ggg

Rada Miejska w Radzyminie uhonorowała Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik” tytułem HONOROWEGO OBYWATELA RADZYMINA

We wtorek, 1 marca w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, odbyła się uroczysta Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, podczas której podjęto uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Radzymin panu Mieczysławowi Chojnackiemu ps. „Młodzik”.

 

_DSC0938

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Radzymin Panu Mieczysławowi Chojnackiemu w uznaniu jego zasług w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i w krzewieniu wiedzy historycznej o żołnierzach Armii Krajowej i powojennej konspiracji niepodległościowej. Pan Mieczysław Chojnacki, sam będąc „Żołnierzem Wyklętym”, skazanym na śmierć i ułaskawionym, włożył ogromny wysiłek w to, aby utrwalić pamięć historyczną o bohaterach podziemnej walki zbrojnej na Ziemi Radzymińskiej i aby przekazać swoją unikalną wiedzę następnym pokoleniom.”
Podczas uroczystej sesji, na którą przybyło wielu gości m.in.: wicestarosta wołomiński Adam Łossan, radni powiatowi Paweł Dąbrowski i Marta Rajchert, dziekan radzymiński ks. prał. Stanisław Kuć, byli burmistrzowie Radzymina: Zbigniew Piotrowski i Elżbieta Żmijewska, sekretarz Zarządu ŚZŻAK Warszawa Wschód Wiesław Studziński, dyrektorzy szkół i członkowie Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, działającego przy Gimnazjum nr1 im. mjra S. Waltera, okolicznościową laudację o „Młodziku” wygłosił historyk Władysław Kolatorski. Obrady uświetnił specjalny koncert, a po ich zakończeniu ceremonia złożenia kwiatów przez delegację władz samorządowych gminy na mogile-pomniku Armii Krajowej na radzymińskim Cmentarzu Poległych.
Niestety, z powodów zdrowotnych w uroczystej sesji nie wziął udziału Pan Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”. Honorowy Obywatel Radzymina urodził się 26 marca 1924 r. w Sierpcu, w 1940r. wstąpił w Radzyminie do Korpusu Obrońców Polski. Następnie od 1941 r. do VIII 1944 r. działał w Armii Krajowej pełniąc funkcję gońca bojowego dowódcy plutonu strzeleckiego. W VI 1943 r. ukończył kurs podchorążych rezerwy piechoty, uzyskując stopień st. szer. podchorążego i do VI 1944 r. pełnił funkcję instruktora na drugim roczniku kursu podchorążych. Jednocześnie był dowódcą 2 drużyny strzeleckiej, II plutonu, 5 placówki Raźno – Radzymin, obwodu „Rajski Ptak”. Podczas akcji „Burza” wchodził w skład Oddziału Specjalnego sierż. Marcinkowskiego „Wyboja”.
Po rozwiązaniu oddziału 10 VIII 1944 r., tego samego dnia Chojnacki został schwytany przez Niemców. Przetrzymywany był w obozach przejściowych w Beniaminowie, Szymanowie i Skierniewicach, następnie został wywieziony w głąb Niemiec. Do Polski powrócił jesienią 1945 r. i wstąpił do ROAK. W organizacji został mianowany dowódcą sekcji bojowej. 11 marca 1950r. został aresztowany we wsi Długołęka k. Oleśnicy. W 1950 r. został skazany na karę śmierci i do 18 IV 1951 r. przebywał w ogólnej celi śmierci w więzieniu na Mokotowie. Ostatecznie wyrok śmierci zamieniono na 15 lat więzienia, zmniejszony mocą amnestii z 1957 r. na 10 lat. Na wolność wyszedł 20 II 1960 r. „Młodzik” od lat mieszka w Radzyminie, jest autorem i współautorem kilku niezwykle wartościowych dla historyków opracowań, dokumentujących działalność Armii Krajowej i powojennej konspiracji na tym terenie.
/opr. R.L., foto Z. Pachulski/

1 950 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Firewall

Zapraszamy do sklepu "FIREWALL".    

Zamknij