ggg ggg ggg

Rusza przebudowa szkoły w Woli Kiełpińskiej

W ubiegły czwartek, 15 kwietnia została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, polegających na rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Koszt inwestycji opiewa na ponad 4,3 mln złotych.

Podpisano umowę na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Wykonawcą prac została firma JL Sp. z o.o. z siedzibą w Piątnicy Poduchownej. Wartość robót wynosi: 4 303 480,80 zł brutto.
Projekt przebudowy zakłada utworzenie pięciu nowoczesnych sal przedszkolnych – każda z bezpośrednim dostępem do łazienki. W ramach rozbudowy powstaną także dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz pomieszczenia magazynowe. W wyniku przebudowy przemodelowana zostanie komunikacja w budynku – część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną, zamkniętą przestrzeń, zupełnie wydzieloną od szkoły. Wpłynie to w znaczny sposób na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych podopiecznych. Taki ruch spowoduje także, że część pomieszczeń, obecnie funkcjonujących jako odziały przedszkolne, zostanie przydzielona szkole. Co istotne – w ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji nowo powstała część zostanie także wyposażona w meble w systemie zabudowy stałej, a także w meble wolnostojące.
Obecnie Wykonawca przystępuje do czynności związanych z organizacją procesu budowlanego i placu budowy. Najbliższe tygodnie, to czas na opracowanie harmonogramu prac i dostaw materiałów, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy. Konieczne będzie także wydzielenie stref wyłączonych z korzystania przez osoby niezwiązane z inwestycją, przy zachowaniu bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla użytkowników obiektu.
– Z pewnością prowadzenie robót budowlanych w obrębie funkcjonującej szkoły nie będzie zadaniem łatwym i będzie powodowało pewne utrudnienia dla dzieci i ich opiekunów. Postaramy się jednak, aby niedogodności były jak najmniej odczuwalne dla wszystkich osób przebywających na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – zapewnia Monika Głębocka-Sulima, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji UMiG Serock.
Planuje się, że we wrześniu przyszłego roku dzieci przedszkolne będą mogły już w pełni korzystać z nowego obiektu.

/opr. KW, źródło: Referat Przygotowania i Realizacji
Inwestycji UMiG Serock/

919 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Burmistrz Wyszkowa dołączył do partii Polska 2050 Szymona Hołowni

W dniu 20 kwietnia 2021 r. podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie lider partii Polska 2050 Szymon Hołownia zaprezentował nowych...

Zamknij