ggg
ggg ggg

Rada Miasta obradowała przyjmując uchwały i informacje

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 września 2021 r., która odbyła się w Starej Elektrowni, radni większością głosów przyjęli szereg ważnych uchwał.


Wśród nich uchwałę w sprawie:

– nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka księdzu kanonikowi Stanisławowi Gadomskiemu, radni przyjęli jednogłośnie, czyli 20 głosami – ZA.
– zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (18 głosów – ZA), – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021-2031 (17 głosów – ZA,0 – przeciw, 2 wstrzymujące się).
– uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2021 – 2026” (jednogłośnie),
– przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka” (jednogłośnie),
– nadania nazw ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (nowe ulice: Przyjemna, Serdeczna), radni przyjęli jednogłośnie,
– zaliczenia niektórych dróg Miasta Ostrów Mazowiecka do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (przedłużenie ul. Ptasiej i Bajkowej przyjęto jednogłośnie),
– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 58 o powierzchni 22,16 m 2 oraz ul. 3 Maja 48 o powierzchni 49,10 m 2 (przyjęto jednogłośnie) ,
– wyrażenia zgody na współdziałanie Miasta Ostrów Mazowiecka z Gminą Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem, w roku szkolnym 2021/2022 (jednogłośnie),
– rozpatrzenia petycji dot. budowy ul. Olszynowej (przyjęta jednogłośnie) oraz pl. Waryńskiego (18 – ZA, 0 – przeciw, wstrzymujące – 3).
Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła również informację o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Na sesji obecni byli: dyrektor SPZZOZ Artur Wnuk, kierownik NZOZ „Zdrowie” Ryszard Wolff oraz kierownik NZOZ „Serducho” Katarzyna Wycech-Przywoźna. Dyrektorzy placówek mówili o wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Ostrowi. Przykładem jest przychodnia przy ul. Okrzei, która jest jedną spośród 250 placówek w kraju z akredytacją w zakresie POZ, przyznawaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Jak wynika ze statystyk w Ostrowi ze szczepień przeciw COVID-19 skorzystało ok. 45 % społeczeństwa. Dyrektor szpitala podziękował Miastu za współpracę przy organizacji Punktu Szczepień Powszechnych. Podkreślał, że dzięki sprawnym działaniom udało się utworzyć w bardzo szybkim czasie punkt szczepień w powiatowej hali sportowej przy LO. Jedną z bolączek służby zdrowia, o której mówili dyrektorzy placówek na sesji, jest brak młodej kadry lekarzy. Nie jest to problem tylko naszego miasta. W ościennych miastach zlikwidowano niektóre oddziały w szpitalach z uwagi na brak personelu. To temat do dyskusji w szerszym gronie, również na spotkaniach społecznej rady szpitala, by zabezpieczyć opiekę medyczną w naszym mieście.

/oprac. KW, info UM/

125 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagrodzono zwycięzców w IV Turnieju Strzeleckim im. ppor. Aleksandra Kuleszy

Już po raz czwarty Stowarzyszenie „Ziemia Wąsewska” zorganizowało Turniej Strzelecki im. ppor. Aleksandra Kuleszy ps. „Krysia” „Sławek”. Wydarzenie honorowym patronatem...

Zamknij