ggg ggg ggg ggg ggg ggg

Powiat Wyszkowski pozyskał kolejne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego!

Przebudowa drogi powiatowej Nowa Pecyna – Długosiodło oraz remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie – to właśnie te dwie inwestycje Powiat Wyszkowski zrealizuje przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego.

15 lipca 2022 r. w Sypniewie podpisano umowy na dofinansowanie ww. zadań na łączną kwotę 319 tys. 250 zł. W imieniu Powiatu Wyszkowskiego umowę na dofinansowanie realizacji ww. zadań podpisali Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski, Wicestarosta Leszek Marszał i Skarbnik Powiatu Anna Anuszewska.
200 tysięcy złotych samorząd województwa przeznaczył na przebudowę drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna-Długosiodło (etap I). W ramach zadania przebudowanych zostanie 525 m drogi, na której pojawi się nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, w zakres prac wejdzie także modernizacja poboczy, rowów i zjazdów. Realizacja inwestycji znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców, szczególnie w okresie prac rolnych podczas mijania się dużych maszyn rolniczych. Przewidywany całkowity koszt przebudowy I etapu drogi to ponad 413 tys. złotych, z czego 200 tys. złotych to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie w ramach programu „Mazowsze dla sportu” Powiat Wyszkowski pozyskał dofinansowanie w kwocie 119 tys. 250 złotych. Inwestycja swoim zakresem obejmuje cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej wykonanej z klepki drewnianej dębowej, malowanie linii sportowych boisk, zakup wykładziny ochronnej na podłogę sali sportowej, naprawę i malowanie ścian oraz naprawę wyciszenia akustycznego. Materiały, które będą użyte podczas remontu posiadają atesty techniczne i spełniają obowiązujące normy jakości dla tego typu obiektów sportowych przeznaczonych do masowego wykorzystania przez społeczność lokalną. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadnia to 159 tys. złotych, z czego aż 75% to środki pochodzące z dofinansowania.

/Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie/

358 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szczególna uroczystość i ważne słowa: patriotyzm, służba, zawsze gotowi do obrony Ojczyzny…

16 lipca 2022 r. po raz pierwszy w Wyszkowie, żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej składali przysięgę w obecności władz...

Zamknij