ggg ggg ggg

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych z radością i wdzięcznością przyjmowany przez samorządy

Wyjątkowa uroczystość wręczenia promes przedstawicielom samorządów powiatu ostrowskiego i powiatu ostrołęckiego odbyła się 25 października 2021 r. w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej. Starostowie, burmistrzowie i wójtowie powiatu ostrowskiego odebrali promesy na kwotę ponad 104 miliony 222 tys. 297 złotych, a powiatu ostrołęckiego – 112 mln 475 tys.785 zł.

Miasto Ostrów Mazowiecka: Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej
i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową 30 000 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje, m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Premier rządu polskiego Mateusz Morawiecki przedstawiając 25 października w Nidzicy wyniki I naboru wniosków mówił jak ważny to moment dla Polaków. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości, bo przecież firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, będą tworzyć nowe miejsca pracy. Inwestycje poprawią warunki życia naszych mieszkańców. Ponadto Polski Ład jest zapewnieniem lepszej i bardziej dofinansowanej służby zdrowia, niższych podatków, a zarazem wyższej płacy Polaków. Dodatkowo rządowy plan rozwoju na lata pomoże wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Patrząc na skalę środków, które trafią do samorządów należy spodziewać się dokonania epokowego skoku cywilizacyjnego. Promesy samorządowcom wręczyli w Ostrowi Mazowieckiej: poseł Henryk Kowalczyk, senator Robert Mamątow, poseł Marek Zagórski oraz gospodarz miasta i obiektu burmistrz Jerzy Bauer, który również odebrał podczas tej imprezy dofinansowane z rekordową kwotą 30 mln złotych. Ze strony wielu samorządowców widać było zaskoczenie i czasami niedowierzanie, jak wiele projektów otrzymuje dofinansowanie, nie mówiąc o kwotach jakie trafia do ich gmin i miast. Każdy z włodarzy odbierając swoją promesę wyrażał podziękowanie i zadowolenie. Jak się okazało, np. gmina Andrzejewo ubiegała się o dofinansowanie kilku wniosków zakładając, że otrzyma tylko na jeden, a otrzymała dofinansowanie do wszystkich i w kwotach bardzo istotnych dla ich budżetu. Zresztą jak nie można było się cieszyć, gdy z kolei inna gmina otrzymała dofinansowanie do swojego projektu w wysokości połowy budżetu gminy? Wiele padło słów podziękowań, a niektórzy zwracali się do parlamentarzystów o więcej. Poseł Henryk Kowalczyk zapewniał, że to dopiero pierwszy nabór i rozdysponowano
23 mld złotych, ale rząd i parlamentarzyści zapewniają, że będą kolejne. Podkreślał, że warunki jakie otrzymali samorządowcy, bo 95- 98% dopłaty z ich strony mają są minimalne – są znakomite. Nigdy takich pieniędzy nie było. Przypomniał również, że te środki to nie są jedyne. Do samorządów trafiły także subwencje wyrównawcze.
Samorządy powiatu ostrowskiego łącznie otrzymały kwotę 104 222 297,26 zł.
– Powiat Ostrowski: wniosek: „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowskiego” kwota – 13 040 000,00 zł,
– Miasto Ostrów Mazowiecka: Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową 30 000 000,00 zł.
– Gmina Ostrów Mazowiecka: Przebudowa i rozbudowa świetlic gminnych – 1 445 000,00 zł. Budowa sieci wodociągowej Stare Lubiejewo-Podborze oraz Podborze-Ugniewo –
2 375 000,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – 3 391 200,00 zł.
Gmina Andrzejewo: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Andrzejewo – 1 571 000,00 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrzejewo – 1 726 920,00 zł. Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Kuleszki Nienałty -2 832 442,75 zł.
Gmina Boguty-Pianki: Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguty-Pianki – 7 410 000,00 zł.
Gmina Brok: Remont budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i zagospodarowanie wokół budynku oraz modernizacja boiska sportowego w Broku – 3 600 000,00 zł.
Gmina Małkinia Górna: Budowa drogi gminnej relacji Błędnica-Małkinia Dolna – 1 310 734,51 zł.
Gmina Nur: Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela – 617 500,00 zł. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze –
2 422 500,00 zł. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej – 3 610 000,00 zł.
Gmina Stary Lubotyń: Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Żochowo – 1 800 000,00 zł. Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń – 2 700 000,00 zł. Przebudowa dróg gminnych w gm. Stary Lubotyń – 5 400 000,00 zł.
Gmina Szulborze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka – 788 500,00 zł. Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Szulborzu Wielkim
978 500,00 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino Lipskie – Godlewo-Gudosze – 2 847 000,00 zł.
Gmina Wąsewo : Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wąsewo – 6 840 000,00 zł.
Gmina Zaręby Kościelne: Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawkowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych – 3 222 000,00 zł. Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie –
4 294 000,00 zł.
W podczas spotkaniu promesy na dofinansowanie odebrały samorządy powiatu ostrołęckiego w kwocie łącznej 112 475 785,34 zł (szczegóły na stronie www.kurier-w.pl).

/Janina Czerwińska/

5 102 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Historyczny moment dla samorządów – ruszyło dofinansowanie z Polskiego Ładu

Historyczny moment dla samorządów - ruszyło dofinansowanie z Polskiego Ładu: ponad 23 miliardy zł dla samorządów, 2 miliardy 807 milionów...

Zamknij