ggg ggg ggg ggg

Program „Poznaj Polskę”

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 13 października pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych na 2021r. z przeznaczeniem kolejnych środków finansowych (50 mln ) na uzupełnienie wydatków związanych z programem „Poznaj Polskę” realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2021 r.

Czym jest program „Poznaj Polskę”?
Program polega na dofinansowaniu wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe.
Wsparcie polega na dotacji do 80% planowanych kosztów wycieczki,jednak nie więcej niż 5 000 zł na wycieczkę jednodniową, 10 000 zł na wycieczkę dwudniową oraz 15 000 zł na wycieczkę trzydniową.
Koszty kwalifikowane wycieczki stanowią: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników wycieczki.
Dofinansowanie jest możliwe jeśli wycieczka jednodniowa będzie obejmować, co najmniej dwa miejsca – punkty edukacyjne, odpowiednio wycieczka dwudniowa – cztery punkty edukacyjne a trzydniowa – sześć punktów edukacyjnych.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który przekazuje zgłoszenie do organu prowadzącego (najczęściej gminy lub starostwa – zależnie od typu szkoły). Następnie organ prowadzący szkoły składa wniosek w elektronicznym Systemie Informacji Oświatowej (SIO).
Tegoroczny Program „Poznaj Polskę” przewiduje dofinansowanie wycieczek w zakresie 4 obszarów:
Śladami Polskiego Państwa Podziemnego;
Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
Kultura i dziedzictwo narodowe;
Największe osiągnięcia polskiej nauki.
Dla każdego z tych obszarów przygotowana jest lista obiektów (punktów edukacyjnych) odpowiednio dla trzech grup wiekowych:
– klasy I-III szkoły podstawowej,
– klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
– szkoły ponadpodstawowe.
Pełna lista zawiera w sumie 614 punktów edukacyjnych. Dostępna jest na stronie internetowej Ministra Edukacji i Nauki.
Na tej liście znajduje się wiele obiektów w dużych miastach jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań itp. Są również obiekty położone bliżej nas jak np.:
Pułtusk – Bazylika
Opinogóra- Muzeum Romantyzmu,
Gołotczyzna – Muzeum Pozytywizmu,
Ciechanów – Muzeum Szlachty Mazowieckiej,
Zuzela – rodzinna wieś i muzeum Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ciechanowiec – Muzeum Rolnictwa
Płock – Muzeum Mazowieckie
Płock – Wzgórze Tumskie z Katedrą i Muzeum Diecezjalnym
Palmiry – Cmentarz – miejsce pamięci
Kadzidło /k. Ostrołęki – Zagroda Kurpiowska
Gaj / k. Wyszkowa – Fiszor – miejsce wypoczynku Prymasa Wyszyńskiego
Obory (w diecezji płockiej) – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
Sierpc – Muzeum Wsi Mazowieckiej

Zachęcam uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządy do wnioskowania o dotację.

Henryk Kowalczyk
Poseł na Sejm RP

870 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
5,5 km drogi powiatowej Węgrów – Międzyleś uroczyście otwarte po przebudowie za ponad 7 mln 200 tys. złotych

12 października 2021 r. odbyło się oficjalnie otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Międzyleś – jednej z ważniejszych...

Zamknij