ggg ggg
ggg ggg

Rusza kolejna edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału 750 tys. złotych!!!

Do najnowszej edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego, projekty mogą zgłaszać osoby indywidualne, grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Nabór projektów rusza 8 marca i potrwa do 22 marca 2019 r.

Kwota 750 tys. zł zostanie podzielona pomiędzy projekty inwestycyjne, dotyczące ładu przestrzennego oraz nieinwestycyjne, m.in. związane ze sportem i kulturą, w tym z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej.

Kto może zgłosić projekt do RBO 2019

Zgłosić projekt lub głosować w nowej edycji Budżetu Obywatelskiego może każdy mieszkaniec gminy Radzymin, który w dniu zgłoszenia/głosowania ma ukończone 13 lat. Projekt może również zgłosić grupa mieszkańców licząca do 5 osób, w której każdy z jej członków spełnia warunki wspomniane powyżej. UWAGA! Miejsce zamieszkania na terenie gminy ustalane jest w oparciu o rejestr meldunkowy, stały spis wyborców lub listę posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Jak zgłaszać projekty

Uwaga! Od 8 marca projekty można zgłaszać on – line (na stronie: https://budzetobywatelski.radzymin.pl). Zgłoszeń można dokonywać także na formularzu dostępnym do pobrania na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin (https://budzetobywatelski.radzymin.pl) w sekcji „Do pobrania”. Wersja w formie papierowej jest dostępna w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2 (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej pok. nr 34). Pobrany formularz może być złożony przez Wnioskodawcę osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej. Wersję elektroniczną prosimy przesłać na adres: budzetobywatelski@radzymin.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Na zgłoszenia listowne czekamy pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2019 – Projekt”. Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt.

Na jakie pomysły czekamy

Środki (750 tys. zł z budżetu gminy) zostaną podzielone na: projekty dot. ładu przestrzennego (pula 400 tys. zł); projekty dot. działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego (pula 200 tys. zł); projekty nieinwestycyjne o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym (pula 80 tys. zł); projekty nieinwestycyjne mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności obejmujące działania dotyczące uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej (pula 70 tys. zł).
Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które należą do zadań własnych Gminy oraz nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami oraz są ogólnodostępne. (Więcej informacji na https://budzetobywatelski.radzymin.pl ).
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Od 22.02.2019 r.-17.06.2019 r. Działania edukacyjne, informacyjne, promocyjne; 08.03.2019 r. – 22.03.2019 r. Przyjmowanie propozycji projektów do realizacji;
25.03.2019 r. – 29.04.2019 r. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektów;
06.05.2019 r. Ostateczny termin podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji projektów;
15.05.2019 r. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie;
20.05.2019 r. do 02.06.2019 r. Głosowanie nad propozycjami projektów;
17.06.2019 r. Ogłoszenie listy wybranych projektów do realizacji.

Jak głosować

Głosowanie nad projektami przeprowadza się poprzez oddanie głosu elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej (https://budzetobywatelski.radzymin.pl) lub złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym lub mobilnym punkcie do głosowania. Wypełnione karty można przesłać także na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2019 – Głosowanie”.
Uwaga! W przypadku głosowania za pomocą interaktywnej karty dostępnej na stronie internetowej https://budzetobywatelski.radzymin.pl, konieczne jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który głosujący otrzyma poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.
Formularz karty do głosowania będzie można pobrać z Platformy Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin (https://budzetobywatelski.radzymin.pl) lub otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta i w punktach do głosowania.
Wybory odbędą się w terminie: 20 maja – 2 czerwca 2019 r. Głosowanie przez Internet rozpoczyna się 20 maja 2019 r. o godz. 00:01, a kończy 2 czerwca 2019 r. o godz. 23:59. Głosowanie na kartach papierowych rozpoczyna się z dniem 20 maja 2019 r., a kończy w dniu 2 czerwca 2019 r. i odbywa się w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin w godzinach pracy Urzędu lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu).
Uwaga! Każdemu mieszkańcowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
Wyniki głosowania poznamy do 17 czerwca 2019 roku.

/i/

321 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów w Gminie Tłuszcz!

23lutego 2019 r. w Gminie Tłuszcz odbył się jubileusz Złotych oraz Diamentowych Godów. W 2018 roku minęło 50 lat odkąd...

Zamknij