ggg
ggg ggg

Realizacja tarczy antykryzysowej w Powiecie Wyszkowskim, na Mazowszu i w całej Polsce tematem spotkania w starostwie wyszkowskim

Dość nieoczekiwanie z wizytą do Wyszkowa wybrali się poseł na Sejm RP Maciej Górski oraz wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. w sali Zarządu Powiatu.

Wizyta w starostwie wyszkowskim przebiegała w konwencji konferencji prasowej z udziałem lokalnych mediów oraz naszej redakcji (KURIERA W… – Tygodnika regionalnego). Gospodarzami i organizatorami spotkania byli starosta wyszkowski Jerzy Żukowski i przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Sobczak. Uczestniczyli w niej oprócz posła na Sejm RP Macieja Górskiego oraz wicewojewody mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego m.in.: kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie Grażyna Polak oraz przedsiębiorcy z powiatu wyszkowskiego: Jerzy Abramczyk PPHU TARTAK Import – Export i Dariusz Wójcik DARPOL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Wprowadzenia do dyskusji dokonał przewodniczący Waldemar Sobczak, a następnie głos zabrał poseł Maciej Górski. Wyjaśnił, że obecnie posłowie i przedstawiciele rządu odbywają cykl spotkań pod wspólną nazwą „Łączy nas Polska”. W kilku słowach przedstawił się, jako poseł z naszego okręgu i poinformował, że podjął decyzję o otwarciu w Wyszkowie biura poselskiego tuż przed wybuchem pandemii. Dopiero teraz może kontynuować swoje zamierzenia. W swojej wypowiedzi skupił się na opisie działań rządu na terenie całej Polski. Padło też wiele informacji o stanie realizacji poszczególnych świadczeń, które w ramach tarcz antykryzysowych trafiły do przedsiębiorców. Poseł był bardzo dobrze przygotowany i zasypał zebranych informacjami. Przytoczył również dane dotyczące instrumentów wsparcia, kwot i ilości wniosków z powiatu wyszkowskiego. Podkreślał i poparł to cyframi, że wbrew obiegowym opiniom bezrobocie dziś, a w roku ubiegłym w analogicznym okresie wzrosło minimalnie (dziesiąte procenta). Zwracał uwagę, że czekają nas również środki, które przyjdą z pomocy unijnej. Wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że powiat wyszkowski jest liderem w wykorzystaniu środków płynących do przedsiębiorców i pracowników. Z kolei wicewojewoda Sylwester Dąbrowski wyjaśnił, po co są takie spotkania, szczególnie z udziałem mediów. Jego zdaniem informacje ogólnopolskie mówiące o miliardach złotych na pomoc nie przemawiają tak jak te, które opisują działania tu w mniejszych miastach, powiatach czy regionach. Okazujemy się, jako media będące bliżej mieszkańców bardziej skuteczni i wiarygodni dla Polaków. Następnie wyjaśnił, dlaczego rząd i posłowie tworzą tak dużo tych tarcz antykryzysowych. Poza tym spotkania takie jak w Wyszkowie są po to, by zapytać przedsiębiorców czy chcą tych tarcz, jakich i co powinni w nich zmienić. Tarcze zaś tworzone były na bieżąco i musiano je modyfikować. Kolejnym aspektem tych spotkań jest to, że nie wszyscy przedsiębiorcy skorzystali z pomocy i tego, co było przyczyną takich decyzji też chcieliby się dowiedzieć. Pieniądze są, a zainteresowanych jest mniej niż przypuszczano. Starosta wyszkowski Jerzy Żukowski podał szczegółowe dane jak wygląda sytuacja w powiecie wyszkowskim, co do wykorzystania pieniędzy, ilości składanych wniosków i zrealizowanych. Przyznał, że były pewne opóźnienia i w niektórych działach jest ich jeszcze niewiele, np. dla organizacji pozarządowych. Potwierdził również, że w powiecie stan bezrobocia jest naprawdę niewielki 3, 3% ( w 2019 r. – 1130 osób, w 2020 – 1391 osoby).
Niestety, możliwość podawania wszystkich wskaźników z powodu braku miejsca jest na naszych łamach ograniczona. Sytuację przybliżyła dyrektor PUP Grażyna Polak. Zwróciła uwagę na inne aspekty przygotowywania pomocy dla przedsiębiorców, np. mało kadry do opracowywania wniosków, wiele wniosków, w których nieścisłości i błędne dane powodowały przesunięcia realizacji w czasie, itp. Spodziewa się również wzrostu osób do prac sezonowych, co utrudni i tak trudną sytuację dla urzędów pracy. O swoich doświadczeniach mówili przedsiębiorcy z powiatu wyszkowskiego. Obaj, chociaż mówili, że nie było tak kolorowo na początku – stan zagubienia i paniki na początku epidemii i drastycznie spadająca działalność, a potem problemy. Jednak zgodnie potwierdzali sprawne przygotowanie dokumentów do wniosków, uzyskaną pomoc i co podkreślali imponującą szybkość otrzymania środków na konto, za co są naprawdę wdzięczni. Było wiele pytań i wypowiedzi już konkretnych na temat ich sytuacji i działań bieżących. O sytuacji rolników mówiła też Anna Kaszuba. Dla rolników jej zdaniem pomoc przyszła po raz pierwszy i skorzystali z niej, tym samym poprawiając swoją sytuację.
Na zakończenie dyskusji wicewojewoda omówił temat Funduszu Dróg Samorządowych i potrzeby tych inwestycji, pomimo, że dochody samorządów wyraźnie spadły, ale zdaniem rządzących istnienie i przeprowadzanie inwestycji pomoże w najbliższym okresie zarówno samorządom, jak i przedsiębiorcom oraz mieszkańcom.
/Janina Czerwińska/

478 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remont chodników i drogi na osiedlu w rejonie „Koszar”

Rozpoczynają się od dawna planowane roboty drogowe na terenie osiedla w rejonie „Koszar”. W trakcie ww. prac remontowych przewidziano demontaż...

Zamknij