ggg ggg ggg ggg

Powstaną nowoczesne dworce kolejowe w Ząbkach, Tłuszczu, Dobczynie i Chrzęsnem! Dzięki staraniom starosty Adama Lubiaka powstanie również dworzec w Wołominie!

W ubiegły czwartek, 18 lutego w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbył się briefing prasowy Starosty Adama Lubiaka, poświęcony rozwojowi sieci transportu publicznego na terenie powiatu wołomińskiego. W trakcie spotkania założenia programu inwestycji kolejowych na najbliższe trzy lata przedstawił Ireneusz Maślany, członek Zarządu PKP S.A.

W spotkaniu, obok starosty Adama Lubiaka i członka Zarządu PKP S.A. Ireneusza Maślanego wzięli udział również m.in.: wicestarosta wołomiński Piotr Borczyński a także Dyrektor Biura Inwestycji PKP S.A. Wojciech Zabłocki oraz Dyrektor pełnomocnik ds. Inwestycji PKP S.A., Robert Szydlik (były wicestarosta powiatu wołomińskiego).
Ubiegłoczwartkowy briefing prasowy stanowił okazję do przekazania bardzo dobrych informacji dla mieszkańców powiatu wołomińskiego, korzystających na co dzień z komunikacji kolejowej i autobusowej.
Jak poinformowano, na terenie powiatu wołomińskiego powstanie łącznie 5 nowych dworców PKP w miejscowościach: Chrzęsne, Tłuszcz, Dobczyn, Ząbki oraz w Wołominie. Ostatnia z wymienionych lokalizacji została zatwierdzona przez Zarząd PKP S.A. w ostatnich tygodniach na wniosek Starosty Adama Lubiaka.
– Polskie Koleje Państwowe w tej chwili realizują największy w historii program inwestycji dworcowych. W perspektywie lat 2016-2023 zmodernizujemy około 190 dworców. Program ten pochłonie 2 mld złotych ze środków unijnych i budżetu państwa – powiedział Ireneusz Maślany, członek Zarządu PKP S.A.
Z przedstawionej w trakcie spotkania prezentacji można było dowiedzieć się, że Program Inwestycji Dworcowych obejmuje zarówno rewitalizacje istniejących obiektów, jak i budowę nowych. Dworce rewitalizowane to obiekty zabytkowe o dużej wartości historycznej, poddawane kompleksowej rewitalizacji we współpracy z wojewódzkimi konserwatorami ochrony zabytków. PKP S.A. przykłada szczególną wagę do zachowania wartości kulturowej obiektów i pieczołowitości w odtwarzaniu najdrobniejszych detali. Zasady te dotyczą zarówno dworców znajdujących się w Rejestrze Zabytków jak też ujętych w Ewidencji Zabytków. Znacząca część realizowanych inwestycji to obiekty o mniejszej wartości historycznej, ale wciąż stanowiące wartościową substancję, którą należy odnowić i przywrócić pasażerom, i mieszkańcom tych miejscowości stacyjnych.
Znacząca część inwestycji PKP S.A. to obiekty zupełnie nowe – tzw. „Innowacyjne Dworce Systemowe” wg autorskiego programu PKP S.A. Realizowane są zarówno projekty powtarzalne (IDS-y typu A i B) jak i projekty indywidualne (dla stacji o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego).
Należy podkreślić, że wszystkie realizowane inwestycje dworcowe są wyposażane w rozwiązania proekologiczne: instalacje fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie LED wraz z automatyką sterującą, systemy do gromadzenia i wykorzystania deszczówki w toaletach. Obiekty rewitalizowane oraz budowane od podstaw są dzięki temu bardziej ekonomiczne i efektywne energetycznie. Koszty ich utrzymania są niższe o ok. 40% w stosunku do starszych obiektów.
Warto zauważyć, że cztery z powstających dworców na terenie powiatu wołomińskiego będą obiektami nowymi. Tak zwane „Innowacyjne Dworce Systemowe” powstaną w Chrzęsnem, Dobczynie i Tłuszczu, a także w Wołominie. Natomiast obiektem rewitalizowanym, będzie istniejący przystanek kolejowy tzw. „wagonik” w Ząbkach.
– W tej chwili realizujemy cztery inwestycje na terenie powiatu wołomińskiego, a na wniosek Pana Starosty Adama Lubiaka po przeprowadzeniu analizy dołączyliśmy również lokalizację w Wołominie – powiedział członek Zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany.
– Cieszę się, że PKP S.A. podjęło decyzję, aby na terenie naszego powiatu zainwestować środki w pięciu lokalizacjach. Chciałbym podziękować Panu Prezesowi za wsłuchanie się w głos mieszkańców i dołączenie do Programu Inwestycyjnego dworca na terenie Wołomina – powiedział Starosta Adam Lubiak.

URUCHOMIONA ZOSTANIE NOWA LINIA AUTOBUSOWA ŁĄCZĄCA GMINY: JADÓW, STRACHÓWKA, TŁUSZCZ!

Kolejnym tematem poruszonym w trakcie ubiegłoczwartkowego briefingu była koncepcja nowej linii autobusowej na terenie powiatu wołomińskiego, którą przedstawił Wicestarosta Piotr Borczyński. Głównym zadaniem planowanej linii autobusowej będzie pomoc mieszkańcom ze wschodniej części naszego powiatu w dostępie do komunikacji kolejowej, poprzez dowóz do stacji PKP Tłuszcz oraz PKP Urle.
– Dostrzegając potrzebę tworzenia nowych linii autobusowych na terenie powiatu wołomińskiego, które spełnią potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz wpisują się w założenia rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, opracowaliśmy w Starostwie koncepcję nowej linii autobusowej przebiegającej na terenie gmin: Jadów, Strachówka, Tłuszcz – powiedział Wicestarosta Piotr Borczyński.
Jednocześnie zapowiedział, że po konsultacjach z przedstawicielami gmin, starostwo planuje złożyć wniosek o dofinansowanie nowej linii autobusowej ze środków rządowych.

/opr. R.L./

 

CHRZĘSNE – budowa IDS typ B (inwestycja w toku):

Budowa Innowacyjnego Dworca Systemowego typu B, współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu POiŚ. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi ok. 5,3 mln zł brutto. Wykonawcą prac w systemie „projektuj i buduj” jest konsorcjum Heli Factor Sp. z o.o. & Merx Sp. z o.o.
Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – I kwartał 2021 r. Planowany termin przekazania do użytkowania – IV kwartał 2021 r.
Opis inwestycji: Istniejący budynek dworca kolejowego jest obiektem przeznaczonym do rozbiórki. Nowy dworzec modułowy zlokalizowano po przeciwnej stronie torów w stosunku do starego dworca ze względu na występującą kolizję z napowietrzną linią energetyczną.
Główne założenia funkcjonalne dworca: poczekalnia z miejscami siedzącymi oraz stojącymi, ogrzewana; wyznaczone miejsca na biletomaty, vending oraz informację wizualną; toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; część techniczna budynku złożona z pomieszczeń elektrycznych i sanitarnych; miejsca siedzące pod wiatą oraz w poczekalni zamkniętej; stanowiska rowerowe pod wiatą.
Główne założenia przestrzenne: wytyczenie trasy wolnej od przeszkód; brak barier architektonicznych.
Główne założenia dotyczące wyposażenia dworca: instalacja systemów podawania komunikatów i sygnalizacji; wyposażenie w nawierzchnie dotykowe oraz w pętlę indukcyjną zapewniające dobry odbiór komunikatów osobom z zaburzeniami słuchu; wykonanie dotykowej/wizualnej mapy kompleksu, ze wskazaniem lokalizacji parkingu z miejscami dla PRM.

TŁUSZCZ – budowa IDS typ indywidualny (inwestycja w toku):

Budowa Innowacyjnego Dworca Systemowego w wersji indywidualnej, współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu POiŚ. Łączny planowany koszt inwestycji – ok. 5,9 mln zł brutto. Wykonawca dokumentacji projektowej – GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. Tomasz Białoszewski Grzegorz Pacer. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – III kwartał 2021 r. Planowany termin przekazania do użytkowania – III kwartał 2022 r.
Opis inwestycji: Dworzec istniejący znalazł się poza obszarem inwestycji i przewidziany jest do zbycia bądź wynajmu.
Dane ogólne: teren objęty inwestycją: 4336 m2; budynek dworca kolejowego: 454 m2; wiata rowerowa wraz z pomieszczeniem gospodarczym: 54 m2; wiata śmietnikowa: 20 m2; teren utwardzony: 3260 m2; powierzchnia biologicznie czynna: 548 m2; wysokość projektowanego budynku dworca: 4,8 m.
Zakres planowanych prac w otoczeniu dworca: wyburzenie 2 budynków usług komercyjnych (kebab i cukiernia); budowa nawierzchni drogi wewnętrznej i przebudowa dróg pieszych (w tym dojść do peronów); wykonanie tras wolnych od przeszkód o min. szerokości 1,6 m z systemem fakturowanych oznaczeń na ciągach pieszych; montaż elementów małej architektury; skrócenie (rozbiórka) dwóch odcinków torów wraz z przebudową kozłów oporowych.
Zakres prac budowlanych obiektu dworcowego: budynek dworca przewidziano jako obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Realizacja prac budowlanych nastąpi w oparciu o opracowany projekt techniczny zawierający m.in.: poczekalnię, korytarz, węzeł sanitarny (toalety dla podróżnych w tym dla PRM), pomieszczenia kas przewoźników (Kolei Mazowieckich i PKP Cargo) wraz z zapleczem dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne. Wykończenie budynku przewidziano w wysokim standardzie eksploatacyjnym i estetycznym o zindywidualizowanym wyrazie. Budynek zostanie wyposażony m.in. w instalacje monitoringu CCTV, alarmowe; przewidziano miejsca na vending, biletomat i bankomat. Zamontowany zostanie nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, zapewniający dostęp do informacji dla osób z niepełnosprawnościami.

DOBCZYN – budowa IDS typ B (inwestycja w toku):

Budowa Innowacyjnego Dworca Systemowego typu B współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu POiŚ. Łączny planowany koszt inwestycji – ok. 5,3 mln zł brutto. Wykonawca prac w systemie „projektuj i buduj” – konsorcjum Heli Factor Sp. z o.o. & Merx Sp. z o.o. Pozwolenie na budowę uzyskano w IV kwartale 2020 r. Planowany termin przekazania do użytkowania – III kwartał 2021 r.
Zakres prac w otoczeniu dworca: nowy układ komunikacyjny, dostosowany dla PRM: aranżacja elementów małej architektury: ławki, stojaki na rowery, śmietniki, oświetlenie terenu; budowa sieci i przyłączy.
Zakres prac budowlanych obiektu dworcowego: budowa dworca w oparciu o opracowany schemat funkcjonalny zawierający m.in. zamkniętą, ogrzewaną poczekalnię, węzeł sanitarny (toalety dla podróżnych w tym dla PRM oraz opiekuna z dzieckiem), pomieszczenia kas przewoźników z zapleczem dla pracowników, pomieszczenia techniczne. Wykończenie budynku w wysokim standardzie eksploatacyjnym, o zindywidualizowanym wyrazie, w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażenie budynku w systemy m.in. monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynku, wykorzystanie energooszczędnej technologii LED wraz z automatyką sterującą do oświetlenia dworca.

ZĄBKI – modernizacja zabytkowego przystanku kolejowego (w toku):

Zrezygnowano z budowy Innowacyjnego Dworca Systemowego typu B na rzecz modernizacji istniejącego, zabytkowego przystanku kolejowego (tzw. „wagonika”), wg wytycznych konserwatorskich. Łączny planowany koszt inwestycji – ok. 4,5 mln zł brutto. Planowany termin przekazania do użytkowania – do końca
2023 roku.
Zakres planowanych prac budowlanych w obrębie „wagonika”: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; naprawa lub wymiana posadzki wewnętrznej; nowe tynki wewnętrzne wraz z malowaniem; remont pieca kaflowego; roboty elewacyjne; wykonanie prac dostosowujących obiekt do TSIPRM.
Zakres planowanych prac budowlanych w otoczeniu „wagonika”: kompleksowy remont wiaty peronowej: remont dachu-wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich; miejscowa naprawa betonu; usunięcie starych powłok malarskich, naprawa tynku, malowanie; wykonanie nowej instalacji odwodnienia dachu; renowacja okładzin łupów i ścian; wykonanie przeszklonych wydzielonych miejsc na oczekiwanie na zewnątrz podróżnych.
Zakres planowanych prac sanitarnych: wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego; wykonanie przyłączy wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewanie elektryczne; wykonanie instalacji wentylacji.
Zakres planowanych prac elektrycznych i teletechnicznych: wykonanie przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej, przyłączy i wewnętrznej instalacji teletechnicznej; wykonanie CSDIP; wykonanie i odtworzenie oświetlenia zadaszeń wiaty.
Zagospodarowanie terenu: wykonanie wiaty rowerowej, parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych i stanowiska ładowania samochodów elektrycznych.

WOŁOMIN – inwestycja planowana:

Na wniosek Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka, PKP S.A. przeprowadziło analizę zasadności realizacji inwestycji pn. „Budowa dworca PKP w Wołominie”.
Nie budzi wątpliwości, że w powiatowym Wołominie dworzec jest potrzebny: Stacja PKP Wołomin codziennie obsługuje ok. 4 tys. pasażerów, znaczna część pasażerów przesiada się do innych środków komunikacji publicznej. Dworzec powinien stać się wizytówką miasta i powiatu. PKP S.A. analizuje obecnie różne możliwości realizacji tej inwestycji. Zgodnie z decyzją Zarządu spółki zadanie ma szansę być zrealizowane w obecnym Programie Inwestycji Dworcowych czyli do roku 2023-24.
Parametry techniczne budynku dworca: zamknięta, ogrzewana poczekalnia z miejscami siedzącymi oraz stojącymi; wyznaczone miejsca na biletomaty, vending oraz informację wizualną; toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; część techniczna budynku złożona z pomieszczeń elektrycznych i sanitarnych; wyposażenie obiektu w nowoczesne systemy m.in. dostępu, alarmowe, p.poż; pełne dostosowanie budynku dworca do wymagań TSI PRM; instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
Parametry techniczne otoczenia dworca: dostosowanie ciągów komunikacyjnych do wymagań TSI PRM; zapewnienie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; wykonanie elementów małej architektury.

/opr. KW, źródło: PKP S.A./

2 236 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ząbki ogłosiły zamówienie publiczne na nasadzenia zieleni miejskiej

Miasto Ząbki ogłosiło zamówienie publiczne na nasadzenia zieleni miejskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenia ponad 18 tysięcy roślin i kilkudziesięciu drzew...

Zamknij