ggg ggg ggg

Marszałek Adam Struzik na spotkaniu z samorządowcami powiatu wołomińskiego (26.02.2013)

Rozmowa na temat: „Rozwój Mazowsza w kontekście Powiatu Wołomińskiego” zainicjowane przez Pawła Solisa – przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego  oraz Piotra Uścińskiego – starostę wołomińskiego okazała się dla samorządowców niezwykle potrzebna.

 

Marszałek Adam Struzik i samorządowcy tj. burmistrzowie i wójtowie z towarzyszącymi im zastępcami oraz przewodniczący rad miast i gmin, radni, przedsiębiorcy, podczas spotkania, które odbyło się 22 lutego na terenie Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, żywo interesowali się kolejną perspektywą finansową związaną z otrzymaniem przez Polskę pieniędzy unijnych w latach 2014 – 2020. Nad całością spotkania czuwał Paweł Solis.  
Głównym celem prezentacji było omówienie sytuacji powiatu wołomińskiego, na co i kiedy powiat może liczyć, jakie warunki będą sprzyjające, a jakie nie. Padło też pytanie: Co zrobić, aby w powiecie wołomińskim było lepiej? To, co usłyszeli uczestnicy spotkania napawało nadzieją. Zdaniem marszałka będzie boom inwestycyjny, bo będzie kolej.


„Powiat wołomiński jest skazany na sukces” – kilkukrotnie zapewniał marszałek Struzik. Stwierdził, że powiat specyficznie położony, w obszarze metropolitalnym, z dużą presją urbanizacyjną, częściowo rolniczy, będzie powiatem, który wykorzysta wszystkie szanse. Ale warunkiem jest jeśli zrobią to wspólnie, z uruchomieniem własnych możliwości i wykorzystaniem potencjału. Omówił też sytuację Mazowsza i grup powiatów. 699 tysięcy przedsiębiorców, 17% polskich firm zarejestrowanych w województwie mazowieckim. Ale też przekroczenie 75% progu średniej zamożności regionów UE, co skutkuje, że nie kwalifikuje się do grupy biedniejszych regionów i wsparcia w nowej perspektywie z tzw. „Konwergencji” nie otrzyma. Jednak Polska wywalczyła regiony przejściowe, czyli te, które wyszły z regionów słabo rozwijających się statystycznie (niby się rozwijają), ale dopiero dochodzą do celu. Rzeczywiście na Mazowszu mamy, jak mówi marszałek, dwa światy: z jednej strony przedmieście metropolii i z drugiej strony tereny zapóźnione cywilizacyjnie. Poruszał temat programu „Internet dla Mazowsza” oraz założenia Programu Polityki Spójności w latach 2014 – 2020. Jednym z niekorzystnych czynników okazuje się sprawa subwencji regionalnej, czyli tzw. „janosikowego”. W latach 2007 – 2013 samorządy wpłacą 11,3 mld zł. Województwo mazowieckie przekazało ponad 40% swoich dochodów własnych na rzecz subwencji regionalnej. Obciążenia powodują wzrost zadłużenia regionu, co wiąże się z brakiem środków na inwestycje, w tym również na wkład własny w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

Marszałek w prezentacji przedstawił projekt założeń do Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który zawiera 10 priorytetów:
• wsparcie gospodarki Mazowsza opartej na wiedzy i innowacji;
• wzrost e-potencjału Mazowsza;
• zwiększanie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
• przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
• zmiany klimatyczne i dostosowanie do zmian oraz zarządzanie ryzykiem;
• efektywne korzystanie z zasobów;
• rozwój regionalnego systemu transportowego;
• rozwój rynku pracy;
• wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
• wsparcie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego dorosłych.
Każdy z punktów rozszerzał o konkretne rady i omawiał, co się kryje pod każdym z działań. Dokonał również obszernego podsumowania. „Wszyscy niezależnie od różnic politycznych pewne rzeczy musimy rozwiązać: drogi, pociągi, tramwaje, metro, lotnisko”. Podkreślał, że powiat wołomiński ma duża dynamikę rozwoju i ma wielką szanse przed sobą. Kolejnym panelem dyskusyjnym okazały się krótkie prezentacje poszczególnych gmin: Zielonki, Radzymina, Klembowa, Strachówki, Kobyłki, Tłuszcza, Ząbek, Jadowa, Poświętnego, Dąbrówki, Marek oraz osób reprezentujących inne działania, np. LGD, przedsiębiorców oraz starostwo. Każdy z wójtów, burmistrzów i przedstawicieli lokalnych społeczności powiatu starał się opowiedzieć o swoich działaniach. Pytano o inwestycje, możliwości i zwracano się do marszałka o zainteresowanie niektórymi problemami.  Po wypowiedziach samorządowców marszałek Adam Struzik starał się odpowiedzieć, wyjaśnić możliwości województwa. Padło wiele ciepłych słów podziękowań za wkład marszałka w rozwiązywanie problemów gmin. Na temat podejmowanych działań mówił burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, a powiatu wicestarosta Konrad Rytel.


Przewodniczący Rady Paweł Solis jak i Starosta Piotr Uściński dziękowali  marszałkowi Struzikowi  za osobiste zaangażowanie i  podjęte dobre dla mieszkańców powiatu decyzje:  budowę  nowego śladu odcinka drogi wojewódzkiej 635, dzięki czemu powstanie  węzeł komunikacyjny Wołomin na tzw. obwodnicy Marek  oraz za wkład w realizację inwestycji kolejowej na naszym terenie  –  gruntownej  modernizacji  linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka- Tłuszcz. Podziękowań było więcej, a o woli wykorzystania swoich szans wspominali wszyscy samorządowcy. Spotkanie spełniło swoją rolę znakomicie: marszałek podzielił się informacjami i zamierzeniami czy projektami samorządu mazowieckiego, o swoich oczekiwaniach opowiedzieli samorządowcy powiatu wołomińskiego.     /J.Cz./

Galeria zdjęć

2 295 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przestronne sale, europejski standard… (26.02.2013)

Od poniedziałku 25 lutego 2013 r. w budynku przy ul. Widnichowska 20 w Ostrowi Maz. oficjalnie już swoja siedzibę otworzyły...

Zamknij