ggg ggg ggg ggg

Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi

23 lipca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Wąsewo.

Porządek posiedzenia obejmował m. in. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2019 roku”, debatę nad Raportem, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta, podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok, czy też podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
W trakcie sesji Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk, przedstawił obecnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ub. roku. Następnie Rada Gminy Wąsewo podjęła jednogłośnie (na stan obecnych 12 radnych) uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wąsewo.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2019rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wąsewo za 2019 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Grzegorz Jaworski pogratulował Wójtowi, a do gratulacji dołączyli się również pozostali uczestnicy obrad.
Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji, organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy oraz pracownikom urzędu gminy, którzy swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.

/Info/

1 549 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy będzie można łowić ryby w stawie miejskim?

W niedzielę, 19 lipca nad Narwią w okolicach Różana odbyła się kolejna edycja spinningowych Mistrzostw Ostrowi Mazowieckiej organizowanych przez Koło...

Zamknij