ggg
ggg

Radni Miejscy zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem „2”, a negatywnie o wariantach „1” i „1A” przebiegu obwodnicy Pułtuska

W ubiegłym tygodniu 24 stycznia 2019 r. odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pułtusku. Sesję zwołano na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, a dotyczyła przyjęcia stanowiska Rady ws. przedstawianych wcześniej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmę Transprojekt wariantów przebiegu obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61.

Sesja Nadzwyczajna odbyła się 24 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Została zwołana na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Udział wzięło 19 radnych. Przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Pułtusku dotyczącego wariantów przebiegu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 61. Przedstawiciele GDDKiA oraz firmy Transprojekt nie przybyli na obrady tłumacząc się zakończeniem wymaganych konsultacji. Zaniepokojeni sytuacją radni Prawa i Sprawiedliwości, widząc, że może to oznaczać dowolny, ale nie podyktowany dobrem mieszkańców Pułtuska przebieg nowej obwodnicy, postanowili wypracować stanowisko Rady Miejskiej. W trakcie sesji radni określili, który z wariantów 1, 1A, 2, jest ich zdaniem najkorzystniejszy biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, przestrzenne i ekonomiczne. Radni PiS już od początku dyskusji opowiedzieli się za wariantem nr 2 obwodnicy, czyli najbardziej oddalonym od miasta. Jak się okazało w styczniu miały być konsultacje z samorządem, ale jak na razie ich nie było. Przewodniczący Rady zapewniał, że będzie wraz z burmistrzem Pułtuska Wojciechem Gregorczykiem będą zabiegać o spotkanie z przedstawicielami GDDKiA.
W sesji oprócz radnych udział wzięli przedstawiciele mieszkańców, którym przewodniczący Rady Ireneusz Purgacz udzielił głosu, aby mogli wypowiedzieć się na temat przebiegu obwodnicy. Były to osoby mocno zaangażowane w sprawę obwodnicy Pułtuska i przekazały specjalne opracowanie omawiające zalety i wady każdego z rozwiązań. Podczas dyskusji propozycji radnych i innych mieszkańców był też głos przeciwny wariantowi 2 obwodnicy wypowiedziany przez przedstawiciela rady sołeckiej ze wsi Kacice. Dla mieszkańców wariant 1a byłby najbardziej pozytywny. Wypowiadali się również autorzy społecznego sprawozdania na temat wariantów obwodnicy i zwracali uwagę na koszty ukryte, a dotyczące wariantów bliżej miasta w stosunku do wydawałoby się najdalszego i droższego wariantu nr 2.
Stanowisko Klubu radnych PiS przedstawił radny Michał Kisiel, który uzasadnił, dlaczego Klub Radnych PiS będzie opowiadał się za wariantem 2. Priorytetem dla radnych była kwestia zapewnienia przyszłości dla miasta, co jak przedstawił na przykładzie miast, m.in. Wyszkowa, gdzie takie obwodnice powstały i przyczyniło się to do ich rozwoju. Podkreślał również, ze Pułtusk, jako miasto o walorach turystycznych nie może mieć obwodnicy poprowadzonej przez środek, bo powoduje to utrudnienia i zniechęca do korzystania z możliwości zwiedzania miasta. „Im dalej odsuniemy tę obwodnicę tym lepiej dla rozwoju miasta – będzie miejsce na domki jednorodzinne… Więcej też obszaru zostanie na dzielnicę przemysłową, nie tylko na zabudowę”. Jak podkreślał różnica długości wariantu 1 i wariantu 2 to 600 metrów. Wyraził obawę, że samorząd ma niewiele do powiedzenia w tych konsultacjach inwestorów. Mieszkańcy i radni zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem 2 obwodnicy. „Ostateczną decyzję podejmie Komisja Oceny Projektu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i obawiamy się, ze zdecyduje sprawa ceny wykonania”.
W pierwszej wersji uchwała miała tylko stanowisko, że zdecydowanie opowiada się za wariantem 2 obwodnicy. Jednak po wypowiedzi radnego Łukasza Skarżyńskiego, że połączone kluby koalicji PSL – PFS są za wariantem nr 2 i złożonego przez radnego wniosku, aby głosowany projekt uchwały uzupełnić, w uchwale znalazł się kolejny punkt: „Rada Miejska wyraża negatywne stanowisko, co do dwóch pozostałych wariantów” (1 i 1A).
Obecny podczas obrad przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk poinformował zebranych, że za wariantem 2 obwodnicy opowie się także starosta pułtuski.
W głosowaniu dot. opowiedzenia się za wariantem 2 obwodnicy zagłosowało na 19 radnych – 17 i jednogłośnie byli ZA. Projekt uchwały z uzupełnienia uchwały o 2 punkt przegłosowało 18 radnych ZA.
/Janina Czerwińska/

1 867 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kalendarz imprez Gminy Wyszków

Ciekawie zapowiada się dla mieszkańców gminy Wyszków rok 2019 pod względem proponowanych wydarzeń, w których uczestniczyć można i warto. Nowy...

Zamknij