ggg

Przełom października i listopada 2021 r. najkorzystniejszym okresem dla rozwoju Powiatu Węgrowskiego – 94 387 576,12 zł z Rządowego Programu Polski Ład

Mimo, że jeszcze daleko do czasu prezentów z okazji nadchodzących świąt, do Powiatu Węgrowskiego zawitał już Mikołaj. Co prawda nie jest to święty tylko RZĄDOWY Mikołaj, ale pięknych inwestycji i podarunków przyniósł co niemiara. Samorządy z terenu Powiatu Węgrowskiego otrzymały 94 387 576,12 zł z Rządowego Programu Polski Ład.

26 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się uroczyste wręczenie promes Rządowego Programu Polski Ład. W ramach pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych samorządy z terenu Powiatu Węgrowskiego będą mogły zrealizować aż 19 zaplanowanych inwestycji. Suma jest imponująca – ponad 94 mln 387 tysięcy złotych. W spotkaniu udział wzięli: Senator Maria Koc, Poseł Maciej Górski, Poseł Krzysztof Tchórzewski, Poseł Daniel Milewski, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot, Artur Lis i Włodzimierz Miszczak, a także samorządowcy z terenu Powiatu Węgrowskiego.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.
Wykaz inwestycji na terenie Powiatu Węgrowskiego dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu:
Powiat Węgrowski:
6,8 mln zł – Modernizacja i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego w Węgrowie.
Zadanie obejmuje roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku gimnazjum Gminy Liw na budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie wraz z jego rozbudową i przebudową. W skład zadania wchodzić będą m.in roboty termomodernizacyjne budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Pozostałe roboty związane będą ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, w tym przebudową szybu windy wraz z montażem nowego dźwigu windy.
Powiat Węgrowski pozyskał wcześniej, bo w marcu br. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację i dostosowanie dawnego budynku gimnazjum do potrzeb szkolnictwa specjalnego w Węgrowie w wysokości 2 mln zł. Po otrzymanych obecnie z Polskiego Ładu na ten cel zgromadzono już 8,8 mln zł, co w całości powinno zabezpieczyć potrzeby finansowe na zrealizowanie tej inwestycji.
6,65 mln zł – Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze na odcinku Górki Grubaki – Górki Borze.
Odcinek drogi powiatowej przewidziany do rozbudowy znajduje się na terenie Gminy Korytnica i przebiega przez miejscowości Górki Grubaki, Górki Średnie, Górki Borze i wynosi ok. 3,6 km. Rozbudowa polegać będzie m.in: na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, miejscowej budowie chodników, wykonaniu nawierzchni poboczy, uregulowaniu systemu odwodnienia drogi, modernizacji zjazdów do działek zlokalizowanych przy drodze, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przewidywana wartość całości inwestycji to 7 mln zł. Powiatowi Węgrowskiemu udało się pozyskać 95% dofinansowania na planowaną inwestycję. Realizowane zadanie to pierwszy etap inwestycji polegającej na rozbudowie ciągu drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze.
850 tys. zł – Nowoczesny urząd – dofinansowanie modernizacji budynku Powiatu Węgrowskiego.
Modernizacja dotyczy budynku Powiatu Węgrowskiego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 23. Wartość zaplanowanych prac to 1 mln zł. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowi zatem 85% wartości inwestycji. Budynek zostanie przebudowany pod kątem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia stołówki i kuchni na cele administracyjno-biurowe, z przeznaczeniem do obsługi interesariuszy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Celem jest przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie komunikacji do obiektu. Wykonana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostaną przeprowadzone niezbędne prace w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów i wymogów ppoż.
Dofinansowanie uzyskały również gminy i miasta powiatu:
Miasto Węgrów
13,5 mln zł – Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie.
Gmina Łochów
9,25 mln zł – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie.
2,56 mln zł – Przebudowa ulic w Gwizdałach.
Gmina Grębków
10,2 mln zł – Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej.
Gmina Korytnica
4,25 mln zł – Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Gminny Dom Kultury i Dzienny Dom Pobytu Seniora.
Gmina Liw
8,17 mln zł – Przebudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie oraz rozbudowa o część dotyczącą przedszkola.
1,93 mln zł – Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Starawieś.
Gmina Miedzna
1,51 mln zł – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedzna.
493 tys. zł – Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Zuzułka.
107 tys. zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedzna
Gmina Sadowne
5 mln zł – Budowa gminnego przedszkola w Sadownem.
710 tys. zł – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowne.
Gmina Stoczek
5,51 mln zł – Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoczek.
5 mln zł – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowiec i Topór, gmina Stoczek – etap I .
Gmina Wierzbno
6,17 mln zł – Termomodernizacja szkół podstawowych w Wierzbnie i Krypach wraz z utwardzeniem placów wokół budynków oraz wymianą ogrodzeń.
5,7 mln zł – Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik i Rąbież.

/JCz./

983 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij