ggg ggg

Przewodniczący Janusz Werczyński nie został odwołany

W miniony poniedziałek, 13 lutego odbyła się zwołana na wniosek radnych Klubu PiS trzydziesta druga Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, podczas której zajęto się rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Janusza Werczyńskiego.

_MG_6019

Ubiegłoponiedziałkowa Sesja zwołana została na wniosek dwunastu radnych, reprezentujących Klub PiS, którzy w dn. 3 marca br. złożyli stosowne pismo wraz z projektami uchwał w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego oraz w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego.
W uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie odwołania z funkcji Janusza Werczyńskiego, radni Prawa i Sprawiedliwości wskazali następujące powody:
„W ocenie wnioskodawców Janusz Werczyński nie sprawdził się sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego. Na sesjach Rady Powiatu Przewodniczący Werczyński poucza wypowiadających się radnych i na bieżąco komentuje ich wypowiedzi – krytykuje, polemizuje, dba o to, by jego głos był usłyszany jako ostatni. Jednocześnie sam często apeluje do radnych o ograniczenie liczby i czasu wystąpień, a także odpowiedzi ad vocem.
Przewodniczący wielokrotnie działał wbrew przepisom prawa, np. poprzez zarządzanie przerwy w trakcie głosowania oraz zarządzanie reasumpcji głosowania już po przerwie, gdy na sali obrad był już inny skład rady. W przerwie bowiem docierali radni nieobecni w trakcie głosowania właściwego.
Przewodniczący często i niezbyt ostrożnie wypowiada głośno swoje subiektywne opinie, które noszą znamiona oceny w trwających jeszcze postępowaniach i procedurach, tak jak o miało miejsce podczas omawiania kolejnych skarg na starostę lub radnych, którzy w opinii skarżących powinni byli utracić mandaty. Tymczasem zgodnie z art. 14. ust. 3. ustawy o samorządzie powiatowym: „ Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”.
Nigdzie w ustawie nie zapisano, by przewodniczący miał w trakcie obrad rady powiatu większe innych radnych uprawnienia w zakresie wypowiadania się, czy tym bardziej oceniającego i strofującego komentowania wypowiedzi innych radnych. Przewodniczący utracił zaufanie części radnych do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego.”
W związku z tym, iż do projektu uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu kilka uwag formalno-prawnych zgłosił radca prawny, obrady rozpoczęły się od wyjaśnienia tej kwestii, co w przekonujący sposób uczynił reprezentujący wnioskodawców radny Ireneusz Maślany dowodząc, że w jego ocenie uwagi prawnika nie są istotne. Najwyraźniej wyjaśnienia te wystarczyły radnym, bowiem Przewodniczący Werczyński przeszedł do kolejnego punktu obrad, jakim była dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał radny Jerzy Mikulski, który przedstawił stanowisko klubów tworzących koalicję w Radzie Powiatu. (Jak można było się spodziewać, większość sprawująca władzę nie zamierzała zgodzić się z zarzutami stawianymi Przewodniczącemu przez radnych opozycji). W dalszej części dyskusji, głos zabrał również sam Przewodniczący Janusz Werczyński, który w swojej wypowiedzi ustosunkował się do wszystkich punktów uzasadnienia projektu uchwały, ostatecznie oceniając wniosek radnych PiS-u, jako swego rodzaju „plebiscyt polityczny”. Jednocześnie zapowiedział, że uszanuje i z pokorą przyjmie każdą decyzję radnych.
Zważywszy jednak, że w obradach uczestniczyli wszyscy radni, właściwie od początku było jasne, że pozycja Janusza Werczyńskiego na stanowisku Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego nie jest zagrożona. Niemniej, zgodnie z procedurą przystąpiono do organizacji tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego. W tym celu w głosowaniu jawnym (28 głosami za przy 1 wstrzymującym) wyłoniona została komisja skrutacyjna w składzie: Magdalena Suchenek, Arkadiusz Werelich i Robert Szydlik, która zajęła się przygotowaniem urny, kart do głosowania i przeprowadzeniem tajnego głosowania.
Jak można było się spodziewać za odwołaniem Janusza Werczyńskiego opowiedziało się 12 radnych a przeciwnych temu pomysłowi było 17 radnych. Tym samym, wniosek opozycji upadł, a niespełna półtoragodzinne obrady zakończono.
(Kolejna Sesja Rady Powiatu już w czwartek, 16 marca. A poprowadzi ją, zapewne ku niezadowoleniu radnych PiS-u… Janusz Werczyński 😉
/R. S. Lewandowski; foto: Jacek Góral/

Wniosek Radnych Klubu PiS był dla nas ogromnym zaskoczeniem

_MG_6066

Ogromnym zaskoczeniem była dla mnie informacja o złożonym wniosku przez radnych Klubu PIS o zwołanie sesji , której przedmiotem obrad będzie odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego – Janusza Werczyńskiego. Ostatnio Rada Powiatu Wołomińskiego często obraduje, po trzy posiedzenia w ciągu miesiąca, ale ten temat wydawał się od samego początku absurdalny. Janusz Werczyński z wykształcenia prawnik, to wieloletni samorządowiec, radny miasta Marki przez dwie kadencje i burmistrz Marek przez 19 lat. Powszechnie ceniony i lubiany.
XXXII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego odbyła się w poniedziałek 13 marca 2017 roku i uczestniczyło w niej 29 radnych. Na Sali Konferencyjnej byli także członkowie Zarządu MWS, którzy swą obecnością wspierali Przewodniczącego Werczyńskiego.
Koalicja w Radzie Powiatu Wołomińskiego liczy 17 radnych, członków kół: Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Platformy Obywatelskiej i Forum Dobrego Samorządu. Opozycja składa się z radnych Koła PIS i liczy 12 radnych.
Podczas XXXII Sesji głos w imieniu Wnioskodawców zabrał Ireneusz Maślany z PIS, który odczytał zaproponowany projekt uchwały wraz z załączonym uzasadnieniem. W imieniu Koalicji wypowiedział się Jerzy Mikulski, który stwierdził, że zarzuty przedstawione w uzasadnieniu są chybione, absurdalne, nieprawdziwe i zaznaczył, że Koalicja nie poprze zaproponowanego projektu uchwały.
Na koniec głos zabrał sam zainteresowany, który odniósł się do każdego z zarzutów, zapewniał że starał się wykonywać swoje obowiązki przewodniczącego jak najlepiej i podziękował za współpracę. Po części dyskusyjnej została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodniczący – Magdalena Suchenek oraz członkowie Robert Szydlik i Arkadiusz Werelich. Wyniki tajnego głosowania nie były zaskoczeniem dla żadnej ze stron. Za odwołaniem głosowało 12 radnych, przeciw 17 radnych. Z sali dochodziły głosy, że sprawa miała charakter polityczny lub był to swoistego rodzaju plebiscyt.
/Magdalena Suchenek –
Przewodnicząca
Koła Radnych MWS/

569 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Już w najbliższą niedzielę targi dla kobiet!

12 marca 2017 (niedziela) godz. 10:00 – 18:00 – hala sportowa WOSiR (Wyszków, ul. Geodetów 45). Wstęp bezpłatny.    ...

Zamknij