ggg ggg ggg

Powiaty połączone nową drogą

18 grudnia 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie i udostępnienie dla ruchu drogi łączącej powiat wyszkowski i ostrołęcki, która została przebudowana w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”.

Zadanie było realizowane w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 Infrastruktura drogowa dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na odcinku Knurowiec – Nowa Wieś – Długosiodło – Bosewo Stare – Prabuty – granica powiatu, podpisano we wrześniu 2017 r. Również pod koniec roku 2017 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych odcinków znajdujących się na terenie powiatu wyszkowskiego z wykonawcą inwestycji, firmą „Ostrada” z Ostrołęki. Prace te zostały zakończone wiosną 2019 r.

Przedsięwzięcie objęło przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 17,91 km,
w zakres którego wchodziło między innymi przebudowanie jezdni do szerokości 6 metrów, przebudowa rowów i poboczy. W ramach zadania zmodernizowano również 3 mosty, pojawiły się też nowe chodniki, ścieżka rowerowa i rondo w miejscowości Stare Bosewo.  W ramach projektu  zastosowano  rozwiązania uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników infrastruktury drogowej, w tym osób poruszających się na wózkach i osób niewidomych.

Całkowita wartość projektu wniosła ponad 12 mln 700 tys. złotych. Wkład własny powiatu stanowił niemal 5,5 mln złotych. Otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 7 347 840,46 zł. Na realizację zadania pomocy finansowej udzieliły również gminy, przez które przebiega zmodernizowana droga. Wkład Gminy Brańszczyk to ponad 891 tys. złotych, Gminy Długosiodło ponad 1 mln. 800 tys. złotych.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, poprawi układ komunikacyjny, tj. dostępność do głównych szlaków transportowych (europejskich
i krajowych), zwiększy dostępność do miejsc aktywności gospodarczej, poprawi jakość życia mieszkańców i turystów oraz otworzy możliwość zabudowy nowych terenów pod działalność gospodarczą.

W Kobylinie, na styku powiatów, drogę uroczyście otworzyli Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski i Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł.

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/

2 260 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na dofinansowanie budowy ul. Książęcej

W dniu 18 grudnia br. reprezentujący Miasto i Gminę Serock podpisali z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji...

Zamknij