ggg ggg

Roztańczone przedszkolaki z Ostrówka (06.03.2012)

Otwarcie Punktu Przedszkolnego „Wesołe Przedszkolaki” przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Ostrówku, sprawiło mnóstwo radości zarówno dzieciom jak i dorosłym. Uroczystość odbyło się 1 marca w sali gimnastycznej szkoły, a następnie dostojni goście przeszli do sąsiadujących z salą pomieszczeń nowego przedszkola oraz już na zewnątrz na kolorowy plac zabaw.


Punkt Przedszkolny „Wesołe przedszkolaki” został utworzony w wyniku realizacji projektu „Wesołe Przedszkolaki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Beneficjentami projektu będą dzieci w wieku 3- 5 lat, zamieszkujące teren Gminy Łochów, głównie w miejscowościach obwodu Szkoły Podstawowej w Ostrówku. Wartość projektu –  696 700,00 zł. Dofinansowanie – 686 249,50 zł w tym: udział Unii Europejskiej: 592 195,00 zł, udział Budżetu Państwa: 94 054,50 zł, wkład własny Gminy Łochów: 10 450,50 zł.
W szczegóły, czyli pomysł, wykonanie i koleje losu projektu wprowadziła zebranych dyrektor szkoły Marzenna Dobrzańska: „ Ok. 20 lat temu zaczął upadać nasz zakład, w którym robiono koparki i przestało istnieć przedszkole, ponieważ bezrobotni rodzice sami zajmowali się dziećmi. W miarę upływu lat zapotrzebowanie na przedszkole rosło, ale nie było lokalu. 4 lata temu zrodził się pomysł utworzenia przedszkola w miejscu służbowego mieszkania w budynku szkoły. Pomysł był, ale brak było pieniędzy w gminnej kasie, dlatego też zaczęliśmy szukać pieniędzy na zewnątrz. Nie było łatwo, ale dzięki własnemu uporowi i pomocy dobrych, przyjaznych ludzi zadanie zostało zrealizowane. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 28.03.2011 r. Pozytywna ocena i umieszczenie na liście rankingowej 21.09.2011 r. wniosek uzyskał 105 pkt. i znalazł się na 24 miejscu na liście ze 119 wniosków ocenionych w ramach naboru. Tak duża liczba wniosków a zarazem i konkurencja o przyznanie funduszy spowodowała wydłużenie ich oceny. Zweryfikowało to pierwotne założenia, w których rozpoczęcie działań w projekcie planowaliśmy na 01.07.2011 r. a zmuszeni byliśmy rozpocząć realizację 02.11.2011 od prac adaptacyjnych i straciliśmy w zasadzie cały semestr. Umowę udało się nam podpisać 15.12.2011 r. Zanim rozpoczęliśmy zajęcia trwały prace adaptacyjne, w tym miejscu pragnę podziękować Panu dyrektorowi Eugeniuszowi Redmanowi i ekipie remontowej z Panem Piotrem Wikłem.  Brakowało czasu i trochę pieniędzy, dlatego też do prac włączyli się rodzice 5 – latków i pracownicy szkoły, którym serdecznie dziękuje. Koniec roku spowodował, że mieliśmy trudności z wyłonieniem wykonawców na dostawę wyposażenia punktu a obowiązująca nas procedura wydłużyła to wszystko na styczeń tego roku. Dlatego dopiero 30.01.2012 roku udało się rozpocząć zajęcia”.  Punkt przedszkolny „Wesołe przedszkolaki” ma 2 oddziały, 24 osobowe, 3-4 latki i 5 – latki, i będzie czynny 5 dni w tygodniu od godziny 7.00 – 17.00, czyli 10 godzin dziennie. Oprócz zajęć edukacyjnych, realizowane są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia muzyczne i rytmiczne, zajęcia z psychologii oraz 10 wyjazdów na basen i 4 wycieczki edukacyjne. Rodzice pokrywają tylko koszt wyżywienia dziecka. Program trwał będzie do 31. 10. 2013r. W tym czasie wsparciem zostanie objęte 72 dzieci: 48 w bieżącym semestrze i kolejne 24 w roku szkolnym 2012/2013. Zatrudnionych zostało: 4 wychowawców przedszkolnych, pomoc wychowawcy, pomoc kuchenną, osobę do sprzątania, oraz wykonawców zajęć dodatkowych. Z kolei plac zabaw został wykonany w ramach rządowego Programu Radosna Szkoła. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 234 662, 77 zł. z tego 115 tysięcy pochodziło z budżetu państwa, pozostałą kwotę 119 667 zł pokryła gmina.

Na otwarcie obiektów przybyło wielu gości, m.in.: starosta Krzysztof Fedorczyk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Halina Wierzchołowska, wójt Gminy Stoczek Mieczysław Wójcik, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Janina Roszkowska – Puścian, burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł oraz pracowników działu inwestycji, radni miejscy z przewodniczącym Andrzejem Suchenkiem, przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia Kazimierz Sulich, Joanna Świętochowska doradca wychowania przedszkolnego z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie Henryk Mąkowski, Eugeniusz Redman dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie z pracownikami, dyrektorzy szkół gminy, przedszkola, Domu Pogodnej Starości, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi wsi, które należą do obwodu naszej szkoły, przedstawiciele firmy wykonawczej PHU Rakoczy z Ostrołęki. Szczególnie Pani Dyrektor witała Mirosława Miciukiewicza, Mirosława Kaczmarczyka, Annę Rudnik oraz wszystkich sponsorów i przyjaciół, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i doposażenia inwestycji. Gorące podziękowania wraz z uczniami złożyła burmistrzowi Łochowa Marianowi Dzięciołowi za wspieranie pozytywnych przemian placówki, pomoc w realizacji zamierzeń i celów, które przyczynią się do rozwoju wychowanków.

„Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu i życzliwemu stosunkowi Pana Burmistrza i Radnych do naszej szkoły możliwe było zdobycie i przeznaczenie dużych środków na dotychczasowe inwestycje i poprawę warunków nauki i pracy” – dziękowała dyrektor Marzenna Dobrzańska w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów.
Następnie goście i zebrani na uroczystości obejrzeli niezwykle kolorowe i radosne występy przedszkolaków. Tańce i piosenki grupa 5-latków przygotowała pod kierunkiem Agaty Bednarczyk i Justyny Wojciechowskiej, a grupa 3 – 4 latków: Ewy Łąk, Eweliny Redman i Marty Gałązka. Owacyjnie przyjęto prezentację maluchów. Rodzice starali się uwiecznić tą wyjątkową chwilę nagrywając swoje pociechy oraz wykonując mnóstwo zdjęć. Pani dyrektor w dowód wdzięczności i uznania otrzymała piękny bukiet kwiatów.

Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi przez: Mariana Dzięcioła burmistrza Łochowa, Krzysztofa Fedorczyka starostę węgrowskiego, Mieczysława Wójcika wójta Stoczka, Andrzeja Suchenka przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przedstawicielki rodziców i przedszkolaków.  Ksiądz proboszcz Andrzej Kiersnowski wygłosił krótką modlitwę i poświęcił pomieszczenia Punktu, a następnie placu zabaw. Chętni mogli także obejrzeć nową inwestycję.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 511 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
MICHAŁEK PORUSZYŁ LEGIONOWO (06.03.2012)

Takiej imprezy w Legionowie jeszcze nie było. W minioną niedzielę  miejski ratusz od rana przeistoczył się w centrum dobrych serc....

Zamknij