ggg
ggg ggg

Powiat wołomiński w trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny…

W miniony czwartek 11 września w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny”, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wołominie i Niepubliczną Szkołę Podstawową ANIMUS z Kobyłki.

100

– Spotykamy się już po raz drugi, zatroskani o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny. Głęboko wierzę i z niecierpliwością oczekuję na owoce tego spotkania – powiedział starosta wołomiński Piotr Uściński otwierając spotkanie, którego motto stanowiły słowa św. Jana Pawła II – „Życie ludzkie jest święte”. Podobnie jak w roku ubiegłym, konferencja zgromadziła szerokie grono dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, katechetów, pedagogów i psychologów szkolnych, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców, którzy przybyli nie tylko terenu powiatu, ale i całej Polski. Zwracając się do zgromadzonych starosta Piotr Uściński przypomniał, że pokłosiem ubiegłorocznej konferencji było wprowadzenie w szkołach formalnej blokady dla treści szkodliwych dla psychicznego i moralnego rozwoju dzieci i młodzieży, w postaci Certyfikatów „Szkół Przyjaznych Rodzinie”. O Certyfikacie „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” mówił również p. Jacek Sapa, prezes Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, który jednocześnie wyraził swoje zaniepokojenie reakcją ze strony MEN i atakiem na szkoły, które przystąpiły do programu. – Certyfikat świadczy o tym, że dana szkoła chroni dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka i jest dla rodziców swego rodzaju gwarancją wychowania ich dzieci w duchu wartości. W pierwszej części Konferencji swoje prelekcje wygłosili także: prof. dr hab. Maria Ryś, dr Szymon Grzelak i mgr Teresa Król, którzy poruszyli bardzo ważne tematy związane m.in. z niezwykle trudnym zadaniem dla nas wszystkich – rodziców, nauczycieli, katechetów, psychologów, mianowicie z kształtowaniem prawidłowych postaw wśród młodego pokolenia. Prof. Maria Ryś mówiła o potrzebie budowania cywilizacji miłości, która rodzi się w rodzinie. To właśnie rodzina, podstawowa komórka ludzkiej społeczności w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na miłość, daje poczucie akceptacji i wzajemnego wsparcia i staje się dla przyszłości rodzaju ludzkiego niewzruszoną ostoją cywilizacji miłości i nadziei. Z kolei dr Szymon Grzelak, mówiąc o niełatwym w dzisiejszych czasach seksualizacji i podważania autorytetów, wychowaniu dzieci i młodzieży, wlał w serca zgromadzonych nadzieję, że rodzice i najbliżsi mają ciągle największy wpływ na kształtowanie świata wartości młodego człowieka. (Potwierdzeniem czego była prezentacja przeprowadzonych wiosną br. badań, z których płynął optymistyczny przekaz, że warto dawać dobry przykład). O wszystkich „za” i „przeciw” dla wychowania do życia w rodzinie opowiedziała też mgr Teresa Król, która poruszyła problem płciowości i życia w rodzinie, rozumianych jako wyzwanie lub ciąg wyzwań, wobec których człowiek może i powinien rozwijać własną osobowość. W drugiej części Konferencji głos zabrali: mgr Małgorzata Sołtyk, Katarzyna Owczarek i Artur Kołaczek z Fundacji Kibicuj Rodzinie oraz mgr Dorota Świerk – dyrektor Strategii CrossRoads. Tę część spotkania zdominowały prezentacje i rekomendacje programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. Niektóre z nich były i są realizowane w wielu szkołach (np. Młodzież na Rozdrożu), inne, (np. ARS, NOE) są zupełnie nową propozycją. Trzeba jednak powiedzieć, że wszystkie cieszyły się zainteresowaniem i aprobatą słuchaczy. Podsumowanie obydwu części konferencji stanowił panel dyskusyjny, podczas którego prelegenci odpowiadali na pytania zebranych, rozmawiali z nimi, wymieniali doświadczenia i poglądy. Jak podkreślają organizatorzy, celem tegorocznej konferencji było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzanych w edukacji przedszkolnej i szkolnej treści, które mają działanie demoralizujące i deprawujące, co w efekcie prowadzi do wyniszczenia jednostki i rodziny. Cel został niewątpliwie osiągnięty, pokazano także jakie mamy możliwości pozytywnego oddziaływania na młodych ludzi w kontekście kształtowania prawidłowych postaw, zgodnych z prawem naturalnym i jakie należy podejmować działania w obronie dzieci przed zagrożeniami. Jak zauważono, tylko normalna rodzina jest fundamentem zdrowego społeczeństwa i źródłem szczęścia zarówno dla nas samych, jak i całego kraju. II Ogólnopolska Konferencja „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny” rozbudziła w zebranych nadzieję i wiarę w to, że w tym temacie na szczęście wciąż wiele zależy od nas samych i naszej osobistej postawy.
/opr. Adam Jaczewski, R.L./

102

1 389 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileuszowy festiwal sołectw Zalewu Zegrzyńskiego…

Smacznie, swojsko, atrakcyjnie – tak w skrócie można powiedzieć o bardzo udanym, piątym Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Zalewu...

Zamknij