej, gdzie mieszkańcy chcieli doprecyzowania rozwiązań, a przedstawiciele GDDKiA wyjaśniali wątpliwości. Burmistrz wniósł o to, żeby ingerencja w grunty mieszkańców była jak najmniejsza m.in. deklarował rezygnację ze ścieżek rowerowych. Mieszkańcy zaś postulowali zmniejszenie ronda. Kolejną sprawą było skierowanie przez burmistrza Roberta Gołaszewskiego pytania (więcej na stronie obok) w dniu 19 listopada do PKP PLK z pytaniem czy wydana opinia Burmistrza Łochowa z 2 sierpnia 2017 roku była dokumentem zmieniającym wybór PKP PLK, co do budowy wiaduktu zamiast tunelu. Burmistrz Gołaszewski przedstawił radnym odpowiedź od PKP w powyższej sprawie, którą otrzymał 2 grudnia. Całość odpowiedzi zamieściliśmy na stronie obok. „Osoby, które twierdza, że ja coś zmieniłem tą decyzją są w błędzie” – podsumował swoją wypowiedź burmistrz Gołaszewski.
Sala odpowiedziała oklaskami, gdyż jak się wydaje większość mieszkańców wspiera swojego burmistrza w tej walce, którą mu wytoczyło kilka osób najbliżej mieszkających przyszłej inwestycji w ciągu ul. Wyszkowskiej wspieranych przez Agatę Dąmbską. W późniejszej dyskusji zabrał również ona głos zaczynając od pytania o śmieci i przechodząc do sprawy wiadukt – tunel. Po kilku stwierdzeniach w stylu np., że burmistrzowi mijanie się z prawdą weszło w krew oraz wyliczance, do kogo i jakie pisma zostały skierowane (skarga do wojewody, skarga na decyzję do ministra środowiska), czy o zeznaniach, które będzie składać na policji w Węgrowie, doczekała się odpowiedzi od mieszkańców Łochowa. Wydaje się, że nie takich wypowiedzi się Pani Dąmbska spodziewała, gdyż osoby zabierające głos przyznawały rację burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu, a odmawiały poparcia Pani Dąmbskiej. „Wszyscy Panią potępiamy” – mówiła wiceprzewodnicząca Zofia Jarząbek, „To pani opóźnia… to pani jest jedyną osoba, która rzuca nam kłody pod nogi” – mówił Antoni Dybka, a inna osoba stwierdzała, że mieszkańcom zależy na tym, żeby sprawnie przemieszczać się przez tory. Wesołość wzbudziło stwierdzenie Agaty Dąmbskiej o tym, kogo reprezentuje. Jak powiedziała – ma pełnomocnictwo 3 mieszkańców – emerytów z ul. Wyszkowskiej.
Należy podkreślić, że wsparcie w tej sprawie mieszkańcy wykazują bardzo duże. Ostatnią inicjatywą jest zbieranie podpisów pod listą, gdzie już opowiedziało się za burmistrzem Robertem Gołaszewskim ponad 2 tysiące dwieście osób i stale liczba ta rośnie.
Jeśli nasi czytelnicy chcieliby obejrzeć wypowiedzi mieszkańców oraz burmistrza Roberta Gołaszewskiego zapraszamy do wysłuchania nagrania z sesji Rady Miejskiej z dn. 4 grudnia 2019 r.
/Janina Czerwińska/

419 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie saniami, a pojazdem z przyczepką na prezenty przyjechał Mikołaj do Sadownego

6 grudnia to czas obdarowywania najmłodszych drobnymi prezentami tradycyjne mikołajki. W Sadownem również dzieci doczekały się Św. Mikołaja, a wszyscy...

Zamknij