ggg ggg ggg ggg

Rozmowa ze starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskim

Rozmowa ze starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskim

W kadencji 2014-2018 po raz pierwszy realizowana była strategia zrównoważonego rozwoju powiatu. Na czym polegały założenia strategii i na ile udało się je wykonać?

Założenia strategii były bardzo proste, mianowicie równomierny rozwój całego powiatu, doinwestowanie gmin wiejskich, realizacja inwestycji w miejscach, które do tej pory były pomijane, konsekwentne budowanie dróg i chodników na wschodnich terenach powiatu, tworzenie godnych warunków do życia dla wszystkich mieszkańców. Strategia zrównoważonego rozwoju miała na celu zmniejszenie różnic między gminami z zachodniej i wschodniej części powiatu. Chodziło także o równe traktowanie wszystkich gmin, niezależnie od ich zamożności czy liczby mieszkańców. Dla nas jedynym kryterium działania było to, że gdzieś w powiecie żyją ludzie pozbawieni dostępu do asfaltowej drogi, niemal odcięci od świata. Chcieliśmy to jak najszybciej zmienić, nie żałując pieniędzy na zmniejszenie różnic, nazwę to cywilizacyjnych, gmin wschodnich powiatu wobec gmin zachodnich, gmin wiejskich wobec miejskich. Dla nas, dla Zarządu oraz Rady Powiatu było oczywiste, że mieszkańcy niezależnie od tego, gdzie mieszkają, chcą mieć przejezdne drogi, bezpieczne chodniki, ścieżki rowerowe. I my im te drogi, chodniki i ścieżki pobudowaliśmy, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić jakość życia. Często spotykaliśmy się z krytyką, że te inwestycje nie są potrzebne, bo po co komu droga w lesie? Jednak, żeby krytykować, trzeba mieć minimalne pojęcie o planowanej inwestycji. Bo często ta droga przez las jest jedynym możliwym dojazdem do lekarza,. do szkoły, do pracy czy do sklepu. I my ten dojazd absolutnie musimy mieszkańcom zapewnić.

Jest Pan zadowolony z realizacji inwestycji w kadencji 2014-2018?

Najbardziej cieszy mnie to, że burmistrzowie i wójtowie gmin, z którymi przez tę kadencję cyklicznie się spotykałem, są zadowoleni ze współpracy z Powiatem i zrealizowanych przez nas inwestycji. Samorządy wspierały finansowo przebudowę dróg i budowę chodników. Gminy wiejskie przekazywały dotacje w wysokości 15% kosztów inwestycji, a miejskie 30%. Na chodniki wsparcie gmin wynosiło 50%. Mam ogromną satysfakcję, kiedy widzę efekt końcowy, np. drogę asfaltową w miejscu, gdzie wcześniej było trudne do przebycia błoto. Zestawienia inwestycji realizowanych przez nas w tej kadencji mówią same za siebie. Powiat nigdy nie budował więcej niż w ostatnich czterech latach. Łącznie w tej kadencji zmodernizowano lub wybudowano drogi i chodniki o długości 120 km. Ponadto powstało prawie 80 km nawierzchni asfaltowej, z czego ponad 60 km w gminach wiejskich powiatu.

Rozmawiamy tylko o inwestycjach drogowych, czy jakieś inne zadania były realizowane na tym terenie?

W tej kadencji zależało nam bardzo na poprawieniu warunków pobytu pacjentów w szpitalu. Kilka oddziałów zostało wyremontowanych i doposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, a teraz przystępujemy do ogromnej i potrzebnej inwestycji, jaką rozbudowa szpitala. Nowe, przestronne pomieszczenia będą miały przychodnie specjalistyczne i Szpitalny Oddział Ratunkowy. O jakości leczenia, o właściwej opiece nad pacjentem możemy mówić dopiero wtedy, gdy są odpowiednie warunki tak dla chorych, jak i dla personelu.
Poza tym realizowaliśmy inwestycje kubaturowe. Pobudowaliśmy nowoczesną Szkołę Specjalną w Radzyminie i pomieszczenia biurowe dla administracji, bazę lokalową dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wołominie. Zostawiamy po sobie inwestycje zrealizowane i kilkadziesiąt gotowych projektów technicznych, a więc kolejny Zarząd Powiatu Wołomińskiego będzie miał również pełne ręce pracy.
Dziękuję za rozmowę

Inwestycje na załączonych zdjęciach:

Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną (Radzymin) zadanie wieloletnie. Koszt całkowity: 9 063 702,34 zł.

Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe.
Koszt całkowity: 6 319 570,24 zł.

Przebudowa mostu w Kurach (gm. Tłuszcz).
Koszt całkowity: 2 545 222,27.

Budowa drogi od miejscowości Osęka do granicy powiatu, DP 4328W (gmina Strachówka) .

Koszt całkowity 989 052,53 zł.

Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce, DP 4352W.

Koszt całkowity: 12 985 121,38 zł.

Przebudowa mostu w Turzu.

Koszt całkowity: 1 571 355,52 zł.


Przebudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie.

Koszt całkowity: 959 548,71 zł.


Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W (gm. Klembów, msc. Ostrówek)


Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki (Tłuszcz)

3 429 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
KWW Wyszkowscy Demokraci zapewniają – „Sprawny Samorząd to nasz cel”

Komitet „Wyszkowscy Demokraci” 27 września br. przedstawił w plenerze, czyli na osiedlu Norwida w Wyszkowie swoich kandydatów na radnych oraz...

Zamknij