ggg ggg ggg ggg

Róże Burmistrza Tłuszcza

V edycja plebiscytu „Róże Burmistrza Tłuszcza” już za nami. Do 20 lutego można było zgłaszać swoje kandydatki do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, następnie kapituła po zapoznaniu się z kandydaturami nominowała Panie do finału, a podczas Gali Finałowej, która odbyła się 7 marca 2015 r. zostały przedstawione zwyciężczynie w poszczególnych kategoriach plebiscytu.

dscf8379

Plebiscyt miał na celu uhonorowanie i nagrodzenie najbardziej aktywnych Pań z terenu Gminy Tłuszcz w pięciu kategoriach: Samorząd, Przedsiębiorczość, Działalność Społeczna, Edukacja i Kultura, Super Kobieta. Wybrano również Różę Róż, czyli kobietę wyjątkową, nietuzinkową, godną specjalnego wyróżniania.
Gala plebiscytu została połączona z koncertem z okazji Dnia Kobiet i odbyła się w ubiegłą sobotę w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Prowadzącymi byli: Wioletta Kur oraz Konrad Suchocki. Wśród uczestników Gali witano gorąco: wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, zastępcę kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożenę Żelazowską, Justynę Zamulską, reprezentującą posłankę na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jadwigę Zakrzewską, radnych Rady Powiatu wołomińskiego: Mariusza Dembińskiego, Pawła Solisa, Magdalenę Suchenek, dyrektor Urzędu Pracy w Wołominie Jolantę Tlagę, kierownika Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Tłuszczu Bożenę Tlagę, prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie Panią Małgorzatę Posmyk, wójtów i burmistrzów sąsiednich gmin, ks. dziekana Dariusza Skwarskiego, burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka z małżonką Iwoną, przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego z małżonką Elżbieta, zastępcę burmistrza Waldemara Banaszka z małżonką Elżbietą, wiceprzewodniczącego Rady Włodzimierza Pawła Fydryszka, radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu: Tadeusza Groszka, Władysława Malinowskiego, Katarzynę Sadurską, Waldemara Sitka, sekretarza gminy Tomasza Jusińskiego z żoną Martą, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, dyrektorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek OSP. Wśród gości byli również sponsorzy, którzy przygotowali nagrody specjalne: Monika Żaboklicka (Hotel Batory ufundował podwójne zaproszenia na kolację w restauracji „Nasza Wenecja”), Agnieszka Reda (Niezależnego Dyrektora Klubu Oriflame, która ufundowała kosmetyki firmy Oriflame), Marzena Ołówka (właścicielka studia urody Image, która ufundowała bony na usługi kosmetyczne w swoim salonie), Barbara Owczarska (właścicielka Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego, która ufundowała słodkie upominki).

 

dscf8334
Na scenę ustawioną na głównej płycie hali sportowej został zaproszony burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, który skierował mnóstwo miłych i dobrych słów pod adresem Pań nominowanych do nagrody, a po wystąpieniu gościa wicepremiera Janusza Piechocińskiego przedstawił zasady plebiscytu. Zapraszamy na stronę naszej gazety: www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy wypowiedzi obu panów oraz filmy z wręczenia nagród. Kapituła w składzie: burmistrz Paweł Bednarczyk, przewodniczący Krzysztof Gajcy, z-ca burmistrza Waldemar Banaszek i sekretarz Tomasz Jusiński zdecydowała o nominacji i uhonorowaniu statuetką Róża Burmistrza następujące panie:
W kategorii SAMORZĄD nominowane zostały: Katarzyna Rostek, Wanda Olszewska, Emilia Oleksiak, Marta Jabłecka, Janina Sokołowska.
Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Wanda Olszewska.
W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ nominowano: Anetę Klukowską, Helenę Kruk, Janinę Sokołowską.
Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Janina Sokołowska.
W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA nominowane zostały: Janina Białek, Elżbieta Ewa Podgórska, Małgorzata Bielecka, Jadwiga Boguszewska, Wiesława Jędrysiak, Iwona Komorek, Jadwiga Morka, Helena Milczarek-Biel, Barbara Wysocka, Lidia Matejak, Halina Zaręba, Aleksandra Skonieczna, Jadwiga Stryjek, Anna Jaworska, Elżbieta Rosa, Teresa Zaręba, Agnieszka Szyszkowska, Feliksa Trzeszkowska.
Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Helena Milczarek-Biel.
W kategorii EDUKACJA I KULTURA nominowane zostały: Anna Jaworska, Marta Donoch, Irena Kostrzewa, Stanisława Sztompka, Jadwiga Brwinowska, Małgorzata Bielecka, Anna Rychta.
Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Anna Rychta.
W kategorii SUPERKOBIETA nominowane zostały: Jadwiga Boguszewska, Katarzyna Rostek, Emilia Kalinowska, Jadwiga Morka, Emilia Oleksiak, Ewa Grażyna Białek, Apolonia Sasin, Iwona Komorek.
Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Jadwiga Morka.
W kategorii RÓŻA RÓŻ Różą Burmistrza została wyróżniona Jadwiga Boguszewska.
Po wręczeniu każdej z pań pięknej róży, statuetek, nagrody specjalnej od wicepremiera J. Piechocińskiego oraz sponsorów, wszystkie panie pozowały do wspólnego zdjęcia. Czekała jeszcze niespodzianka muzyczna w wykonaniu Arnolda Kłymkiwa – młodego pieśniarza, mieszkańca Tłuszcza oraz koncert Wojciecha Ezzata – finalisty programu X Factor.

 

Wyróżnione kandydatki:

W kategorii SAMORZĄD Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Wanda Olszewska – Mieszkanka Tłuszcza zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie na stanowisku Głównego Księgowego. Legitymuje się ponad 39 letnim stażem pracy, w tym od 1990 roku w samorządzie gminnym i powiatowym. Z pracy zawodowej wywiązuje się bardzo dobrze, za co była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę. Jest osobą uczynną, życzliwą dla innych, chętnie uczy rzetelnej pracy nowe pokolenie pracowników. Poza pracą zawodową czynnie uczestniczy w życiu społecznym, jest skarbnikiem Regionalnego Stowarzyszenia Inicjatyw „IMPULS”. Jest matką trojga dzieci, wspaniałą babcią sześciorga wnucząt, którym poświęca cały swój wolny czas. Jest osobą niezwykle otwartą i wrażliwą.
W kategorii PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Janina Sokołowska – Pracuje na stanowisku Głównej Księgowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od chwili powstania zakładu, tj. od 1984 roku. Jej zaangażowanie, doświadczenie i zamiłowanie do liczb jest następstwem faktu, że ZGKiM stał się firmą stabilną finansowo, a jako zakład budżetowy jest w gronie nielicznych wykazujących dodatni wynik finansowy. Dzięki jej staraniom i znajomości przepisów podatkowych w budżecie Gminy Tłuszcz powstały duże oszczędności. Niezwykle przedsiębiorcza, zaradna, po prostu niezwykła kobieta.
W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Helena Milczarek-Biel – Od około ośmiu lat czynnie działa w Kole Emerytów. W czasie swojej działalności społecznej załatwiała dla członków koła żywność z Banku Żywności angażując swój prywatny czas. W tym okresie załatwiła około 50 ton żywności, z której skorzystało kilkaset osób. Obecnie angażuje się w zorganizowanie drobnych paczek dla chorych i najbardziej potrzebujących członków koła emerytów, pozyskując środki od sponsorów.

W kategorii EDUKACJA I KULTURA Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Anna Rychta – Dyrektor, nauczyciel, z ogromnym poświęceniem i skutecznością prowadzi jedną z tłuszczańskich placówek, stara się o jej rozwój poszukując środki, by doskonalić jakość pracy nauczycieli i stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dla uczniów. Jest dyrektorem stawiającym wysokie wymagania sobie, a potem innym, dzięki czemu osiągnięcia szkoły są coraz wyższe pod względem edukacyjnym i wychowawczym. Jest niezwykłym pedagogiem cieszącym się uznaniem uczniów i ich rodziców. Z troską i życzliwością pochyla się nad każdą sytuacją uczniów. Nade wszystko jest godną zaufania koleżanką i przyjaciółką.

W kategorii SUPERKOBIETA Różą Burmistrza Tłuszcza została wyróżniona Jadwiga Morka – Organizowała i jednocześnie prowadziła kursy szycia, wikliniarstwa i malarstwa. Co roku pielęgnuje tradycje tworzenia wieńców dożynkowych, które są przygotowywane na dożynki gminne oraz święta ludowe naszego regionu. Regularnie udziela się w imprezach kulturalnych w ościennych gminach, bierze udział w rejestrowaniu ważnych wydarzeń z życia społecznego, promuje i pielęgnuje wartości oraz tradycje regionalne. Często poświęca swój wolny czas i energię na rzecz społeczeństwa. Jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich „Kalinki” w Miąsem od ponad 30 lat. Pomimo aktywnego
i społecznego działania jest osobą nad wyraz skromną i nielubiącą rozgłosu. Jest pogodną, wrażliwą, pełną hartu ducha kobietą, a przede wszystkim wspaniałą mamą i babcią.

W kategorii RÓŻA RÓŻ Różą Burmistrza została wyróżniona Jadwiga Boguszewska – Jest osobą spontaniczną, serdeczną, zarażającą uśmiechem wszystkich wokół. Pełni funkcję przewodniczącej Klubu Seniora „Uśmiech Jesieni” oraz koordynuje pracę zespołu wokalnego „Jesienne Róże”. Wspiera i udziela pomocy członkom klubu. Poświęca tym czynnościom wiele swojego czasu, działając społecznie. Jest osobą pełną serdeczności i szacunku dla członków klubu, otaczając ich jednocześnie matczyną opieką. Jest energiczna, wartościowa, towarzyska, miła, wesoła, uśmiechnięta, pogodna, lubiana, szanowana, elegancka i można by tak wymieniać w nieskończoność, zatem poznajmy wreszcie tę niezwykłą kobietę.

Galeria zdjęć

3 598 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gratulacje dla sołtysów z terenu gminy Dąbrówka…

Okres wyborczy w dwudziestu siedmiu sołectwach tworzących gminę Dąbrówka dobiegł końca. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Radosław Korzeniewski serdecznie...

Zamknij