ggg
ggg ggg

Rondo imienia księdza Józefa Obrębskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbyła się 15 marca 2017 r. została podjęta uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Rondu położonemu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka u zbiegu ulic: Małkińskiej i Stanisława Duboisa zostanie nadana nazwa: „Rondo ks. Józefa Obrębskiego”. Rada Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej pismem z dnia 26 września 2016 r. wystąpiła do Burmistrza Miasta z wnioskiem o upamiętnienie w mieście postaci ich wybitnego wychowanka księdza Józefa Obrębskiego, legendarnego kapłana – Patriarchy Wileńszczyzny.
Ksiądz Józef Obrębski w latach 1917-1925 uczył się w ostrowskim gimnazjum, następnie studiował teologię na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 12 czerwca 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od 1950 r. pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Za wieloletnią działalność ks. Józef Obrębski wyróżniony został Złotą Odznaką Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto ksiądz Józef Obrębski otrzymał pierwszą na Litwie „Kartę Polaka”. 30 czerwca 2009 r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka podjęła uchwałę o nadaniu księdzu prałatowi, tytułu Honorowego Obywatela Miasta.
Rada Koła Wychowanków w w/w piśmie zaproponowała, aby imię księdza Józefa Obrębskiego nadać rondu zrealizowanemu u zbiegu ulic Małkińskiej i Stanisława Duboisa. Miejsce to nie jest przypadkowe. W pobliżu tych ulic znajdował się budynek, w którym mieściła się szkoła w okresie, gdy uczęszczał do niej młody Józef Obrębski. Ponadto w okolicach szkoły, przy ulicy Małkińskiej znajdowała się stancja, w której mieszkał on podczas nauki w Ostrowi Mazowieckiej.
Nadanie nazwy rondu jest możliwe wyłącznie za zgodą Rady Miasta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), który stanowi: „Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.”
Nadanie nazwy w/w rondu wymaga, więc podjęcia uchwały Rady Miasta i taką decyzję jednogłośnie ostrowscy radni podjęli.

786 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
XV Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Małkinia Górna

W dniach 18-19 marca 2017 r. w Małkini Górnej już po raz piętnasty odbył się Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt...

Zamknij