ggg ggg ggg ggg

Rewitalizacja linii kolejowej do Zegrza weszła w fazę realizacji

Budowa kolei do Zegrza Południowego nabiera tempa. Trwa wycinka drzew, usuwanie starej infrastruktury i przygotowanie terenu pod ułożenie nowych torów. Inwestycja jest wynikiem starań lokalnych samorządów, które zjednoczyły się w działaniach na rzecz przywrócenia do życia linii kolejowej nr 28 na odcinku od Wieliszewa do Zegrza Płd.

Trwają pierwsze prace w terenie, związane z rewitalizacją połączenia kolejowego nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Południowego. Wykonawca otrzymał pozwolenie na wycinkę drzew na terenach położonych w gminach: Wieliszew i Nieporęt, rozbierane są stare układy kolejowe, wykonawca dostarcza na teren budowy nowe podkłady kolejowe.
Przypomnijmy, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 22 kwietnia ub. r. podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”.
Modernizację linii kolejowej do Zegrza Południowego w formule „projektuj i buduj” realizuje za blisko 42 mln złotych brutto konsorcjum firm: „Gór-Tor” Maciej Górniak ze Stupska (lider) i „Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej Kopacki” z Rakoniewic (partner). Uruchomienie połączenia zaplanowano w czwartym kwartale 2022 roku.
Obecnie w toku jest opracowywanie dokumentacji projektowej, przygotowywany jest projekt budowlany oraz pozostałe dokumenty niezbędne do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast w terenie wykonawca realizuje prace z zakresu wycinki drzew, rozbiórki istniejącego układu torowego oraz dostarcza na miejsce materiały budowlane. W trakcie procedowania znajduje się wniosek na rozbiórkę pozostałych elementów infrastruktury.
Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym. To połączenie będą obsługiwały pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej. Na trasie mają jeździć składy o długości dochodzącej do 180 metrów, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 kilometrów na godzinę. Zgodnie z założeniami w ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów. Co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim.
Zakres prac obejmie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z zakresu układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, sieci i urządzeń elektroenergetyki trakcyjnej, sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, obiektów kubaturowych, obiektów do obsługi podróżnych oraz likwidacji kolizji. Stacja końcowa Zegrze będzie przebudowana. Podróżni wsiądą do pociągów z dwóch komfortowych peronów wyposażonych w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Będą udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym.
W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych dla mieszkańców powiatu legionowskiego na odcinku pomiędzy Wieliszewem a Zegrzem zaangażowały się lokalne samorządy. Powiat Legionowski, który był głównym inicjatorem całego przedsięwzięcia wspiera tę inwestycję i koordynuje współpracę z inwestorem – PKP PLK S.A. W toku ustaleń władzom Powiatu udało się wynegocjować zlokalizowanie na trasie pociągu jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW nr 631 – Wieliszew Centrum.
Projekt „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” jest dofinansowany ze środków z udziałem Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
/opr. KW;
źródło: powiat legionowski/

2 252 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku, oprócz swej działalności statutowej, od listopada 2020 r. do sierpnia 2021 r. realizuje Program...

Zamknij