ggg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskołęka – Parcele

Gmina Andrzejewo planuje w 2020 r. gruntownie przebudować drogę gminną nr 260106W od km 0+000 do km 0+508,4 w miejscowości Ruskołęka – Parcele

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na tę inwestycję wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wynosi 487 072,45 zł brutto, zaś zakończenie inwestycji zgodnie z umową przypada na 31 lipca 2020r.
Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie pochodzące z rządowego programu – Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 11 grudnia 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie na przebudowę drogi w wysokości 340 950,00 zł. Umowa podpisana została pomiędzy gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Panią Beatę Ponichterą Wójta Gminy Andrzejewo i Panią Ewą Godlewską Skarbnika Gminy, a Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem. Przy szacowanej całkowitej kwocie realizacji inwestycji tj. 487 072,45 dofinansowanie udzielone z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie około 70 %.
Przebudowa drogi będzie obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej do szerokości nawierzchni wynoszącej 5,00m z obustronnymi poboczami szerokości po 0,75 m i rowami odwodnieniowymi. Wójt Gminy prosi o wyrozumiałość w czasie prac oraz o zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby korzystające z drogi gminnej.

/Gmina Andrzejewo/

1 585 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagrody Burmistrza Radzymina za osiągnięcia sportowe 2019 rozdane!

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nagrodził dwudziestu trzech sportowców, którzy w 2019 roku osiągnęli wybitne wyniki na sportowej arenie ogólnopolskiej oraz...

Zamknij