ggg ggg ggg

Radni uchwalili nowe stawki podatków (22.11.2011(

Czwartego listopada radni opowiedzieli się za wprowadzeniem na terenie gminy obowiązkowej opłaty za posiadanie psa. Czternastego uchwalono ostatecznie (miejmy nadzieję) stawki podatków od nieruchomości i środków transportu.
Nowe stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2012 roku. W przypadku podatku od nieruchomości Rada Miejska określiła je w następujących wysokościach:
1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 71 groszy od 1 m. kw. powierzchni.
2. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne – 4,33 zł od 1 ha powierzchni.
3. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 17 gr od 1 m kw. powierzchni.
4. Od gruntów pozostałych oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny sportu i rekreacji – 27 gr od 1 m kw. powierzchni.
OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
1. Mieszkalnych – 61 gr od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,47 zł od 1 m kw.
3. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
4. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,05 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
5. Pozostałych, znajdujących się na terenach oznaczonych w planie zagospodarowania jako tereny sportu i rekreacji – 6,55 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
6. Pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP – 5,46 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
7. Pozostałych zajętych na: garaże wolnostojące (5,24 zł/m. kw.); budynki gospodarcze (3,60zł/m. kw.); pozostałych nie wymienionych (6,74zł/m. kw.).
Wraz z nowym rokiem wzrosną też (wg szacunków o ok. 10 procent w porównaniu z obecnymi) stawki podatków od środków transportowych. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć na stronie BIP UMiG Radzymin.
Rajcowie opowiedzieli się tez za wprowadzeniem obowiązkowej opłaty za każdego posiadanego psa. Za każdego czworonoga będziemy musieli zapłacić rocznie 21 złotych. Co istotne, podatek zwierzęcy obowiązuje na terenie CAŁEJ gminy Radzymin (zarówno w mieście jak i na wsi). Na mocy uchwały zwolnieni będą jednak z niego emeryci i renciści, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe i posiadają jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania obejścia.  Jak też rolnicy prowadzący gospodarstwo, którzy bez konieczności uiszczania podatku mogą posiadać aż dwa czworonogi.
Warto na koniec nadmienić, iż po ustaleniu stawek podatkowych, radni już myślą nad nałożeniem kolejnej opłaty na mieszkańców. Jak zapowiedziano, podczas grudniowej sesji tematem obrad będzie ustanowienie na terenie gminy opłaty adiacenckiej.
/opr. R.S. Lewandowski/

1 637 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ostatnia krupada tej jesieni… (migawka) (22.11.2011)

Zawody hippiczne o Puchar Zadory zakończyły tegoroczny sezon jeździecki w Radzyminie. W typowo listopadowej scenerii, w sobotę 12 listopada, na...

Zamknij